Rekordår – men venter sorte skyer i horisonten? 

Navnet Taurus og tyren i logoet symboliserer den styrke og handlekraft, der er nødvendig for at være ledende inden for branchen. Samtidig er det en reference til virksomhedens nuværende domicil, der tidligere fungerede som studestald. Her ses Thomas Windtberg, partner og adm. direktør, i selskab med en tyreskulptur i receptionen.

Af:

I 2021 blev der sat en milepæl i ejendomsbranchen, med en transaktionsvolumen på over 100 mia. kr. for første gang nogensinde. Mange aktører i branchen har samtidig slået egne vækstrekorder. Om væksten fortsætter i 2022, er dog noget mere usikkert. Høje inflationsrater, stigende renter og generel økonomisk usikkerhed kan sætte en kæp i væksthjulet. 

Mange år med lave renter og faldende forrentningskrav har givet ejendomsbranchen medvind og investeringslyst, og de billige finansieringsomkostninger giver gode muligheder for at realisere lige fra tiltrængte renoveringer af gamle ejendomme til de helt store byudviklingsprojekter. Investeringerne bidrager til at sikre moderne og tidssvarende lejeboliger og bæredygtige erhvervslokaler til virksomhederne. Det gælder både i de store byer, hvor efterspørgslen er høj, og uden for byen, hvor ejendomsbranchen skaber rammer for både nye boliger og virksomheder. 

Vind i sejlene
En af de mange virksomheder i ejendomsbranchen, der har oplevet vind i sejlene, er Taurus Ejendomsadministration. De har de seneste par år hentet flere nye kunder hos både internationale pensionskasser og danske og udenlandske ejendomsfonde, der har investeret i ejendomsporteføljer i blandt andet København og Aarhus. 

 ”Vi koncentrerer os fuldt og helt om at udføre ejendomsadministration for professionelle investorer og har haft nogle travle år, hvor vi er vækstet grundet vores investeringslystne kunder,” siger Thomas Windtberg, partner og adm. direktør i virksomheden.  

I 2020 havde Taurus en bruttofortjeneste på 36,2 millioner kroner og en fremgang på 32 procent i forhold til 2019. I 2021 regner Thomas Windtberg med en forretningsmæssig vækst på godt og vel 20 procent. 

Røre i de økonomiske farvande 
Hvor ejendomsbranchen har været igennem en længere periode med gode økonomiske betingelser, er det noget mere usikkert, hvordan 2022 kommer til at tegne sig. Samfundet kan stå på dørtærsklen til en periode med markant højere renter og økonomisk afmatning, og det kan påvirke ejendomsbranchens udfoldelsesmuligheder. 

”Der er røre i de økonomiske farvande for tiden, hvor høje inflationsrater, stigende renter og markante udsving på børserne i bedste fald vidner om stor usikkerhed på de finansielle markeder. I værste fald kan det blive markant sværere at realisere de mange gode projekter, som branchens aktører har på tegnebrættet, hvis de høje renter slår igennem,” siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. 

Centralbankernes dilemma   
For at forstå hvor den økonomiske usikkerhed kommer fra, er det nødvendigt at zoome nærmere ind på de store centralbanker – særligt den amerikanske FED og den europæiske ECB. Et af centralbankernes hovedformål er at sikre en stabil økonomi med en relativt lav inflation. De sidste ti år har centralbankernes centrale hovedpine dog været, at inflationen er forblevet ekstremt lav på trods af rentenedsættelser, negative renter og enorme opkøb af statsobligationer. Med udsigt til voldsom økonomisk nedgang som følge af coronakrisens nedlukninger af store dele af samfundet, trådte centralbankerne endnu en gang hårdt på speederen i 2020 og 2021 i håbet om at sikre gode forhold for en efterfølgende genopretning.  

 ”Den del af missionen må siges at være lykkedes, men prisen har vist sig at være historisk høje inflationsrater, der overstiger 7 procent i USA og 5 procent i EU,” oplyser Morten Marott Larsen.  

Benspænd i vente?  
Det store spørgsmål er, om den høje inflation mest af alt skyldes midlertidige forhold inden for energisektoren og andre særlige udfordringer som fyldte containerhavne og mangel på mikrochips – udfordringer som langsomt vil gå i sig selv igen – eller om inflationsudfordringerne bider sig fast.  

 ”Hvis udfordringerne med høj inflation bider sig fast, vil det tvinge centralbankerne til at agere mere hårdhændet ved at hæve renterne markant, og lade private investorer om at aftage de mange udstedte statsobligationer,” lyder Morten Marott Larsens bud.  

Det negative scenarie vil have direkte konsekvenser for ejendomsbranchen, hvor stigende renter både øger finansieringsomkostningerne og rammer ejendomsværdierne. Branchen står dermed overfor en stor opgave i forhold til at veje fordelene ved de mange spændende investeringscases op mod risikoen ved udsigt til forringede finansielle rammer.  

“Også den meget store internationale interesse for danske ejendomme, der har været en stor del af årsagen til de senere års høje transaktionsniveau, hænger nøje sammen med makroøkonomiske forhold og fx amerikansk pengepolitik. Et velfungerende ejendomsmarked som det danske, vil altid være interessant, men om niveauet kan holdes, hvis der for alvor strammes på de pengepolitiske barduner, er nok tvivlsomt,” siger Morten Marott Larsen. 

Stadig rift om porteføljerne 
Udsigten til en mere økonomisk usikker periode vil ikke påvirke ejendomsbranchen på den korte bane, mener Thomas Windtberg, der ser lyst på fremtiden. 

 ”Lige nu oplever vi, at der stadig er rift om de større ejendomsporteføljer blandt udenlandske og danske investorer. Budkrig blandt investorerne er ikke et særsyn. Det vidner både om, at der stadig er noget kapital, der skal investeres, men også at efterspørgslen ikke er faldende.” 

Skulle der ske en mindre nedgang i ejendomsinvesteringerne, vil der stadig være brug for Taurus’ services. 

”Fordelene ved at administrere ejendomme er, at vores ydelser efterspørges uagtet, at der passerer en sort sky over himlen – og med det, vi har i pipeline, tror jeg ikke, at eventuelle økonomiske udsving vil påvirke vores aktivitetsniveau,” siger Thomas Windtberg.  

Største hurdle er mangel på arbejdskraft 
Væksten i Taurus Ejendomsadministration har bl.a. betydet, at der de seneste to år er kommet hele 40 nye medarbejdere til.   

 ”Med vores fremgang har vi kunne bidrage til at skabe flere jobs i branchen, og det er vi selvfølgelig stolte af,” siger Thomas Windtberg.  

 Manglen på arbejdskraft vil i hans optik udgøre det største benspænd for ejendomsbranchen på den lange bane. 

”På rekrutteringsområdet er der behov for at sætte alle sejl til for at sikre, at vi i ejendomsbranchen har nok kapacitet til at drive vores virksomheder fremadrettet. Det vil blive den største hurdle fremfor kortvarige økonomiske krusninger.”    

Mest læste på BusinessReview.dk

Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...