Sponseret indhold

TUR I ZOO – EN DEL AF BALDERS KUNDEPLEJE

Af:

Oplevelser, der fremmer fællesskabet, indretning, der lægger op til socialt samvær, og en personlig service. Balder vil gerne sikre, at lejerne vælger dem til. Senest har de inviteret samtlige lejere i Zoologisk Have.

Zoologisk Have har netop lukket for dagens besøg for offentligheden. Alligevel er der en forventningsfuld summen ved indgangen. Op mod 3.000 lejere har sat aftenen af til at gå en tur i den gamle have, hvor de kan møde både deres nabo og medarbejderne bag ejendomsselskabet Balder. Det er andet år i træk, at Balder reserverer ZOO for at give lejerne en god aften. 

Medarbejderne byder velkommen ved indgangen – til både børnefamilien, seniorparret med børnebørn og det yngre par på romantisk aftentur. Længere inde i haven er Balders medarbejdere også stærkt repræsenteret. De serverer blandt andet varme drikke for de mange fremmødte og står for konkurrencer.

”Arrangementet er et udtryk for, at vi gerne vil gøre noget ekstra for vores kunder, så de ikke bare opfatter os som dem med girokortene. Men det tjener også langt flere formål end det,” fortæller Flemming Joseph Jensen, adm. direktør hos Balder, der selv er med for at hilse på de mange fremmødte.

Ballondyr og medarbejdertræf
Et af formålene er netop, at lejere og medarbejdere får sat et ansigt på hinanden. Det skal gerne gøre kommunikationen nemmere i hverdagen.

”Med en fælles oplevelse håber vi, at lejerne finder det nemmere at række ud til vores medarbejdere, hvis der er noget, der ikke fungerer godt på ejendommen. Det er vigtigt for os, at parterne kan tale sammen i en uformel tone om de udfordringer, der måtte være,” siger den administrerende direktør.

Det er ikke kun i ZOO, at lejerne har mulighed for at tage en uformel snak med Balders medarbejdere. Balder afholder også arrangementer, hvor lejerne kan møde det team, der står for drift, administration og udlejning ude på de enkelte ejendomme. Arrangementet går under titlen ”Balder Træf”. Mens børnene bliver underholdt med alt lige fra is til ansigtsmaling og ballondyr, kan lejerne komme til medarbejderne med stort og småt.

”Ud over at få sat ansigt på hinanden er målet med denne type arrangementer selvfølgelig også, at lejerne bliver vores ambassadører og spreder historien om vores lidt mere usædvanlige initiativer til venner og familie,” siger Flemming Joseph Jensen.

Det gode naboskab
Arrangementerne skal ikke kun sikre det gode forhold mellem ejendomsselskab og lejere, men også skabe sammenhold lejerne imellem.

”Det giver noget at have et fælles arrangement at se frem til. Det er noget, lejerne kan glæde sig til og tale med deres nabo om både før og efter,” siger Flemming Joseph Jensen.

Det gode naboskab understøtter Balder ikke kun via sociale arrangementer, men også i ejendommene, der blandt andet er indrettet med tagterrasser og orangerier, der lægger op til socialt samvær. At have et godt socialt netværk i ejendommen understøtter følelsen af at høre til og have et godt hjem, pointerer Flemming Joseph Jensen.

”Oplevelsen af at have et hjem frem for blot et lejemål er noget, som gerne skal gennemsyre vores boligejendomme. Allerede inden vores kommende lejere ser deres nye lejlighed, skal de tænke, at her kunne de godt tænke sig at bo. Vores ejendomme skal udstråle, at der er tænkt over arkitektur og materialer, og så skal der være et trygt miljø omkring ejendommen. Alt i alt skal vi hele tiden stræbe efter at øge oplevelsen af at bo til leje.”

Service er alfa og omega
Indsatsen over for lejerne er et udtryk for, at Balder ikke tager lejerne for givet. Det er kunder, der skal passes og plejes – ellers vælger de et andet sted at bo. Derfor vægter service også højt i ejendomsselskabet, uddyber Flemming Joseph Jensen.

