EKSPERTKLUMME: Investering i bolig- og ejendomsmarkedet

Peter B. Møller, adm. direktør hos ejendomsinvesteringsvirksomheden Protica Invest A/S. Peter B. Møller er uddannet HD(R) og cand.merc.aud fra Copenhagen Business School, og har en baggrund som revisor i Deloitte, hvor han har betjent en række ejendomsinvestorer, finansielle institutter og fonde.

Af:

Danskernes investeringslyst har igennem den seneste tid været stærkt stigende I den forbindelse har BOLIGEN spurgt investeringsrådgiver og -ekspert Peter B. Møller til råds omkring investering i bolig- og ejendomsmarkedet.

Lysten til at investere i projekter er stor. Hvad bør man som investor primært kigge efter med henblik på at opnå det optimale afkast – geografi eller projekttype? 

Begge forhold er relevante at fokusere på. Man kan ikke flytte en ejendom der ligger forkert, men man kan (i teorien) bygge en ejendom om. Beliggenheden er en væsentlig determinant for den fremtidige værdi af ejendommen. I Protica har vi derfor fokus på at følge de demografiske trends og udvælger nøje vore investeringer efter kriterier som positiv befolkningstilvækst, god infrastruktur (både offentlig transport og kollektiv trafik), adgang til grønne arealer, adgang til indkøb og for boliger til børnefamilier også god og tryg (sikker) adgang til institutioner. 

Kort og godt skal beliggenheden være med til at sætte en god ydre ramme om beboernes liv – grundlæggende er et hjem nemlig rammen om beboernes liv. Dét er vigtigt at have for øje når man investerer. Derudover bør man klart kigge efter boliger i stedet for erhvervsejendomme, da folk altid har behov for tag over hovedet og boligpriser over tid har vist sig at være jævnt stigende og derfor er stabil. Erhvervsejendomme derimod kan virke tillokkende med lange lejekontrakter, men lejekontrakten skal forlænges – hvis lejer ellers ønsker dette – medfører det ofte krav om enten huslejenedsættelser eller betydelige istandsættelser (for ejers regning) – eller begge dele. Dette er ofte en overset risiko og det kan udvande afkastet, hvis der overhovedet er et. Erhvervsejendomme har, på trods af lange lejekontrakter, derfor en risikoprofil der ikke er tilrådelig for private investorer. 

Bæredygtigt byggeri er for alvor kommet på dagsordenen. Hvilken betydning har eksempelvis et byggeris bæredygtighedscertificering for investorernes interesse? 

Bæredygtighed, ordentlighed og ansvarlighed er gudskelov faktorer, der rykker længere og længere op på prioriteringslisten hos både investorer og lejere. Grønt byggeri er derfor kommet for at blive. Det er faktisk vores opfattelse, at vi kun lige er i begyndelsen af en mindre revolution, hvor der dels bygges stadig mere miljøvenligt, men også hvor den efterfølgende drift af ejendommene har et væsentligt fokus på bæredygtighed. I den forbindelse skal der også snakkes bæredygtighed på flere planer. Både miljømæssigt, men også med hensyn til støj, trivsel og social interaktion beboerne imellem.

Danmark er i hård konkurrence med udlandet. Hvilke Top 3 argumenter for danske investeringer er de mest essentielle, når det gælder om at tækkes investorernes gunst?

Danmark bliver betragtet som sikker havn. Overfor udenlandske investorer vil vi fremhæve:

  1. AAA økonomi
  2. Unik realkreditsystem med faldende restgæld ved stigende renter
  3. Meget likvidt og stadig mere professionaliseret marked

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
PR-foto: Nationalbanken Risikoråd: Solide ejendomskunder, trods afmatning i markedet Ejendomsbranchen har ofte en fremtrædende...
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGSLOVEN SENDT I HØRING - Billede Berlingske Ejendomme uge 13
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGS-LOVEN SENDT I HØRING
Skatteministeriet har sendt en ændring til ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven i høring. Ændringer er kærkomment nyt for...
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Det er en almindelig udbredt misforståelse, at tidsbegrænsede lejeaftaler højst kan indgås for en periode på 2 år. Denne misforståelse...