Sponseret indhold
René Brandt adm. direktør i Ikano Bolig

Jeg tror roligt man kan sige, at boligudviklingen i Danmark på flere punkter har gennemgået et paradigmeskift. Over en årrække har der nemlig været et forstærket fokus på bæredygtighed i form af grøn omstilling samt cirkulær økonomi. I dag er mange af de principper indarbejdet i de certificeringsordninger, der er på markedet. Vi ser dem også i de landspolitiske ambitioner, som blandt andet har manifesteret sig i den frivillige bæredygtighedsordning. Det er glædeligt at se, at vores branche er gået konstruktivt ind i det, man kunne kalde den ’materielle’ bæredygtighed.

Men heldigvis er den sociale bæredygtighed nu også for alvor kommet på dagsordenen i byggebranchen. Som et enkelt, men ikke enkeltstående eksempel, kan nævnes, at byudviklingsselskabet By & Havn, der i forbindelse med den seneste udbygning af Københavns Ørestad, i flere tilfælde har betinget sig, at de projektudviklere, der har budt ind på et byggeri, har skullet dokumentere et fokus på social bæredygtighed, inden de har fået lov til at tage det første spadestik.  Det er en glædelig udvikling.

Det sociale ansvar er i vores DNA
Hos Ikano Bolig har social bæredygtighed været centralt for os, siden vi startede i Danmark for snart fem år siden. Vi er startet af den samme grundlægger som IKEA, hvor det sociale engagement i en lang række sammenhænge er en del af virksomhedskulturen. 

Man kan derfor sige, at social bæredygtighed i de byggerier, vi opfører, er en del af vores svenske arvegods og dermed vores DNA. Historisk har projektudvikling ofte været kendetegnet ved muligheden for at bygge, sælge og dermed tjene hurtige penge. Den udvikling har blandt andre de institutionelle investorer i høj grad været med til at ændre, og flere bygherrer tager i dag ansvar for, at social bæredygtighed bliver en naturligvis del af et godt boligprojekt. Det er en udvikling, vi har fulgt og været en del af, siden vi trådte ind på det danske marked. 

En helt ny parathed i markedet
Det har gjort det nemmere for os, at vi har haft den sociale bæredygtighed i blodet siden start. Nogle vil måske kalde det for held og at ramme den rigtige trend i markedet, men sådan ser vi det ikke. Vi ser det som rettidig omhu. Under alle omstændigheder har vi ramt en parathed i markedet, og det er en tendens, jeg er sikker på, alle i branchen kommer til at sætte endnu mere fokus på i fremtidens boligudvikling. Også selv om det da blev mødt med lidt vantro og nysgerrighed, da vi for fire år siden gik i gang med vores første boligprojekt i Greve.

Men selv om konkurrencen om lokale projekter er hård, og måske ikke i udgangspunktet altid fokuserer så meget på social bæredygtighed, som vi gør, så synes jeg, vi er blevet fint modtaget. Ikke mindst ude hos kommunerne, hvor man godt ved, at vi har den nødvendige økonomiske pondus og er i stand til at komme med de rette finansielle muskler og stamina til at blive i markedet på den lange bane. Samtidig har vi en størrelse, der giver os friheden til at sige pænt nej tak og trække os tilbage i god ro og orden, hvis vi ikke føler, at et givent projekt lever op til vores ambitionsniveau.

Projektudvikler og ejendomsselskab i en
Hvis du som projektudvikler har intentioner om at være med til at præge boligmarkedet, kræver det en vis størrelse i form af kapital. Ikke ret mange private udviklere har råd til at beholde boligerne selv, hvis det er det, man vil. Men da Ikano Bolig både er projektudvikler og ejendomsselskab, og fordi vi ikke blot bygger ejerboliger, men også lejeboliger, har vi mulighed for at udvikle nogle boligområder, hvor vi er vores ansvar bevidst og får lov til at udrulle vores visioner.

Vi har ramt en parathed i markedet, og social bæredygtighed er en tendens, jeg er sikker på, alle i branchen kommer til at sætte endnu mere fokus på i fremtidens boligudvikling

PODCAST

MEST LÆSTE