Byggeriets ”Handletank for Bæredygtighed” har fornylig fremlagt sin rapport med 33 tilhørende anbefalinger. EjendomDanmark, der er den samlende organisation for ejendomsbranchen, hilser byggeriets analyse arbejde velkommen, og ser frem til det videre arbejde for at sætte en ambitiøs retning. 

For nylig har ‘Handletank for Bæredygtighed’ fremlagt en ny rapport, der indeholder 33 anbefalinger. Rapporten konkluderer at byggeriets CO2 aftryk, udgør 23% af de territoriale udledninger i 2021. Der er derfor jf. rapporten et væsentligt reduktionspotentiale. Det hilses velkomment hos EjendomDanmark, hvor der også ses et rum for at sikre et højt ambitionsniveau på det grønne område – også for fremtidens CO2-udledning. 

”Det er afgørende, at vi har ambitiøse mål for fremtidens byggeri. I EjendomDanmark er vi helt enige i, at der skal sikres en kontinuerlig nedsættelse af klimabelastningen ved nybyggeri,” siger Mathias Green, der er politisk konsulent hos EjendomDanmark og fortsætter:  

”Samtidig er det væsentligt, at vi ikke glemmer markedet, når der fastsættes nye klimakrav. Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, er det vigtigt, at det også reelt er muligt at levere de tekniske løsninger og materialer, som er forudsætningen for at nedbringe emissionerne.” 

Handletanken peger i sine anbefalinger desuden på, at der er et stort potentiale i de eksisterende bygninger. Hos EjendomDanmark tilslutter man sig det faktum. Organisationen ser frem til de kommende drøftelser om både renoveringer og energieffektivisering af disse bygninger. 

Glem ikke økonomien 
For EjendomDanmark er det derfor essentielt, at klimaambitionerne også følges op af en grundig analyse af de økonomiske konsekvenser ved at stille øgede krav. Det er nemlig ikke uden markante omkostninger at investere i bæredygtige løsninger, og det bør man fra politisk side forholde sig til ved fastsættelsen af nye krav, mener organisationen.  

”Fremtidens krav skal også tages højde for de økonomiske følgevirkninger. Når ambitionsniveauet hæves, har det også en effekt på priserne. Hvis vi stiller for høje og urealistiske krav, risikerer vi, at det får betydning for fremtidens udbud af lejeboliger såvel som i prisen på dem, hvilket er stik imod den politiske ambition om at sikre blandende byer med plads til alle indkomstgrupper,” siger Mathias Green.

EjendomDanmark ser frem til at nærlæse analyserne og til de allerede igangværende forhandlinger om fremtidens klimakrav, hvor byggeriets analyse vil yde et væsentligt bidrag. 

PODCAST

MEST LÆSTE