Sponseret indhold

PFA satser massivt på flerbrugerejendomme til kontormarkedet

The Union er fællesbetegnelsen for en helt ny generation af flerbrugerejendomme udviklet af pensionsselskabet PFA, som kommer til at tælle både nybyggeri og renovering af eksisterende ejendomme. Udover Engsøhus på Mosevej i Risskov, der netop er indviet, er der foreløbig planer for lignende koncepter på to lokationer i Aarhus, to lokationer i København samt Odense, Lyngby, Frederiksberg og Birkerød.

Af:

Pensionsselskabet PFA er klar med et helt nyt koncept for kontorejendomme. Det hedder The Union og det første projekt – Engsøhus i Risskov – er netop indviet. Den type projekter vil over de kommende år udgøre en væsentlig del af selskabets investeringsstrategi.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Coronakrisen i høj grad kommer til at påvirke både, hvorledes markedet for kontorejendomme udvikler sig rent investeringsmæssigt og ikke mindst de krav, virksomhedernes fremadrettet stiller, når de afsøger markedet for moderne samt velfungerende kontorkvadratmeter. Faktisk hænger de to ting nøje sammen, men øgede brugerkrav er en udvikling, der startede allerede før, pandemien lukkede landet ned. I hvert fald hvis man spørger Mikael Fogemann, der er ejendomsdirektør i pensionsselskabet PFA. Her har man efter eget udsagn udvist rettidig omhu og over en årrække arbejdet på et koncept, der foreløbigt kommer til at tælle 17 kontorejendomme med i alt næsten 170.000 etagekvadratmeter. Første skud på stammen – nyopførte The Union Engsøhus i Risskov – blev officielt taget i brug sidste fredag.

Møder behovet i markedet
”De seneste 5-6 år har vi udviklet og bygget såvel flerbrugerejendomme som domicilejendomme, der er nemme at opdele, hvis lejeren på et tidspunkt ønsker at fraflytte. Det er altså i virkeligheden en tanke af ældre dato, vi har arbejdet med, men nu er vi for alvor ved at opbygge en portefølje og kan dermed føre konceptet ud i livet”, forklarer Mikael Fogemann.

Dermed indikerer han, at PFA nu er i stand til at skalere konceptet op i størrelse, og han er ikke i tvivl om, at man har lanceret et produkt, som markedet efterspørger. Over en årrække har mange kilder i ejendomsbranchen forklaret, at kunderne i dag ønsker højere grad af fleksibilitet, både når det gælder bindingsperiode på lejekontrakten og mulighed for enkelt at ændre på antallet af lejede kvadratmeter efter behov.

Lejerne får en hel pakke
”Det er klart, at fleksibilitet er med til at øge kostprisen på den enkelte kvadratmeter for vores kunder, men vi arbejder med fuld gennemsigtighed i vores prisstruktur således, at de præcist kan afveje om merprisen giver mening for dem”, siger Mikael Fogemann videre. Han føjer dog til, at en moderne flerbrugerejendom byder på så mange flere fordele, at der især for de mindre og mellemstore virksomheder ikke er så meget at betænke sig på.

Med det mener han, at det for mange af den slags virksomheder f.eks. ikke giver mening at skulle drive egen kantine. I en flerbrugerejendom er der mulighed for at indrette en lang række faciliteter, som lejerne kan deles om. Det kan ud over kantine f.eks. være fælles fitnessrum, lige som man i en række af den slags ejendomme også kan møde en café, der ikke kun er åben for virksomhedernes medarbejdere, men også gæster udefra.

PFA’s styrke til gavn for alle
Tendensen med flerbrugerejendomme har spredt sig som ringe i vandet og startede vel i København, hvor der er stor interesse for at opgradere ældre industriejendomme til netop dette formål. Mikael Fogemann fortæller da også, at konceptet kommer til at gælde såvel nyopførte flerbrugerejendomme som eksisterende ejendomme. Som et af landets største pensionsselskaber er han endvidere af den overbevisning, at man har endnu mere at byde på.

