Sponseret indhold

Nu får den danske ejendomsbranche et spark bagi af de unge talenter

Af:

Til januar sætter ULI Young Leaders Programme for alvor gang i det arbejde, der både skal være med til at ruske op i den danske ejendomsbranche og gøre den endnu mere international. Ud over det faglige arbejde vil det nye netværk også arbejde for talent- og lederskabsudvikling.

Selv om det måske ikke er alle i ejendomsbranchen, der har hørt om det, har ULI – Urban Land Institute – siden årsskiftet været repræsenteret i Danmark. ULI er efter eget udsagn med sine 45.000 medlemmer verdens største netværk for den internationale ejendomsbranche, og seneste tiltag sker nu i forbindelse med etableringen af en dansk udgave af Young Leaders Programme.

Formand for det nye initiativ er Nadim Stub, der var en af initiativtagerne til PropTech Denmark, men som nu forlader stillingen som direktør her for i stedet at blive Group Vice President, Digital Ventures & Partnerships hos ejendomsservice selskabet DEAS. Young Leaders Programme henvender sig til unge i ejendomsbranchen i alderen fra 25 til 45 år, og når man kigger ned over styregruppen på i alt 10 personer, er den bredt sammensat.

Udveksling af viden og erfaring
Man finder således repræsentanter for såvel arkitekt- som ingeniørsiden, lige som også advokat- og investeringssiden er repræsenteret. Det samme gælder ejendoms- og projektudviklere. Målet for programmet, der lanceres ved et event den 28,. januar, er den brede erfarings- og vidensudveksling i alle aspekter af det bebyggede miljø, der jo netop er hele afsættet for ULI som organisation.

”Derfor gælder det naturligvis også om at have en styregruppe, der er bredt funderet”, siger Nadim Stub, der i dag selv er blevet 35 år. Han pointerer, at selve netværket er en sidegevinst. ULI Young Leaders er en faglig organisation, der skal arbejde med projekter, som i høj grad handler om, hvorledes ejendomsbranchen kan arbejde bedre med vores klode, når det gælder det bebyggede miljø.

Udvikling af talent og lederskab
Tanken er i langt højere grad at give de unge kompetencer mulighed for dette, og tidspunktet kunne ikke være mere velvalgt end i en tid, hvor ikke mindst den aktuelle Coronapandemi har sat fokus på, hvorledes der fremadrettet skal arbejdes med dels udformningen af vores byrum, dels med udformningen af såvel vore kontorer som vore boliger. Udfordringer, der ikke forsvinder sådan lige med det første.

”Der er helt klart et behov for at tænke i nye baner, og i den forbindelse er der et lige så stort behov for både talentudvikling og udvikling af lederskab i den danske ejendomsbranche”, siger Nadim Stub, der blandt andet har uddannet sig indenfor forretningsudvikling, Innovation og Teknologi i UK, Danmark i Californien, London og København og ligeledes er bestyrelsesmedlem i European PropTech Association samt ULI Denmark.

Byder også på et mentorprogram 
Når han kigger ud over landets grænser mod eksempelvis England og Tyskland, savner han en snert af professionalisme i den danske ejendomsbranche. Især når det gælder om at gøre op med vanerne og tænke i helt nye baner. Ikke mindst når det gælder samarbejde på tværs af den offentlige og den private sektor, hvilket er nødvendigt med henblik på at skabe det bedst mulige regulatoriske og politiske fundament for det fremtidige samarbejde.

”Samtidig skal vi fokusere på tværfaglighed og ikke mindst det internationale udsyn, således at vi kan få tilført nogle flere perspektiver i vores arbejde. Det handler om diversitet, ellers drukner man nemt i sin egen andedam”, slutter Nadim Stub. Han føjer til at Young Leaders Programme ligeledes rummer et mentorprogram, hvilket betyder, at man mener det alvorligt, når man siger, at de unges kompetencer skal i fokus.


