Sponseret indhold

Den tårnhøje inflation har endnu engang fået ejendomsbranchen til at nedjustere forventningerne til det totale afkast for 2022. Samtidig ser branchen med bekymring mod 2023, hvor ejendomsværdierne forventes at falde.

Høj inflation og en generel markant økonomisk usikkerhed sætter også sit præg på ejendomsbranchens forventninger til fremtiden. Det totale afkast skal dække inflation, finansieringsomkostninger og risikoen ved at investere i ejendomme, og forventningerne til det totale afkast for 2022 falder nu til 4,5 procent. Det er det laveste forventede niveau til 2022 i tre år. Det viser en opgørelse fra EjendomDanmark, hvor professionelle danske investeringsejendomsmarkedsaktører har givet deres kvalificerede bud på, hvordan udviklingen vil være.

Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år ventes der næsten en halvering af det totale afkast – det betyder, at det kan være op mod 45 milliarder kroner i år. 

”Den høje inflation ser ikke ud til at forsvinde lige foreløbig. Derfor har ejendomsaktørerne endnu engang nedjusteret deres forventningerne. Jeg frygter, at vi er i en nedadgående spiral, hvor effekterne kan være store,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark. 

Han er bekymret for om det, EjendomDanmark tidligere har beskrevet som en forventningskrise, kan blive en reel krise for ejendomsbranchen, når vi ser ind i 2023. 

Lavere ejendomsværdier
Mens forbrugerne kan mærke inflationen, når de oplever stigende priser på alt fra mælk til benzinpriser, rammes ejendomsvirksomhederne især af inflationens indvirkning på renten: 

”En højere rente betyder et højere forrentningskrav. Når det sker, falder ejendomsværdierne. Vi ser nu med al tydelighed, at det er her, at branchen ser mindre lyst på fremtiden,” fortæller Peter Stenholm.

”Det har vidtgående konsekvenser, fordi det så i mindre grad bliver muligt at investere i de nødvendige klimatiltag
– eller andre projekter, der i sidste ende kommer os
alle til gode.”

Hård dom over kontor
Der er forventning om fald i ejendomsværdier for både kontor, butik, industri og bolig. Tiltroen til ejendomsværdierne for kontorer er den laveste målte i 11 år.  

”Hvis der kommer en økonomisk krise med faldende beskæftigelse, vil det også komme til at betyde lavere indtjening på kontorejendomme, hvilket igen vil få ejendomsværdierne til at falde,” siger Peter Stenholm.

PODCAST

MEST LÆSTE