”Lejerne skal vælge os til, fordi de får en god bolig, men også fordi de oplever en god service. Hvis lejere henvender sig og ikke bliver mødt med forståelse, så bliver de trætte af at være hos os. Derfor går vi op i, at vores medarbejdere er motiverede og har hjertet med i alt, hvad de laver.”

For at sikre den gode service har Balder valgt selv at stå for al drift og administration.

”Vi er i direkte kontakt med vores lejere, og det betyder, at vi kan reagere direkte og hurtigt på deres henvendelser. Har vi begået en fejl, skal vi erkende det, rette op på det og holde kunden opdateret på, hvor langt vi er i processen.”

Lejeboliger er en vigtig brik i boligmarkedets puslespil

Skrevet af; Mads Damgaard

Travlheden på de københavnske byggepladser aftager ikke foreløbigt, hvis der skal være boliger til kommende tilflyttere. Ifølge Københavns Kommunes prognoser forventes indbyggertallet at vokse med 120.000 frem til 2050. Kommunen vurderer på den baggrund, at der inden da skal opføres mere end 70.000 nye boliger. Behovet for nye boliger i hovedstadsregionen bekræftes af den såkaldte boligtomgangsrapport, der er en opgørelse over ledige lejeboliger. Rapporten viser, at det aktuelt blot er 2,4 pct. af lejeboligerne i hovedstadsregionen, der ikke er udlejet.

Nødvendig debat om boligtyper
Ifølge PA-chef i EjendomDanmark, Jan Ellebye, kan der ikke herske tvivl om, at der er et massivt behov og byggeefterslæb, når gælder nye boliger i København. Han mener i den forbindelse, at det både er naturligt og nødvendigt at debattere, hvilke boligtyper hovedstaden får brug for i fremtiden.

”Vi ved, at der fra politisk hold har været fokus på både almene boliger og ejerboliger, hvilket vi godt forstår. Jeg ønsker i den sammenhæng bare at pege på den vigtige rolle, private lejeboliger spiller for boligmarkedet, hvilket bl.a. skyldes, at boligerne er tilgængelige i mere end én forstand,” siger Jan Ellebye. Han påpeger, at der er fri og lige adgang til boliger i alle størrelser på tværs af bydele, og adgangen til boligerne i mindre grad går gennem ventelister, der kan strække sig over årtier.

”En tilgængelig bolig er fx afgørende, hvis hovedstadsområdet fortsat skal kunne tiltrække arbejdskraft fra ind- og udland til kortere eller længere ansættelsesforhold,” siger Jan Ellebye.

Sænker den økonomisk barre
Derudover er private lejeboliger i København økonomisk tilgængelige sammenlignet med ejerboligmarkedet. Selvom huslejerne generelt er højere i København end i resten af landet, er lejeboliger en reel mulighed for flere – sammenlignet med ejerbolig.

”Priserne på ejerboliger betyder, at købere, der leder efter en gennemsnitslejlighed på 100 kvadratmeter i hovedstaden, enten skal have en stor opsparing til indskud eller en årsindkomst på mere end én million. Det udelukker mange faggrupper, byen har brug for,” fortæller Jan Ellebye.

Boligløsning til kort og mellemlang tidshorisont
For det tredje har lejeboliger en indbygget fleksibilitet, der betyder, at det er den foretrukne boligform i de livsfaser, hvor vi vælger bolig for en kortere periode. Køb af ejerbolig er forbundet med væsentlige engangsomkostninger samt risiko for værditab. Hvis tidshorisonten er kortere end 5-10 år, giver en lejebolig mulighed for at begrænse finansieringsudgifter og risiko.

Forskellige boligtyper til forskellige behov
Det er givet, at efterspørgslen på boliger i København også de kommende år vil overstige udbuddet.

”Hos EjendomDanmark er vi meget opmærksomme på, at de boliger, der opføres, skal opfylde boligsøgendes forskellige behov. Der bliver således både brug for flere ejerboliger, for flere almennyttige boliger og for flere private lejeboliger, der bl.a. giver singler, familier og udenlandske arbejdstagere fleksibel adgang til at bo i København,” slutter Jan Ellebye.

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...