Parthia Ghaziani, 29 år, ansat som Acquisition Manager i Hines Nordics
Som Acquisition Manager i Hines Nordics har Parthia Ghaziani ansvaret for investeringer i boligejendomme og boligudviklingsprojekter i Norden. Blandt de seneste projekter, han har arbejdet med, er Trikotage Parken på Østerbro i København. På erhvervsejendomssiden er Hines Nordics også i gang med flere spændende projekter, blandt andre det ambitiøse Trinity Quarter projekt på Købmagergade i det indre København. Hines Nordics har siden oprettelsen af et nordisk kontor i Danmark i 2017 løbende udvidet forretningen og tilstedeværelsen i regionen. 

Parthia Ghaziani ser frem til at forsætte den udvikling med flere boligprojekter. Han er Cand. Merc i finansiering og regnskab og ser frem til arbejdet i det faglige netværk ULI Young Leaders, hvor der er fokus på, at medlemmerne deler erfaringer fra projekter fra hele verden. Siden slutningen af 50’erne har Hines på globalt plan deltaget aktivt i byudviklingsprojekter i metropoler såsom f.eks. Berlin, Dublin og Milano. Parthia ser derfor frem til at kunne bidrage til byudvikling i Danmark med baggrund i disse internationale erfaringer og best practices. I Hines Nordics ligger det i DNA’et at fokusere på hele projektets livscyklus, da man udvikler med henblik på at bevare et langsigtet ejerskab.

Gitte Gylling Olesen, 38 år, Team Leader, Sustainability hos Rambøll
Hos Rambøll arbejder Gitte Gylling Olesen dagligt med bæredygtigt byggeri. Hun er uddannet som civilingeniør med speciale i arkitektur og har desuden en erhvervs Ph.d. i bæredygtigt byggeri. Hun arbejder især med certificering af byggeprojekter, bæredygtige materialer, cirkulær økonomi samt rådgivning i forhold til de ønsker og krav, bygherrerne har i forbindelse med konkrete byggeprojekter. Hun understreger vigtigheden af, at bæredygtighed tænkes ind i projekterne så tidligt som muligt. Det er nemlig vigtigt, at der allerede i den spæde, indledende fase er fokus på emnet. Er der det, er bæredygtighed ikke nødvendigvis ensbetydende med, at et byggeri bliver dyrere, selv om mange i branchen over årene har påstået det. 

Det gælder med andre ord om at tænke nyt, og det er lige præcis Gitte Gylling Olesens kæphest. Hun vil nemlig gerne gøre op med vanetænkning og ”sådan plejer vi ikke at gøre”. Det er en indsats hun gerne vil arbejde med i styregruppen, og i virkeligheden efterlyser hun højere grad af risikovillighed i den danske byggebranche. Især på ingeniørsiden. Naturligvis skal faggrupperne hver især respektere hinandens faglige kompetencer, men der må også gerne være plads til det nye og det overraskende – initieret af branchens yngre kræfter.

Søren Kopp 40 år, advokat og partner i Bruun & Hjejle
Over de senere år har den danske ejendomsbranche fået en langt mere international berøringsflade. Blandt andet fordi de udenlandske investorer har fået øje på Danmark som en sikker havn, når det gælder selv større investeringer. Det er lige vand på Søren Kopps mølle, da han under sin uddannelse til advokat qua studier på blandt andet Berkeley i USA har beskæftiget sig med internationale relationer. Hos Bruun & Hjejle arbejder han med klienter inden for ejendomsbranchen og blandt disse finder man flere udenlandske, der blandt andet går meget op i eksempelvis Environmental, Social and Governance, altså bæredygtighed set i relation til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Et område, der netop i disse år også får større og større betydning for transaktionerne på det danske ejendomsmarked. Som han udtrykker det, var det før i tiden hovedsageligt ”fysiske” personer, der handlede med hinanden. På erhvervsejendomsmarkedet er det i dag ofte internationale ejendomsselskaber samt fonde, og i den forbindelse giver det god mening også at kigge ud over landegrænserne for at få inspiration og indblik i de tendenser, der driver værdien for dem. Noget som Søren Kopp håber at kunne være med til at dyrke, når Young Leaders Programme for alvor kommer i gang med arbejdet i det nye år.

