Sponseret indhold

Digitalisering som fundament for professionel ejendomsdrift

Af:

Den eksisterende bygningsmasse rummer et kæmpe potentiale for bedre og mere effektiv ejendomsdrift. Blandt andet ved hjælp af de mange data, der kun anvendes til forbrugsafregning, men som kunne anvendes til så meget mere.

Ifølge en rapport fra McKinsey Global Institute er byggebranchen en af de mindst digitaliserede brancher overhovedet. Helt i top ligger informations- og telekommunikationsbranchen, mens landbruget ligger sidst – og byggebranchen ligger næstsidst. Godt nok er rapporten et par år gammel, men den giver formentlig stadig et rimeligt retvisende billede. Dermed ikke sagt, at digitaliseringsprocessen i byggebranchen ikke er gået i gang, for det er den. Men fokus er i høj grad på selve byggeprocessen, mens man nok er lidt tilbøjelig til at glemme den dagligdag, der hedder Facility Management, eller på godt dansk drift og vedligeholdelse. En af de helt store udfordringer for byggebranchen er således at skabe den nødvendige kobling mellem byggefase og driftsfase.

Slip alle forbrugsdata helt fri
Ifølge Troels Blicher Danielsen, der er administrerende direktør i Tekniq, en arbejdsgiverorganisation for industri og installation, er det rigtig fint, at der er fokus på digitalisering i forhold til nybyggeri. Til gengæld mener han, at vi har glemt det kæmpe potentiale, der ligger i at gøre den eksisterende bygningsmasse intelligent. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre uden at være tænkt ind fra byggeriets start.

”På tværs af faggrupperne i byggeriet har vi en enestående mulighed for at gøre en indsats i forsyningssektoren. I dag findes der eksempelvis kun 25 åbne, offentlige datasæt på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område, mens der findes 250 åbne datasæt på Beskæftigelsesministeriets område”, siger Troels Blicher Danielsen. Han mener således, at energi-, varme- og vanddata bør være åbne og frit tilgængelige.

Digital økonomi bygger på data
Det skal de være for alle bygningsejere, og Troels Blicher Danielsens vigtigste argument er, at 20 pct. af byggeriets CO2 udslip og 40 pct. af byggeriets energiforbrug stammer fra den eksisterende bygningsmasse. Derfor plæderer han også for, at man burde lægge ud med at skabe en såkaldt digital tvilling af alle offentlige bygninger i Danmark. Det ville give et solidt afsæt for monitorering og ikke mindst styring af vores energiforbrug.

”Vi er på vej ind i en digital økonomi, og i en digital økonomi er data hele fundamentet. Det er vel at mærke data, der virkelig kan være med til at gøre en forskel. Jeg kan som eksempel nævne, at op til 30 pct. af det vand, der fremføres til de danske vandhaner ganske enkelt mistes under fremføringen på grund af lækager”, understreger Troels Blicher Danielsen. Den slags spild kan nemt undgås ved hjælp af teknologi.

Store besparelser med et knips
Ved at åbne op for data, der allerede anvendes til afregning og kombinere dem med Internet of Things i form af sensorer, ville vi som samfund med et fingerknips kunne spare store ressourcer. Ikke kun i forhold til vand, men i hele forsyningskæden. Direktøren siger imidlertid videre, at digitalisering ikke er et mål i sig selv. Digitalisering er et redskab til at nå de mål, man sætter sig.

”Set fra min stol er målet at reducere driftsøkonomien i den danske bygningsmasse, og det er et mål, vi blandt andet understøtter gennem lærlingeoptaget blandt vores medlemmer. Samtidig er vi på uddannelsessiden ved at være godt med på de digitale teknologier, både inden for el og den nye VVS-energiuddannelse”, siger Troels Blicher Danielsen. Desuden er energi- og forbrugsoptimering som bekendt godt for miljøet.

Mere professionel ejendomsdrift
Der er ikke nogen tvivl om, at digitalisering af drift og vedligehold rummer et kæmpe effektiviseringspotentiale, men om det på sigt kan ses på lejen, er nok mere tvivlsomt. Hvis lejerne – såvel virksomheder som private – oplever, at de får en bedre og mere kundeorienteret service, er det måske heller ikke det mest afgørende. Hvis udlejer bruger teknologien i bæredygtighedens og klimaets navn er det imidlertid et godt salgsargument.

Over de senere år er der kommet mere fokus på, hvorledes det er muligt at professionalisere ejendomsdrift ved hjælp af teknologi. Blandt gennem etablering af PropTech Denmark i efterårer 2019. PropTech er en forkortelse for Property Technology, og organisationen har ifølge en af stifterne Nadim Stub til formål at at fungere som inkubator og understøtte den teknologiske udvikling blandt de aktører, der arbejder med fast ejendom.

Gode råd om PropTech

Konsulenthuset PwC har følgende råd til de aktører i ejendomsbranchen, der ønsker at træde ind i PropTech verdenen:

  • Skab et overblik over de teknologiske løsninger: Hvor er vi?
  • Afdæk forretningsmæssige muligheder og behov: Hvor vil vi gerne hen?
  • Etabler roadmap, fastlæg prioritering og opbyg målsætning: Hvordan kommer vi derhen?
  • Fokuser på relevante løsninger: Hvad er relevant for kunder, medarbejdere og virksomhed?
  • Vær fleksibel i implementeringer: Hold fokus på målet, men vær klar til at ændre prioritering, når der sker ændringer i omverdenen.
  • Tænk i levedygtige løsninger: Løsninger lever ofte længe og bliver essentielle for brugerne. De skal fungere i dagligdagen for den enkelte bruger og for virksomheden.
  • Tænk i sammenhængende løsninger: De enkelte teknologier skal hænge sammen og fungere i samspil mellem medarbejdere, omverdenen og andre systemer. Mulighed for adgang til data og deling på tværs er essentielt.

(Kilde: PwC)

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi

Bygninger skal drives af teknologi

Property Technology - PropTech - refererer til alle aspekter af innovation og, hvorledes denne påvirker ejendomsbranchen. Ifølge PwC Financial Services repræsenteres PropTech af 10 kerneteknologier, der vil forme fremtidens ejendomsbranche, og investeringslysten fra interesserede venturekapitalister er stor.

De er 10 teknologier er kunstig intelligens, blockchain, Internet of Things, robotter, droner, Virtual Reality, Augmented Reality, 3D print, nye brugerflader samt ikke mindst cloudløsninger, der vil give en langt bedre udnyttelse af de indsamlede data, end vi kender det i dag. Dermed får data langt bedre mulighed for at fungere som beslutningsstøtte.

PropTech Denmark har indgået samarbejde med eksempelvis Totalkredit, Nykredit og Cobblestone samt en række andre partnere inden for investering, konstruktion, energi og teknologi, herunder intelligente bygninger.

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
Foto: rupixen-Q59HmzK38eQ-unsplash Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist Europa-Kommissionen præsenterede...
Couch_1
Gør tidsregistrering til et ledelsesværktøj
Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024. TimeLog,...
PFJ_FINAL-4
Tidsregistrering skaber værdi for virksomhederne
Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der...