Sponseret indhold

Ejendomsadvokaten: Erhvervslejelovens § 14: Udlejers ret til at kræve ændring af lejevilkår

STEFFEN BANG-OLSEN Advokat og partner, og fagligt forankret i Kromann Reumerts ejendomsteam. Kromann Reumert vil her på siden dele viden, der omhandler alle juridiske aspekter inden for fast ejendom.

Af:

Erhvervslejelovens § 14 giver udlejer ret til at kræve ændring af lejevilkårene. Hvis lejer og udlejer ikke kan nå til enighed om fremtidige lejevilkår, har udlejer endda mulighed for at opsige lejeforholdet med erhvervslejelovens § 14 i hånden. Men hvilke lejevilkår kan udlejer kræve ændret, og indebærer § 14 en fuldstændig frihed til at opsige lejekontrakten for udlejer? Det ser vi nærmere på i denne klumme.

Gyldighedskrav
Erhvervslejelovens § 14 finder kun anvendelse, hvis parterne skriftligt har aftalt det. For at være gyldig skal en sådan aftale opfylde en række formkrav. Eksempelvis skal aftalen indeholde oplysninger om, at udlejer har ret til at opsige lejeforholdet, hvis parterne ikke når til enighed om de fremtidige lejevilkår. Desuden skal det fremgå, at lejer har krav på erstatning i forbindelse med en eventuel opsigelse. Derudover er det et gyldighedskrav, at lejeforholdet ikke er erhvervsbeskyttet. Hvis lejer vil anfægte gyldigheden af en § 14 aftale, skal lejer anlægge en sag herom ved retten senest 1 år efter, at aftalen er indgået.

Vilkårsændringer og varsling
Hvis § 14 er gyldigt aftalt, kan udlejer med 3 måneders varsel fremsætte krav om vilkårsændringer. Et krav om vilkårsændringer kan dog tidligst få virkning 8 år efter lejeperiodens begyndelse eller det tidspunkt en vilkårsændring sidst trådte i kraft, og tidligst 4 år efter en lejeforhøjelse sidst er trådt i kraft. Udlejers krav om vilkårsændringer skal opfylde en række formkrav, ellers risikerer udlejers krav at være ugyldigt.

Hvilke vilkårsændringer kan kræves?
Generelt er adgangen til at kræve vilkårsændringer bred. Udlejer kan kræve både ændringer af lejekontraktens vilkår og fysiske ændringer i lejemålet. Der er dog visse begrænsninger. Eksempelvis kan udlejer ikke kræve vilkår, der er i strid med ufravigelige bestemmelser i erhvervslejeloven. Derudover er det almindeligt antaget, at vilkår, der medfører en varig og væsentlig ændring af lejemålets identitet, heller ikke gyldigt kan kræves.

I alle tilfælde bør udlejer kun varsle vilkårsændringer, som udlejer er indstillet på at acceptere. Dette skyldes, at der er en reel mulighed for, at lejer accepterer vilkårsændringerne eller ikke fremsætter korrekt indsigelse mod ændringerne, hvorefter lejeforholdet vil fortsætte på de nye vilkår, som varsles af udlejer.

Udvidet opsigelsesadgang
Lejer kan gøre indsigelse, hvis lejer ikke ønsker at acceptere de varslede vilkårsændringer. Lejers indsigelse skal opfylde en række formkrav for at kunne anses for rettidigt fremsat. Hvis lejer har gjort rettidig indsigelse, skal udlejer indkalde lejer til en forhandling af de varslede vilkårsændringer. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, og en af parterne som følge heraf meddeler den anden, at forhandlingsmulighederne anses for udtømte, kan udlejer opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Lejer har ret til erstatning, medmindre parterne har aftalt andet.

§ 14 kaldes også udlejers udvidede opsigelsesadgang, da bestemmelsen reelt kan medføre udlejers opsigelse af lejemålet, hvis parterne ikke kan nå til enighed om de fremtidige lejevilkår. I alle andre tilfælde er udlejer alene berettiget til at opsige et lejeforhold af de grunde, der er udtrykkeligt oplistet i erhvervslejeloven, som i praksis er meget begrænsede. En udlejer, der ønsker at kræve vilkårsændringer med det ene reelle formål at opsige lejeforholdet – og dermed udnytte § 14 som en udvidet opsigelsesadgang – bør dog nøje overveje en potentiel risiko for ugyldighed- eller omgåelse. Dette særligt henset til, at der ikke foreligger trykt retspraksis som understøtter, at § 14 kan anvendes som en fuldt ud diskretionær opsigelsesadgang – altså fuld frihed til opsigelse. Aftale og udnyttelse af § 14 bør derfor overvejes grundigt, da der er en række ulemper, risici og konsekvenser herved.

Hvis § 14 er gyldigt aftalt, kan udlejer med 3 måneders varsel fremsætte krav om vilkårsændringer. Et krav om vilkårsændringer kan dog tidligst få virkning 8 år efter lejeperiodens begyndelse eller det tidspunkt en vilkårsændring sidst trådte i kraft, og tidligst 4 år efter en lejeforhøjelse sidst er trådt i kraft.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
Foto: rupixen-Q59HmzK38eQ-unsplash Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist Europa-Kommissionen præsenterede...
Couch_1
Gør tidsregistrering til et ledelsesværktøj
Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024. TimeLog,...
PFJ_FINAL-4
Tidsregistrering skaber værdi for virksomhederne
Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der...