Sponseret indhold
Peter Stenholm
Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark

En ny opgørelse for ejendomsbranchen viser, at forventningerne til det totale afkast på udlejningsejendomme falder til det lavest målte niveau i opgørelsens levetid. ”Afkast på udlejningsejendomme presses i bund i år, inden vi ser tegn på bedring,” lyder det fra EjendomDanmark.

Grønnere ejendomme, moderne boliger og attraktive erhvervslokaler. Ejendomsbranchen har en nøglerolle i samfundet, men mørke skyer trækker sig sammen over markedet for udlejningsejendomme, vurderer EjendomDanmark. En ny opgørelse fra organisationen viser nemlig, at forventningerne til det totale afkast på udlejnings-ejendomme i 2023 falder til 2,4 procent. Det er det lavest målte niveau, siden opgørelsen udkom for første gang i 2011.

”Et historisk lavt afkast vil ramme ejerne hårdt, fordi afkastet jo er før for eksempel finansielle omkostninger. Gør vi det op i kroner og øre, svarer et afkast på 2,4 procent til, at det i år er 50 milliarder kr. lavere, end hvis det flugtede med et mere gennemsnitligt afkast på godt syv procent,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark.

Investeringer i grønne ejendomme
Han påpeger, at det er høj inflation, høje renter og ikke mindst usikkerhed om den økonomiske udvikling, der sætter et negativt præg på afkastforventningerne.

”Samtidig rammer det på et tidspunkt, hvor branchen – såvel som hele samfundet – står over for store investeringer i blandt andet at sikre endnu mere energivenlige ejendomme. Den øvelse, som i forvejen er kompleks, bliver ikke lettere i den nuværende situation,” siger Peter Stenholm.

Sammenlignes der med forrige kvartal, falder forventningerne til det totale afkast med 0,6 procentpoint, og det seneste år er forventningerne faldet med 3,2 procentpoint.

Lys i mørket – for enden af 2023 
Optimismen spirer dog, når blikket vendes mod de kommende år, hvor udsigterne ser lysere ud. Ifølge EjendomDanmarks opgørelse forventer branchen et afkast på 4,3 procent i 2024, mens det i 2025 ventes at stige til 5,0 procent.

”Hvis inflationen kommer under kontrol, vil renterne formentligt stabilisere sig på et lavere niveau. Det vil være noget, som smitter positivt af på økonomien,” fortæller Peter Stenholm.

PODCAST

MEST LÆSTE