Sponseret indhold
Adm. direktør Peter Stenholm, EjendomDanmark Foto: Jens Rosenfeldt

EjendomDanmark ser med tilfredshed på flere dele af det finanslovsforslag, som blev præsenteret af regeringen den 23. marts. EjendomDanmark ser særligt positivt på, at afskaffelsen af lagerskatten er prioriteret, og at der i forslaget er fokus på en ansvarlig, økonomisk udvikling med fokus på at nedbringe inflationen.

Regeringen fremlagde den 23. marts deres forslag til en finanslov for 2023. For ejendomsbranchen er der flere positive elementer, mener EjendomDanmark. Her ser adm. direktør Peter Stenholm særlig positivt på, at det i forslaget slås endeligt fast, at lagerbeskatningen er lagt i graven. Det sker med den begrundelse, at der skal skabes gode vækst- og konkurrencevilkår for erhvervslivet.

”Lagerskatten ville have modarbejdet det formål, så det er meget glædeligt, at den nu er helt taget af bordet. Det er vigtigt at sikre, at erhvervslivet – og herunder ejendomsvirksomhederne – har gode muligheder for at udvikle sig,” siger Peter Stenholm og fortsætter:

”Lige nu står vi også over for store investeringer i at skabe mere klimavenlige ejendomme. Ude i virksomhederne kræver det, at der er råd til de nødvendige investeringer – og her hjælper det gevaldigt, at lagerskatten ikke bliver pålagt som en unødvendig byrde.”

Det fremgik også af regeringsgrundlaget, at lagerskatten skulle afskaffes.

Fokus på nedbringelse af inflationen
EjendomDanmark hilser det desuden velkomment, at regeringen i sit finanslovsudspil vægter en ansvarlig, økonomisk udvikling, hvor der er fokus på at nedbringe inflationen:

”En ansvarlig økonomisk kurs er vigtig, og inflationen skal under kontrol. Det aspekt er sammen med manglen på arbejdskraft to store udfordringer i forhold til at sikre de investeringer, der både skal gøre vores ejendomme endnu mere bæredygtige og sikre boliger nok til fremtiden,” siger Peter Stenholm.

Et andet område, der ifølge finansloven skal have et løft, er domstolene.

”For både lejere og ejere er det positivt, hvis der udvikles her, da der også i boligretten er for lange ventetider. Et ønske kunne være, at fokus bredes ud, så også huslejenævnene fik tilført flere ressourcer,” siger Peter Stenholm.

PODCAST

MEST LÆSTE