Foto: iStock, Alexander Farnsworth

Finanstilsynet er på vej med en ny vejledning om lån for udlejningsejendomme og ejendomsprojekter, der risikerer at føre til mindre belåning og færre nye byggerier, lyder det fra EjendomDanmark. 

Finanstilsynet har udarbejdet et udkast til ”Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter,” som vejleder banker og realkreditinstitutter til, hvordan de bør håndtere udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter. Ifølge Finanstilsynet kommer denne i kølvandet på den økonomiske situation i Danmark, og skal sikre kreditinstitutterne imod større tab ved finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsbyggerier, så der ikke ses en gentagelse af situationen under fx finanskrisen. Men vejledningen møder kritik, blandt andet hos EjendomDanmark: 

”Nogle af forslagene i vejledningen er fornuftige nok – også set i lyset af, at vi står på tærsklen til en krisetid. Men den nye vejledning får i høj grad karakter af at være en lang tjekliste, som vil skade sunde ejendomsinvesteringer og få byggeriet til at dale markant, hvilket kan forværre en recession,” siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark.

Har allerede en effekt
Finanstilsynet udarbejder vejledninger, der kan fortælle om tilsynets praksis på bestemte områder. Udkastet til vejledningen om lån for udlejningsejendomme og ejendomsprojekter lister ca. 120 krav, som kunderne ”bør” opfylde og ca. 80 krav, der ”skal” opfyldes, hvis man ønsker at låne penge til at investere i en ejendom. Vicedirektør Kristian Vie Madsen fra Finanstilsynet har tidligere udtalt, at bankerne ikke er forpligtede til at følge en vejledning, men at den skal ses som en rettesnor. Men ifølge Peter Lilja, der er adm. direktør i Heimdal Nordic, er vejledningen normdannende i pengeinstitutterne: 

“Udfordringen er, at vejledningens mange bestemmelser bliver tolket som pligter, hvilket allerede nu har en effekt. Samtidig er det en indgriben mod en af bankernes kernekompetencer, og jeg mener ikke, at målet bør være at forhindre banker og realkreditinstitutter i at løbe risici. Det er basalt set det, de tager betaling for – og har stor erfaring i. Desværre vil markedet blive ramt over en bred kam med disse regler, til stor ugunst for branchen og samfundet.” 

Med vejledningen har bankerne ikke mulighed for at tage individuelle hensyn i en konkret sag. Den indeholder blandt andet anbefalinger til, hvor høj belåning der må være på forskellige typer ejendomme, ligesom Finanstilsynet lægger op til, at nettolejeindtægterne som udgangspunkt bør være 25 procent højere end ydelserne til optagne lån med fast rente og normale afdrag.

Kan få konsekvenser for den almindelige dansker
Hvis vejledningen træder i kraft, som den er fremlagt, vil det få mærkbare konsekvenser for den almindelige dansker, lyder bekymringen fra EjendomDanmark: 

”Det vil lede til et fald i boligbyggeriet, fordi det jo selvsagt bliver sværere at låne penge. Jeg er særligt bekymret for områderne, hvor der er stor efterspørgsel efter boliger. Det vil komme til at presse bolig- og lejepriserne yderligere op, hvilket i sidste ende betyder, at det bliver dyrere for den almindelige dansker at bo,” siger Morten Marott Larsen. 

PODCAST

MEST LÆSTE