Sponseret indhold

Hvad driver efterspørgslen på kontorejendomme?

Af:

EDC Erhverv Poul Erik Bech introducerer et nyt analyseprodukt kaldet CityFact, der giver adgang til relevant ejendomsdata om netop din by. Her er aktuelle markedsdata samlet for ejendomssegmenterne bolig, kontor, detail, lager, logistik, produktion og projektudvikling samt informationer om tomgang, markedsleje, afkastkrav, udviklingsområder med byggeaktivitet – både historisk og planlagt byggeri. Læs bl.a. om kontorsegmentet, og hvordan CityFact som redskab giver et dybdegående indblik i de faktorer og tendenser, som driver efterspørgslen på kontorejendomme.

Joseph Alberti, Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: ”Beskæftigelsen, mængden af attraktive jobs og arbejdssteder samt befolkningens uddannelse er forhold, som er afgørende for kontormarkedet og lejernes, ejernes og investorernes efterspørgsel efter attraktive kontorejendomme. I vores nye markedsrapporter CityFact belyser vi alle ovenstående ting og giver et fyldestgørende indblik i antal arbejdssteder og jobs samt befolkningens uddannelsesniveau. Vi giver et dybdegående indblik i, hvilke brancher og virksomheder der opererer og er dominerende i de pågældende byer og derfor også, hvilke tendenser som driver udbud og efterspørgsel efter specifikke typer af kontorejendomme.”

Lokal viden om netop din by 
Ser vi fx på Viborg har byen historisk slået sig op som en vidensby. Det gør byen i stand til at tiltrække en lang række offentlige institutioner og uddannelsessteder, som Landsretten, Nævnenes Hus og Aarhus Universitet. CityFact understøtter dette med et solidt datagrundlag og viser netop, at Viborg har relativt flere offentlige jobs. Indenfor sektoren har kommunen en andel af det samlede antal jobs på 37,2%, hvilket er mere sammenlignet med landsgennemsnittet. 

CityFact er udarbejdet i tæt samarbejde med EDC Erhverv Poul Erik Bechs lokale erhvervsmæglere i de 19 landsdækkende erhvervscentre. Det betyder, at det udover at belyse relevant markedsdata også byder på områdespecifik ekspertviden, som kun de lokale erhvervsmæglere ligger inde med. Den lokale erhvervschef i Viborg, Bo K. Jørgensen, sætter ord på efterspørgslen: 

“Vi har i den seneste tid oplevet stigende interesse fra bl.a. læger, fysioterapeuter og tandlæger, som ønsker klinikker i velbeliggende og moderne lokaler. Interessen skaber potentiale for omdannelse af traditionelle kontorarealer til alternative anvendelser som sundhedsfaglige formål. Evt. omdannelser vil kunne sænke tomgangen, der i øjeblikket gør sig gældende på kontorsegmentet i byen.”

I Viborg er der ifølge de lokale eksperter potentiale for nytænkning af hidtil anvendelsesformål af kontorarealer. Det er yderst aktuel information for investorer, som ønsker at tage del i en aktiv projektudviklingsproces. I CityFact kan du i øvrigt se, at den aktuelle tomgang for kontorlokaler er 1,97%.

Aalborg i top blandt universiteter
CityFact byder også på aktuel viden om kontormarkedet i Aalborg. Direktør, Frank Jensen, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg siger om byens succesfulde erhvervsliv: “En af Aalborgs primære drivere for et stærkt erhvervsliv er Aalborg Universitet (AAU), der er top-2% blandt verdens 17.000 universiteter. Desuden er der den innovative forskerpark NOVI, der er en markant spiller for både startups og større virksomheder, som har et tæt samarbejde med AAU, hvilket er meget givende for erhvervslivet. Det tiltrækker kvalificeret arbejdskraft til byen, og sikrer, at mange lokale virksomheder har et tæt samarbejde med universitetet.”

At Aalborg Universitet er blandt de fremmeste i verden, afspejles i byens evne til at tiltrække unge. Befolkningen i Aalborg er nemlig primært drevet af nettotilflytning blandt den yngre del af befolkningen. Det er naturligt for en studieby som Aalborg, hvor byens store antal uddannelsesinstitutioner tiltrækker en stor del af landets unge. Aalborgs position som studieby medvirker til, at byens uddannelsesniveau er højt. Hele 11,5% tager en længere videregående uddannelse i Aalborg, hvilket er over landsgennemsnittet. 

Kombineres faktorerne betyder det, at Aalborg har gode forudsætninger for at fostre arbejdspladser og virksomheder. Aalborgs popularitet betyder også, at kontormarkedet står stærkt i byen. Frank Jensen siger: “Kontormarkedet i Aalborg er præget af høj lejerefterspørgsel og et lavt udbud. Det har medført lav tomgang, hvor tomgangen primært findes i ældre kontorejendomme. Vi vurderer, at der er potentiale for flere kontorarealer – særligt omkring de attraktive havneområder og nær essentiel infrastruktur.”

Faldende tomgang i hele landet
Det er ikke kun kontormarkedet i Aalborg, som oplever faldende tomgang. Tomgangen for kontor har været faldende for hele landet. Særligt markant har faldet været i Aarhus, hvor tomgangen for kontorejendomme er faldet med ca. 2,6% i perioden fra K1 2021 til K2 2022. I Aarhus kan det markante tomgangsfald for kontorejendomme tilskrives, at antallet af udbudte kontorkvadratmeter, ligeledes har været faldende. Opdeles tomgangen i hhv. udbudte kvadratmeter og bygningsbestand, kan det konstateres, at antallet af udbudte kvadratmeter er faldet med i alt 28,1% svarende til 52.697 m2 i samme periode, mens bygningsbestanden blot er steget 4% svarende til 89.966 m2

Frank Heskjær, Head of Retail & Office, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, siger: ”Tomgangen på kontormarkedet i Aarhus City er meget lav (5,54%), mens tomgangen i den sydlige del udenfor Ringvejen er en anelse højere. Aarhus City er præget af stor efterspørgsel efter kontorer, da mange virksomheder ønsker en beliggenhed i midtbyen tæt ved offentlig transport og byens puls. Udbuddet af kontorlokaler i City er på nuværende tidspunkt lavt, hvor ny kontormasse hurtigt bliver absorberet. Det begrænsede udbud kan presse virksomheder ud af Aarhus City grundet pladsmangel. Mange virksomheder ønsker dog ikke en placering på den ydre side af Ringvejen, da det er forbundet med væsentligt forringet infrastruktur, der ultimativt kan have konsekvenser for tiltrækningskraften af kvalificeret arbejdskraft.” 

Få adgang til CityFact på:

www.poulerikbech.dk/cityfact

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...