”Vi har en størrelse og en styrke, der gør, at vi kan tilbyde vores kunder nogle af de fordele, vi selv benytter os af. Eksempel er vi lige blevet færdige med at modernisere vores hovedsæde her i Sundkrogsgade i København, og vi har eksempelvis lavet en rammeaftale med vore leverandør af kontormøbler, således at vores lejere kan handle til samme priser, som vi kan”, forklarer Mikael Fogemann.

Fokus på det gode arbejdsliv
Samtidig påpeger han, at som pensionsselskab går PFA op i sundhed, og det lader man ligeledes gerne smitte af på sine ejendomsprojekter. Det skal forstås på den måde, at man gør meget ud af, at de mange kontorkvadratmeter bliver indrettet bedst muligt, og dermed er man ambassadør for tankerne om det gode arbejdsliv. Desuden går man op i at understøtte den medarbejder-mæssige adfærd, lige som bæredygtigheden er i fokus.

”Nogle virksomheder har som nævnt ikke selv kræfterne til f.eks. at drive en kantine, og det er heller ikke alle, der har kræfterne til at drive en ESG-afdeling (Environmental, Social and Governance). Her kan vi træde til og hjælpe med vores kompetencer. Det vil helt klart ligge i vores mindset fremadrettet”, slutter Mikael Fogemann. Koblingen mellem PFA som pensionsselskab og den sociale ansvarlighed samt bæredygtighed er altså helt tydelig.

The Union binder lejerne sammen

The Union er fællesbetegnelsen for PFA’s nye koncept, og byggeriet i Aarhus rummer i alt ca. 7.500 etagekvadratmeter, hvoraf de 6.000 ér udlejet. Ifølge Michael Andreasen, der er er Commercial Real Estate Advisor hos Colliers, som har stået for udlejningen, har interessen været stor, og de første lejere rykkede ind hen over sommeren. MT Højgård, der har stået for byggeriet, har selv indrettet firmadomicil i cirka halvdelen af arealet. Michael Andreasen fortæller videre, at der allerede er interesserede lejere til sidste 1.500 etagekvadratmeter.

Byggeriet er naturligvis certificeret efter DGNB-standarden, lige som der er lagt vægt på godt indeklima, god akustik, og at byggeriet er udstyret med et såkaldt Smart Building System, der skal sikre, at det bliver anvendt så effektivt og bæredygtigt som muligt. Dette understøtter de CO2 reduktionsmål, som PFA Pension har sat via medlemskabet i Net Zero Asset Owner Alliance. For erhvervsejendomme i Danmark er målet 35 pct. for perioden 2019 til 2024. Lejerne kan selv følge med i anvendelsesgraden af kontorpladser og møderum.

Lejere i The Union bliver en del af et større fællesskab med forskellige fordele, blandt andre favorable rabatordninger på møbler og planter, lige som services i form af rengøring og catering hører med i pakken. Alle lejere uanset størrelse bliver tilbudt særlig attraktive pensions- og forsikringspakker fra PFA, som normalt er forbeholdt virksomheder med minimum 50 medarbejdere. The Union skal implementeres i alle nyudviklede og eksisterende flerbrugerejendomme samt ved konvertering af eksisterende domiciler, hvis de fraflyttes.

Det er Colliers, der har stået for udlejningen af Engsøhus i Risskov, og ifølge Commercial Real Estate Advisor Michael Andreasen har interessen været stor.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
PR-foto: Nationalbanken Risikoråd: Solide ejendomskunder, trods afmatning i markedet Ejendomsbranchen har ofte en fremtrædende...
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGSLOVEN SENDT I HØRING - Billede Berlingske Ejendomme uge 13
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGS-LOVEN SENDT I HØRING
Skatteministeriet har sendt en ændring til ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven i høring. Ændringer er kærkomment nyt for...
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Det er en almindelig udbredt misforståelse, at tidsbegrænsede lejeaftaler højst kan indgås for en periode på 2 år. Denne misforståelse...