Forsker Harpa Birgisdottir, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi),Aalborg Universitet

I byggebranchen har man mulighed for at beregne bygningers klimapåvirkninger over hele deres livscyklus (Life Cycle Assessment) ved hjælp af generiske data. Det er en forudsætning for, at det er muligt at nedbringe bygningers samlede klimaaftryk. Men skal beregningen give et retvisende billede af et byggeris klimapåvirkning, kræver det, at materialeproducenterne stiller nye og specifikke miljøvaredeklarationer til rådighed i en langt større skala.

Det skal ske gennem de såkaldte EPD’er (Environmental Product Declaration), og i en ny forskningsrapport ”Tilgængelighed og betydning af EPD´er” har en gruppe forskere på Instituttet BUILD derfor undersøgt tilgængeligheden af specifikke miljødata, samt hvilken betydning EPD-data kan have på LCA-resultater. Med rapporten håber man at skubbe branchen mod en større forståelse for nødvendigheden af tilgængelighed af data.

Har brug for specifikke tal
”Vi har brug for en større andel af mere specifikke data, så vi kan opnå et mere retvisende billede og derved få bedre mulighed for at sammenligne projekter på baggrund af reelle tal i stedet for generiske tal”, siger Harpa Birgisdottir og henviser til en rapport fra Rambøll, ”CO2 besparelse ved konventionelt byggeri’, der viser, at brugen af generisk data i visse tilfælde kan give et ukorrekt beslutningsgrundlag.

Det kan være svært for dem, der arbejder med LCA at vide, hvor de kan få fat i EPD data. Rapporten viser nemlig, at knapt halvdelen af de relevante data for det danske marked ligger hos EPD-Danmark, hvorimod den resterende halvdel ligger hos EPD Norge, IBU i Tyskland og hos den svenske EPD-aktør. Ifølge professor på BUILD Harpa Birgisdottir er det derfor vigtigt at gøre det nemt for dem, der arbejder LCA at få fat i relevante og præcise data. 

Vores rapport viser, at der er stor spredning i emissionerne for forskellige materialegrupper, og at brugen af præcise data for materialer vil give os mere retvisende resultat, når vi beregner bygningers klimapåvirkning

PODCAST

MEST LÆSTE