Anne Skovbro, der er direktør i By & Havn i København, glæder sig over, at Urban Land Institute nu er repræsenteret i Danmark. Det internationale vidensnetværk vil i høj grad være med til også at rette de danske øjne mod de internationale tendenser i byggeriet, mener hun. (Foto: Henrik Malmgreen)

Et hæderkronet, internationalt netværk har fundet vej til Danmark. Med etableringen af et nationalt råd i København får hele ejendomsbranchen nu mulighed for at drage nytte af et vidensnetværk, der ikke har sin lige. Et tiltag, som det danske marked har fortjent, mener man i Urban Land Institute.

Dansk design og ikke mindst dansk arkitektur er berømmet verden over. Klassiske signaturbyggerier som f.eks. operahuset i Sydney, tegnet af Jørgen Utzon, står for evigt mejslet på beskuerens nethinde, men i dag er det visuelle udtryk ikke længere nok.  Byggeri og ikke mindst byudvikling handler om mere end blot form. Det handler om form og funktion i tæt samspil med såvel bygningsmæssig som social bæredygtighed.

”Derfor glæder jeg mig over, at forsknings- og uddannelsesinstituttet Urban Land Institute har valgt at etablere sig med et nationalt råd i Danmark”. 

Det siger Anne Skovbro, der er administrerende direktør for By & Havn i København, et af landets store udviklings- og driftsselskaber. Her er ambitionen at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer i høj kvalitet, hvilket ligeledes er visionen for Urban Land Institute.

Bæredygtige bymiljøer
”Over den seneste halve snes år har der været – og vil fortsat være – øget fokus på at skabe bæredygtige bymiljøer med plads til alle”, siger Jesper Bo Hansen, der er valgt til formand for en bestyrelse, som består af topledere i den danske ejendomsbranche. Han er direktør i ejendoms- og investeringsselskabet Catella Corporate Finance, og fortæller, der er en god grund til, at Urban Land Institute nu etablerer sig i Danmark. 

”Det danske ejendomsmarked er internationalt set højt respekteret. Mange store investorer har rettet øjnene mod Danmark, og jeg kan forsikre om, at det at skabe attraktive afkast bestemt ikke er nogen modsætning til bæredygtighed. Tværtimod”, siger Jesper Bo Hansen og introducerer begrebet Social Impact Investment, som oversat til dansk netop handler om diversitet og bæredygtighed.

Det internationale udsyn
”Urban Land Institute er et vidensnetværk, der arbejder med ansvarlig udnyttelse og brug af land, og Danmark har på en række områder været foregangsland for såvel byplanlægning som bymiljø”, siger Jesper Bo Hansen videre. 

Han bakkes op af Anne Skovbro fra By & Havn, som i forbindelse med en række ejendomsprojekter i Ørestad har haft det sociale aspekt som en betingelse for, at en bygherre overhovedet har kunnet få lov til at købe en grund.

”Selv om vi er godt med i Danmark, når det gælder det gode byggeri og det gode bymiljø, er jeg sikker på, at et samarbejde med Urban Land Institute kan bidrage til, at vi i højere grad kigger uden for landets grænser. Vi skal nemlig hele tiden søge efter ny inspiration i de internationale tendenser”, uddyber Anne Skovbro. 

Det mener hun i høj grad er relevant, når blikket rettes mod fremtidens investeringsmuligheder.

Havde Danmark i kikkerten
En af de investorer, der over de senere år har markeret sig tydeligt i Danmark, er det internationale ejendomsinvesteringsfirma Hines, der i sin nordiske afdeling netop nu er i gang med det store projekt Trinity Quarter midt i det gamle København på adressen Købmagergade 44, 46 og 50. 

Det er et projekt til en samlet værdi af mere end en milliard kroner, som blandt andet omfatter etablering af boliger og et hotel samt renovering af butikker.

”Jeg har været med i Urban Land Institute i en årrække og har været fortaler for, at der skulle etableres et nationalt råd i Danmark, hvilket vi har arbejdet på over de seneste 24 måneder”, fortæller James Robson, der er nordisk direktør hos Hines. 

Han siger, at Urban Land Institute i virkeligheden har kigget mod Danmark gennem længere tid og føjer til, at det lokale marked nu er så modent, at tiden er inde til at gøre alvor af intentionerne.

Projektet Trinity Quarter ligger på adressen Købmagergade 44, 46 og 50. Her renoverer og istandsætter Hines Nordic i alt 21.000 kvm. fordelt på 17.000 kvm. hotel med 243 værelser, 3.000 kvm. butikker og 1.000 kvm. bolig. Hotellet indrettes i ejendommen Købmagergade 50, men facaden bliver rettet mod Trinitatis Kirke, og den fremtidige indgang for gæsterne bliver fra Pilestræde. (Visualisering: Hines Nordic)

Understøtter også eksport
”Som vidensnetværk vil vi gerne være med til at udfordre både den danske ejendomsbranche og nysgerrigheden. Ikke blot, når det gælder bæredygtighed, men inden for en række forskellige områder, f.eks. cirkulær økonomi og det, vi kalder Creative Placemaking”, siger James Robson, der selv er bosiddende i Danmark. 

Han føjer til, at arbejdet i vidensnetværket kører begge veje og således også er med til at profilere dansk ekspertise samt knowhow i udlandet.

F.eks. kan nævnes, at Urban Land Institute bærer en del af æren for, at det danske arkitektfirma 3XN i samarbejde med Hines Canada er ved at løse et par store opgaver opgaver på havnefronten i Toronto i Canada. James Robson mener således, at Danmark såvel arkitektonisk som teknologisk ligeledes har meget at byde på uden for landets grænser og, at der er tale om en ægte win-win situation.

Udenlandske investeringer for 35 mia. kr.

Et modent, stabilt samt investorvenligt ejendomsmiljø har været med til at øge interessen for at etablere sig i Danmark. Erhvervsejendomsmarkedet er i dag en attraktiv aktivklasse med stor betydning for resten af ejendomsmarkedet. Således vurderer Urban Land Institute, at den årlige transaktionsvolumen i det professionelle, danske erhvervsejendomsmarked har en værdi af 70 mia. kr., hvoraf udenlandske investorer tegner sig for cirka halvdelen.

Næsten 100 års akkumuleret erfaring

Forsknings- og uddannelsesinstituttet Urban Land Institute er etableret i 1936 i USA. På verdensplan rummer dette vidensnetværk i dag 45.000 medlemmer, hvoraf ca. 4.000 er fra Europa. Der er tale om en global non-profit organisation, som udelukkende baserer sig på frivillighed og arbejder med såvel videns- og erfaringsudveksling som karriereudvikling. Målet er at være til gavn for hele værdikæden i den danske ejendomsbranche.

Det danske initiativ er taget af direktør Jesper Bo Hansen fra ejendoms- og investeringsselskabet Catella Corporate Finance og nordisk direktør James Robson fra ejendomsinvesteringsfirma Hines sammen med en række andre partnere fra den danske ejendomsbranche.

PODCAST

MEST LÆSTE