Sponseret indhold
Martin Kibsgaard Jensen, Direktør, Blue Capital A/S. Cand. scient. pol.

De negative renter på indlån i bankerne har øget efterspørgslen på deltagelse ejendomsprojekter. Pengene skal ud og ”arbejde” og mange kigger aktuelt mod ejendomsinvesteringer, som et alternativ til investeringer i eksempelvis aktier og obligationer. 

De negative renter, skal dog ses i sammenhæng med den lave inflation. Med en inflation, der i perioden 2010 til 2020 i gennemsnit har været 1,02% (NPI okt.-okt.) udhules pengenes værdi mindre end Nationalbankens målsætning om 2% inflation i samfundet.  Selvom det naturligvis er utilfredsstillende at måtte konstatere, at det kontante indestående i banken bliver mindre og mindre, giver de aktuelle negative renter med andre ord ikke det fulde billede af de faktiske forhold. 

Inflationen (eller mangel på samme) kan sidestilles med negativ rente i banken, så det er mest af alt en mentalbarriere, der skal overkommes, at det kontante indestående i banken bliver mindre og mindre. Grundlæggende skal lysten til at investerer stadig være drevet af de samme principper som tidligere. Mavefornemmelsen skal være i orden, og kompromiser skal undgås – også ved investering i de mange udbudte ejendomsprojekter, der i disse dage ser dagens lys. 

Tommelfingerreglerne
Selve aktivet der investeres i må være op til den enkelte. Skal det være boligudlejningsejendomme, butiksejendomme eller noget helt tredje må defineres af investor selv. Når der investeres i udbudte ejendomsprojekter, er det imidlertid vigtigt at kunne krydse følgende tre punkter af. Erklæringer fra ekstern revisor og advokater det første, der skal være til stede.   

Erklæringerne er ikke omkostningstunge at få udarbejdet for udbyderen, men at få en anmærkningsfri erklæring fra et anerkendt revisions- og advokathus, forudsætter, at der rent faktisk er noget at erklære sig om. Blot som eksempel. Er der rent faktisk en underskrevet købsaftale? Afspejler budgetforudsætningernes indtægter nogle eksisterende lejekontrakter og finansieringsvilkår? Er der servitutter lyst på ejendommen man skal være særlig opmærksom på?

Opnået finansieringstilsagn skal være til stede. Ejendomsinvestering er typisk en gearet investering, hvor finansieringspakken er lige så væsentlig som selve ejendommen, der investeres i. Som investor skal du sikre dig, at du på forhånd har kendskab til eksempelvis kautionsforhold og konditionerne for den løbende gældsnedbringelse. En budgetforudsætning baseret på forventede lånevilkår bliver hurtigt elastik i metermål.

Udbyderen skal have tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring Sidste tommelfingerregel kan i dagens marked stadig opfyldes. Den er dyr for udbyderen at tegne, men er et udtryk for at udbyderen tager sit ansvar seriøst. Både over for sig selv og overfor dig som investor. Vi prøver alle på at undgå det, men alle kan lave fejl. 

Inflationen kan sidestilles med negativ rente i banken

PODCAST

MEST LÆSTE