Klimaudfordringen er stor, og en vej frem er flere solceller på bygninger. Sådan lyder det fra EU, der har præsenteret en række udspil, der skal bane vejen for grønnere ejendomme og mere solenergi i hele Europa. Europæerne står over for både en klima- og en energipolitisk udfordring: Bæredygtigheden skal op, og afhængigheden af gas- og olieimport fra Rusland skal ned. Det er udgangspunktet for Europa-Kommissonens nye plan, RePowerEU, der skal sætte endnu mere fart på den grønne omstilling i Europa. Et centralt omdrejningspunkt i denne plan er et krav om flere solcelleanlæg på bygninger. Og ifølge EjendomDanmark kan der være god fornuft i at tænke i den retning.

“Rundt om i hele Europa – også i Danmark – findes tusindvis af større tage, der bare venter på at blive taget i brug. Det er helt oplagt i f.eks. erhvervs- og industriområder, hvor man kan lave store anlæg. Men reglerne skal på plads – i dag er det meget svært,” siger Morten Jarlbæk Pedersen, seniorrådgiver i EjendomDanmark, der netop har afgivet høringssvar til EU’s nye plan for solceller.

En del af et større gennemsyn af bygningsreguleringen
EU’s fokus på bygninger og ejendommes nøglerolle i den grønne omstilling er ikke nyt. Man har længe arbejdet ud fra et princip om ”energy efficiency first”, og tilbage i december præsenterede Europa-Kommissionen et forslag til et revideret bygningsdirektiv. Som en del af dette direktiv har man bl.a. foreslået at indføre minimumskrav til bygningers energistandard inden for få år, ligesom man vil stille større krav til etablering af ladeinfrastruktur til elbiler. Derudover vil man også revidere energimærkeordningen. Det nye solcelleudspil lægger sig i forlængelse heraf, og Europa-Kommissionen forudser i RePowerPlanen, at der fremover skal gælde en juridisk bindende forpligtelse til at installere eller klargøre til installation af solceller på langt de fleste bygninger.

”Alt er oppe i luften og vende lige nu, og der ligger mange forslag og idéer på bordene i Bruxelles – og det skal man være forberedt på i ejendomsbranchen. Branchen er altafgørende for den grønne omstilling, og derfor har lovgiverne altså et stærkt fokus på denne del af verden lige nu,” siger Morten Jarlbæk Pedersen.

Detailregulering kan spænde ben for den grønne omstilling
Hvor de mange forslag lander henne, er der dog ingen, der kan sige noget endegyldigt om endnu. I spil er både direktivet om energieffektivisering, bygningsdirektivet, RePowerEU-planen, den grønne taksonomi for investeringer, ecodesign-reglerne – for nu blot at nævne de for ejendomsbranchen mest relevante.

”Udfaldet af EU’s komplicerede forhandlingsspil kan man aldrig rigtig spå om, men det er en sikker størrelse, at de grønne krav til bygninger bliver større – og det er i sig selv heller ikke det store problem, hvis blot man også samtidig skaber bedre rammer for de investeringer, der skal gøre ejendommene grønnere. Den slags kommer nemlig ikke af sig selv,” siger Morten Jarlbæk Pedersen.

En udfordring er ifølge EjendomDanmark, at mange af reglerne er utrolig detaljerede, når det kommer til krav.

”Retningen er klar og grøn – men man skal nøje overveje, om man ikke låser sig for fast i krav og detaljerede reguleringer. EU’s lande er forskellige, bygninger er forskellige – og det skal der være rum og plads til at håndtere. Alt for rigide krav giver ikke rigtig nogen mening, hvis man vil drive den grønne omstilling så effektivt som muligt. Og det må jo være målet,” siger Morten Jarlbæk Pedersen.

PODCAST

MEST LÆSTE