Philip Højbjerg Unger, 32 år, medstifter af Home.Earth
Home.Earth er et europæisk ejendomsselskab med blot et års tid på bagen. Det er er stiftet af en række profiler fra ejendomsbranchen, hvor af i hvert fald et par stykker allerede er godt kendt i branchen herhjemme. Blandt andre Rasmus Nørgaard, stifter af NREP og Kasper Guldager, tidligere 3XN. Det er dog ikke ensbetydende med vanetænkning. Tværtimod. Home.Earth vil udvikle nyskabende boligprojekter, der er bæredygtige i både social og klimamæssig forstand. Nu vil nogen måske sige, at ”den har vi hørt før” i form af betalbare boliger, men ifølge Philip Højbjerg Unger, der blandt andet har en kandidatgrad i Public Policy fra London School of Economics mener man, hvad man siger. Det første projekt er undervejs, man har nemlig allerede købt sin første byggegrund i Høje Taastrup Kommune, hvor der skal opføres 10.000 kvm. bæredygtige boliger og 2.000 kvm. erhverv samt beboerhus. Her vil man være frontløber for en ny måde at udvikle byrum, og man håber med sine nyskabende projekter gennem Young Leaders Programme at kunne inspirere andre i branchen. Grundtanken er, at der skal være plads til alle de mennesker, som af forskellige årsager skubbes ud af byerne i dag – f.eks. grundet prisniveauet – lige som langt højere grad af såvel byggeteknisk som social og klimamæssig bæredygtighed tænkes ind i projekterne.

Emma Risom Nielsen, 26 år, en del af transaktionsteamet hos Patrizia AG
Patrizia AG er en international ejendomsinvestor og kapitalforvalter, der har sat og fortsat sætter et massivt aftryk på den danske investeringsscene. Emma Risom Nielsen har været ansat i koncernen i et års tid, og med en uddannelse som Cand. Merc. i finansiering og regnskab arbejder hun blandt andet med værdiansættelse af ejendomme, laver markeds- samt pengestrømsanalyser og er en del af Due Diligence processerne. Hun har endvidere en bachelor i erhvervsøkonomi samt psykologi, hvilket måske kan synes som en pudsig kombination – og så alligevel ikke.  Ejendomsmarkedet er i konstant udvikling og omfatter f.eks. i højere grad bæredygtige og sociale aspekter, hvor byudviklingen har fået en mere holistisk tilgang. Dette vil Emma gerne være med til at styrke gennem sit arbejde i styregruppen og hendes erhvervspsykologiske indfaldsvinkel til byudvikling hænger godt sammen med de demografiske tendenser vi oplever i disse år, som blandt andet indbefatter, at visse befolkningsgrupper flytter til og ud af byen. Ydermere vil hun med sin finansielle samt investeringsmæssige forståelse medvirke til hvorledes det kan faciliteres.

Elise Stenholt Sørensen, 36 år, postdoc forsker ved BUILD på Aalborg Universitet
Kender vi befolkningens sammensætning rundt omkring i landet? Hvad har betydning for befolkningens flyttemønstre? Det er to af de spørgsmål, Elise Stenholt Sørensen tumler med i det daglige i forbindelse med sit arbejde som forsker ved BUILD, det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut. Hun har en Ph.d. i sociologi samt geografi og ved en masse om flyttemønstre samt, hvor og hvordan vi som danskere bosætter os.

Hun er især interesseret i at følge de unges uddannelsesvalg samt deres flyttemønstre og har levende fulgt med i de seneste initiativer fra regeringens side med at flytte en række uddannelsesinstitutioner fra Hovedstadsområdet til provinsen. Det interessante spørgsmål er nemlig, hvilken betydning politiske initiativer får for hvor de unge vil bo, studere og leve på længere sigt. Fokus for såvel ULI som Young Leaders Programme er, hvorledes vi fremadrettet skal håndtere byers udvikling og det bebyggede miljø, og qua sin brede berøringsflade i forskermiljøet synes Elise Stenholt Sørensen netop, det er spændende at arbejde med, hvorledes det er muligt at kombinere teori og praksis. Hun vil i styregruppen blandt arbejde for, at den forskningsmæssige viden i langt højere grad bringes i spil rent praktisk.

