Sponseret indhold
Peter B. Møller, adm. direktør hos ejendomsinvesteringsvirksomheden Protica Invest A/S. Peter B. Møller er uddannet HD(R) og cand.merc.aud fra Copenhagen Business School, og har en baggrund som revisor i Deloitte, hvor han har betjent en række ejendomsinvestorer, finansielle institutter og fonde.

Skrevet af; Peter B. Møller, adm. direktør hos ejendoms-investeringsvirksomheden Protica Invest A/S.


Ifølge en frisk rapport fra ejendomsmæglervirksomheden Jones Lang LaSalle og den danske samarbejdspartner, EDC Erhverv Poul Erik Bech, tyder meget på, at det investeringsmæssige fokus netop nu er rettet mod markedet for boligudlejningsejendomme. Er der specielle faktorer, man som investor skal være opmærksom på her?
Der er flere ting man skal være opmærksom på:
1) Beliggenhed. Begrebet fast ejendom skal forstås bogstaveligt. Man kan ikke flytte en ejendom.
2) Fri leje? Man skal være opmærksom på, om der er fri lejefastsættelse eller ej og om det er opdelt i ejerboliger allerede. Hvis der ikke er fri lejefastsættelse og der omkostningsbestemt husleje er der begrænsede mulighed for at få en leje på markedsniveau og det er i øvrigt omstændigt at drive ejendommen. Derudover bør ejendommen være opdelt i ejerlejligheder/-boliger så der er flere exitmuligheder for investor.

Bæredygtighed er oppe i tiden, og ESG – Environmental, Social, Governance – bliver tilsyneladende over en bred kam en markant faktor for ejendomsinvesteringerne. Er det en tendens, man som investor kan tillade sig at sidde overhørig, eller er det en tendens, der skal tages seriøst? Det skal tages seriøst og det bliver taget seriøst?
Ansvarlig – på flere niveauer – er kommet for at blive.

Norden, herunder det danske ejendomsmarked, anses af mange udenlandske investorer fortsat som ”sikker havn”, og investeringsniveaet i 2021 tyder på at blive rekordhøjt. Er det en tendens, der vil være med til at presse priserne i vejret, især fordi efterspørgslen på flere områder overstiger udbuddet?
Det må forventes at det vil have en positiv effekt på priserne. Prognoserne for 2022 ser i øvrigt endnu bedre ud med et stadig større in-flow af udenlandske investorer.

På trods af Coronakrisen har det danske ejendomsmarked – sammenlignet med så mange andre lande – klaret sig fornuftigt. Visse segmenter dog bedre end andre. Eksempelvis er hotelmarkedet presset, og transaktionerne er få. Er det her, man som investor skal slå til nu og satse på en god handel?
Hoteller er efter vores opfattelse farlige i øjeblikket med mindre man kan finde alternativ anvendelse.

PODCAST

MEST LÆSTE