Nu skal anvendt forskning for alvor ind i byggebranchens maskinrum

Science Manager Pernille Berg fra BLOXHUB (tv.) har været en af de drivende kræfter i projektet. Hun ses her efter visningen af debatprogrammet i Empire Bio sammen med nogle af erhvervsforskerne.

Af:

Virksomhederne i den danske byggebranche har to store udfordringer. De skal blive bedre til at samarbejde, og de skal blive bedre til at anvende teknologi. Blandt andet ved at kigge i retning af den forskning, der sker på universiteterne og implementere den i byggeprojekterne. Det viser et netop offentliggjort erhvervsforskerprojekt.

”Byggebranchens virksomheder er ikke langt nok fremme i bussen, når det gælder om at bruge anvendt forskning. De er simpelthen for sløve og anvender færre midler på forskning end virksomheder i andre brancher”. Så klart udtrykte projektchef i Realdania, Simon Kofod-Svendsen, sig, da der for nylig var premiere på debatprogrammet ”Smart Cities i balance mellem mennesker og teknologi” i Empire Bio i København.

Et debatprogram, der er kulminationen på et større projekt, hvor 8 erhvervsforskere med vidt forskellige indfaldsvinkler har sat fokus på, hvorledes vi kan sikre, at mennesket står i centrum, når vi med data og teknologi skal bygge smarte bygninger i smarte byer. Fremadrettet skal programmet via det virtuelle univers være med til at udfordre byggebranchen, og det kan blandt andet ses på BLOXHUB’s hjemmeside.

Skal forene teori med praksis
Projektet – Smart Cities Research Network – er initieret af netop BLOXHUB, der er et hub for udvikling af fremtidens smarte og bæredygtige byløsninger, samt Realdania og Innovationsfonden. Ved præsentationen bakkede administrerende direktør i Innovationsfonden, Anne-Marie Levy Rasmussen, op om Simon Kofod-Svendsens udtalelse og konstaterede, at der på trods af et godt ry er plads til forbedring i byggebranchen.

”Målet med dette projekt er at kombinere teori med praksis forstået på den måde, at vi skal have skabt samarbejde mellem blandt andre universiteter og virksomheder i arbejdet med at skabe nye, grønne løsninger”, sagde Anne-Marie Levy Rasmussen ved arrangementet i Empire Bio. Her var det, man vel mest betegnende kan kalde for jetsettet fra den danske byggebranche, samlet til visningen, som gav stof til eftertanke.

Der er brug for et nyt mindset
Det at udvikle nye, grønne bygninger og bymiljøer, handler i høj grad om anvendelse af teknologi, men det er i virkeligheden ikke her, den største udfordring ligger. Den ligger nemlig i at integrere teknologi således, at den sætter mennesket i centrum, og, at såvel borgere som brugere rent faktisk kan finde ud af at anvende den, hvad enten det gælder i byrummet, på arbejdspladsen eller i privatboligen. I debatprogrammet er det meste af byggebranchens værdikæde repræsenteret lige fra arkitekter over rådgivere til entreprenører, og en af hovedkonklusionerne er, at branchen skal blive bedre til at samarbejde. Ikke blot i projekteringsfase og byggeproces, men også mentalt.  Der er brug for et nyt mindset, som kan være med til at skabe mere indsigt i hinandens kompetencer med henblik på at skabe bedre byggeri.

Digitalisering ikke nok i sig selv
Byggebranchen ér i gang med den digitale transformationsproces, og den bakkes op af flere tværfaglige initiativer fra blandt andre ConTech Lab og Molio, der er byggeriets videnscenter. Men digitalisering, teknologi samt opsamling af data er ikke nok i sig selv. Som teknisk udviklingschef Peter Weitzmann fra NCC udtrykker det i programmet, får data nemlig først værdi, når de fører til en konkret handling.