Simone Burrell, 26 år, Senior Associate i Catella Corporate Finance
Siden 2017 har hverdagen for Simone Burrell handlet om at fungere som finansiel og strategisk rådgiver i Catella Corporate Finance, og hun gør hvad hun kan for at kigge med friske øjne på det, som nogen måske vil kalde for en lidt træt og støvet branche. Gennem sit virke i styregruppen vil hun således også gøre en indsats for at signalere over for især unge mennesker, at ejendomsbranchen faktisk ér en interessant karrierevej. Dagens unge kigger på mange ting med andre øjne. Blandt andet, når det gælder interessen for at flytte ind i bæredygtige byggerier. Derfor handler det ifølge Simone Burrell for ejendomsbranchen om at slå på tromme for det paradigmeskift, der rent faktisk er sket i branchen inden for de senere år. Selv er hun uddannet som Cand. Merc i finansiering og regnskab, lige som hun har international erfaring fra ophold både i Singapore og New York.

Det har været med til at give hende det internationale udsyn, der i dag præger de unge. De er godt klar over, at den måde, vi gør tingene på i Danmark, ikke er den eneste måde. Gennem arbejdet i styregruppen vil hun derfor være med til at gøre op med det ”ekkokammer”, hvor vi bare slår hinanden på skulderen og synes, vi er så gode. Diversiteten i det bebyggede miljø er for hende ekstremt vigtig.

Neal Scott Hollingsworth, 29 år, associate i NREP
Ganske som flere andre i styregruppen er Neal Scott Hollingsworth uddannet som Cand. Merc. i finansiering og regnskab, og ganske som sine kommende kolleger vægter han det internationale udsyn højt i forbindelse med det arbejde, som for alvor sættes i gang i slutningen af januar. Et arbejde, som både omfatter det sociale netværk og ikke mindst den faglige vidensudveksling- og deling. I NREP arbejder han blandt andet med Investment Execution, der eksempelvis indbefatter godkendelse af egenkapitalen i de projekter, der sættes i søen. Det er især projekter inden for segmenterne bolig, logistik, social infrastruktur samt kontor, hvoraf sidstnævnte er relativt nyt i NREP sammenhæng. Han ser især frem til sammen med de andre i styregruppen for alvor at begynde at kigge ud over landets grænser.

Neal Scott Hollingsworth mener nemlig, at de eksisterende danske netværk er meget danske og, at ejendomsbranchen derfor fortsat har et stort potentiale, når det gælder om at opsnappe nogle af de internationale tendenser. Det håber han, arbejdet i Young Leaders Programme kan være med til at ændre på tværs af aktører i det bebyggede miljø. Blandt andet i form af vidensdeling gennem hele ejendomsbranchens værdikæde.

Ida Lindberg, 36 år, partner i arkitektfirmaet Over Byen
Ida Lindberg er uddannet arkitekt, og i dag driver hun arkitektfirmaet Over Byen Arkitekter sammen med 3 partnere. Sammenlignet med så mange andre arkitektfirmaer, hvor imponerende nybyggerier står øverst på ambitionslisten, er hun gået en helt anden vej. Over Byen Arkitekter arbejder med den eksisterende bygningsmasse. En tendens, der ifølge Ida Lindberg også er slået igennem på arkitektskolen. Her studeres på overbygningen KTR (Kulturarv, Transformation og Restaurering) hvordan man med respekt for historien kan transformere den kulturarv, som en stor del af det eksisterende byggeri udgør. Generelt set er der, blandt andet ud fra bæredygtighedsmæssige betragtninger, kommet større fokus på at renovere i stedet for at bygge nyt, og det glæder Ida Lindberg. For hende handler det dog ikke kun om at renovere en ejendom.

Det handler mindst lige så meget om at finde ny anvendelse til eksisterende bygninger f.eks. skoler og kaserner, hvilket typisk sker i samarbejde med investorer og projektudviklere. For hende underbygges vigtigheden af ULI af det faktum at man både udvikler og bygger bedre arkitektur ved at have de relevante aktører med i processen og lade den viden som alle aktører tilsammen besidder understøtte projektet.

Der er helt klart et behov for at tænke i nye baner, og i den forbindelse er der et lige så stort behov for både talentudvikling og udvikling af lederskab i den danske ejendomsbranche

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...