Sponseret indhold

Grøn sikring mod vand i bygninger

Af:

Alt for mange sikringer mod opstigende eller indtrængende kloakvand i tilfælde af skybrud anvender pumper, som mere eller mindre kører konstant og bruger unødvendig energi. Det har LHI (Lauridsen Handel & Import) en smart løsning på.

I takt med hyppigere og kraftigere regnmængder stiger presset på de offentlige afløbssystemer, som mange steder er i meget dårlig stand til at håndtere de stigende vandmasser.

Som husejer kan man gribe til en række forskellige løsninger, hvoraf højvandslukker og tilbageløbsstop (kontraventiler) er blandt de mest populære.

Men disse løsninger kan være problematiske, især hvis der også kommer vand ”bagfra” i form af nedløb af regn fra husets tag og/eller beboere, som leder vand ud mens højvandslukket er aktiveret.

Tysk specialist leverer produkterne
Hos Lauridsen Handel & Import importerer og markedsfører man en lang række produkter inden for afløbsteknik, afspærringsteknik, topringe, kegler & dæksler, fleksible overgange, linjeafvanding, rottesikring samt tætningssystemer, og med hensyn til produkter, som kan forhindre følgerne af kraftig nedbør og stormflod er det tyske Kessel AG man stoler på.

– Kessel udvikler og producerer en lang række produkter og løsninger, der kan installeres i jorden, i kælderen eller fritstående for at sikre huset/bygningen mod opstuvning. Det er anlæg, der ved normal drift stille og roligt passer sig selv, og står åbne så vandet kan løbe af sig selv. Kommer der opstuvning ude fra kloaksiden registrerer systemet det stigende kloakvand og beskytter beboerne mod opstuvning. Kontraklapperne lukker og eventuelt vand på bagsiden pumpes ud forbi højvandslukkeren, så beboerne har et funktionsdygtig hjem eller bygning uden at skulle gøre noget. Når vandstanden falder igen, åbner anlægget helt automatisk, vandet løber ud til kloakken igen – og af sig selv – og pumpen slukkes, forklarer projektansvarlig Martin Schmidt, Lauridsen Handel & Import A/S.

Det der kan løbe af sig selv…
Ved at lade vandet løbe af sig selv, og undlade at bruge energi til en eller flere pumper, bliver hele løsningen i sig selv grønnere – og det er da også netop filosofien hos Lauridsen Handel & Import.

– Eksempelvis står der på ældre sygehuse ofte pumper i kælderen, som måske aktiveres 200 gange dagligt af en flydekontakt, og dermed bruger for mange penge på strøm. Vores løsninger fra Kessel kan tjene sig hjem på 2-3 år alene ved at lade vandet løbe af sig selv og dermed spare energi. Og så naturligvis bruge den nødvendige energi, når opstuvning gør det påkrævet uddyber Martin Schmidt.

Rådgivning giver optimale løsninger
For Lauridsen Handel & Import handler det ikke alene om at sælge produkter og løsninger, men om at sælge de rigtige produkter og løsninger til den rette kunde.

Derfor tilbyder virksomheden gerne rådgivning – og jo tidligere i projekterne dette kan foregå, des større udbytte får rådgivningen, hvad angår den færdige løsnings pris, kvalitet og ydeevne.

– I samarbejde med vores kunder, udvikler vi gerne specialløsninger i samarbejde med vores leverandører, men som oftest er vi så oppe i forholdsvis store projekter. I den mere ”almindelige” ende rådgiver vi eksempelvis om, hvordan man får det optimale ud af de mulige produkter og løsninger. Hvor mange andre arbejder med dobbelte pumper, hvor begge pumper kører samtidigt, vil systemet bryde ned, hvis den ene pumpe svigter. Fordi den anden ikke har den nødvendige kapacitet.

– I vores dobbeltpumpe-løsninger kører pumpe nr. 2 som backup og begge pumper har kapacitet til at håndtere den fulde belastning. Desuden aktiveres alle systemets komponenter med regelmæssige mellemrum, og hvis en komponent ikke melder korrekt tilbage, ved vi at der skal udføres noget ekstra vedligeholdelse. Derfor vil vores løsninger altid fungere optimalt, slutter Martin Schmidt.

Vi ser os selv som kloakmesterens udvidede værktøjskasse med en lang række forskellige produkter inden for industrien, såsom pumper, fedtudskillere, højvandslukker og tilbageløbsstop – samt ikke mindst rådgivning og service

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

"Flere faktorer skal ramme samtidigt, før vores systemer bruger energi: først ved skybrud og høj vandstand går vore grønne systemer ind og lukker, og bruger kun energi til at pumpe. Normalt løber vandet bare af sig selv"

Læs mere på lhi.dk

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
Foto: rupixen-Q59HmzK38eQ-unsplash Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist Europa-Kommissionen præsenterede...
Couch_1
Gør tidsregistrering til et ledelsesværktøj
Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024. TimeLog,...
PFJ_FINAL-4
Tidsregistrering skaber værdi for virksomhederne
Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der...