Erhvervsforskerprojektet har spændt ganske vidt lige fra, hvorledes vi gør såvel nye bygninger som den eksisterende bygningsmasse intelligent ved hjælp af eksempelvis sensorer over dimensionering af ventilationsanlæg for bedst mulige indeklima til projektering af de åbne byrum ved hjælp af visualisering. Det er ifølge Simon Kofod-Svendsen fra Realdania et af de vigtige indsatspunkter. Han siger:

Kan ikke længere gøre som vi plejer
”Verden over flytter flere og flere til byerne, og vi står midt i et historisk stort byggeboom. Det kalder på nytænkning, på smarte løsninger og på et stort opgør med, det vi plejer at gøre. Viljen i byggebranchen til at tænke innovativt er der, men erfaringen med at bruge anvendelsesorienteret forskning er meget lille. Det er en udfordring, når byggebranchen samtidig er en helt afgørende faktor for en smartere og mere bæredygtig byudvikling”.

Innovationskapaciteten i branchen skal styrkes, hvilket er det overordnede formål med debatprogrammet, der altså sætter fokus på den seneste forskningsviden fra et netværk af erhvervsforskere fra forskellige universiteter og arkitektskoler og det 3-årige Smart Citys Research Cluster projekt. BLOXHUB vil følge op på projektet ved at følge de deltagende erhvervsforskere, når de skal forsvare deres afhandlinger.

Byggekonflikter koster kassen – men det behøver de ikke gøre

Danske virksomheder konflikter for 20 mia. kr. om året, og alene i byggebranchen går hver 8. overskudskrone til konflikthåndtering. 

Det faktum fremlægger den tidligere studievært og TV-journalist Anja Bo i debatprogrammet ”Smart Cities i balance mellem mennesker og teknologi”. Derfor handler et bedre samarbejde mellem virksomhederne ikke blot om at bygge smartere og mere intelligent. Det handler i høj grad også om økonomi. Et af erhvervsforskerprojekterne i Smart Cities Research Network har været kørt af Phd. Nicolaj Frederiksen. Han har kigget nærmere på det tværfaglige fællesskab TRUST, der er skabt af Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, KANT Arkitekter, Dominia, Norconsult og GHB Landskab samt en række tilknyttede samarbejdspartnere. En af disse har været Københavns Kommune.

Ny samarbejdsaftale er på vej
I 2016 indgik man nemlig et samarbejde med kommunens bygherreenhed, Byggeri København om en række institutions- og skolebyggerier. Det skete i form af en 4-årig rammeaftale, der fungerede så godt, at aftalen ifølge kommunikationskonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw netop har været i udbud og prækvalifikation med henblik på at blive fornyet med virkning fra årsskiftet.

Københavns Kommune har ønsket en indsats med henblik på at styrke samarbejdet og kvaliteten i kommunens byggerier. Det har klart været en succes at knytte alle parter i et samarbejde tættere sammen samt ændre processen fra at arbejde med enkelte projekter til at arbejde med en samlet projektportefølje. Således har nu tidligere byggechef i kommunen,  Kasper Graa Wulff, udtalt således om forløbet:

Stor interesse for partnerskaber
”Ud over den rådgivning, vi naturligvis løbende trækker på i det daglige i kommunens juridiske afdeling, har der ikke været én eneste situation, hvor der har været behov for at trække på ekstern, juridisk bistand. Vi har brugt 0 kr. på advokater. Det er jeg meget tilfreds med”. 

Han har samtidig glædet sig over god kvalitet i byggeriet samt et samarbejde, der generelt forløber mere smertefrit end tidligere. Interessen for strategiske partnerskaber er generelt voksende. Det bekræftes i debatprogrammet af porteføljemanager i MT Højgård, Søren Sørensen, som siger, at byggebranchen traditionelt har været meget konfliktfyldt, mens forretningsudvikler i Enemærke & Petersen, Anders Sørensen, understreger værdien af anvendelsen af relationelle kompetencer med fokus på ledelse i byggeprojekterne.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
Foto: rupixen-Q59HmzK38eQ-unsplash Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist Europa-Kommissionen præsenterede...
Couch_1
Gør tidsregistrering til et ledelsesværktøj
Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024. TimeLog,...
PFJ_FINAL-4
Tidsregistrering skaber værdi for virksomhederne
Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der...