Data er fundamentet for fremtidens byggeri

Teamet i ConTech Lab består af (fra venstre) Christina Hvid, Frederik Krogsøe, Ole Berard, Christina Haupt Toft, Sophia Wesche og Mayes Ali. I løbet af 2021 skal de være med til at gennemføre i alt 5 pionérprojekter, der alle tager udgangspunkt i konkrete udfordringer i byggebranchen. (Foto: Molio/ConTech Lab)

Af:

Byggebranchen er meget mere end mursten og mørtel. Fremtiden for branchen handler i høj grad om digitalisering, teknologi og ikke mindst opsamling samt brug af data. Hvordan denne ambition kan føres ud i livet, skal en række tværfaglige pionérprojekter nu være med til at belyse.

Byggebranchens fælles udviklingsplatform – ConTech Lab – der så dagens lys i efteråret, er nu klar til at rulle sit første pionérprojekt ud. Det sker i tæt samarbejde med entreprenørvirksomheden Aarsleff, og fokus er at skabe transparens, så både bygherre og projektteam løbende kan få et præcist overblik over såvel et byggeprojekts økonomi som dets færdiggørelsesgrad. I løbet af 2021 gennemføres i alt fem pionerprojekter. De tager alle afsæt i konkrete brancheudfordringer og i konkrete byggeprojekter, hvor ConTech, som er en forkortelse af Construction Technology, er midlet til at nå målet om en mere bæredygtig og produktiv byggebranche. Dermed har ConTech Lab etableret sig som et initiativ, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle sig og eksperimentere med nye anvendelsesområder for data.

Brug for struktur og metode
Digitalisering og teknologi skal nemlig i høj grad være med til at skabe fremtidens byggeri for så vidt angår både produktivitet og bæredygtighed. En af de helt konkrete brancheudfordringer er, at selv om bygherre og projektteam i selve udførelsesfasen gerne vil have bedre indblik i økonomi og færdiggørelsesgrad på et byggeprojekt, mangler branchen en fælles metode og struktur til at skabe denne transparens.

Byggebranchen har ikke en fælles tilgang til hverken hvilke data, der skal indsamles eller måles på, og i byggeprojekterne eksisterer der ikke en entydig og fælles standard for det vigtige link mellem tid og økonomi. Derfor mangler forudsætningerne ofte for at kunne skabe et samlet, fælles overblik. Det kan blandt andet skyldes, at data er spredt over mange systemer.

Skal turde udfordre fremtiden
”Manglende overblik og manglende gennemsigtighed leder ofte til øget risici, fejl og misforståelser, som betyder forsinkelser og konflikter. Det presser indtjeningen og produktiviteten”, siger Christina Hvid, der er administrerende direktør i ConTech Lab. Hun fortæller videre, at det første pionérprojekt løber over 4 måneder.

Desuden understreger hun, at problemløsningen kræver bred opbakning og tværgående samarbejde. Derfor er der brug for virksomheder som Aarsleff, der tør være pionér, være med til at præge udviklingen og ikke mindst i fællesskab være med til at prøve nye muligheder af. Første del af processen går ud på at definere selve projektet med projektteamet, således at der opnås fælles forståelse af formål og output.

Skab en fælles referenceramme
Et af nøglebegreberne er, hvorledes byggebranchen kan arbejde sammen om at definere en fælles referenceramme for, hvor effektiv man er i forhold til målsætningen. Det betegnes som Key Performance Indicator (KPI), men udfordringen er, at den kan defineres på mange forskellige niveauer. Derfor tager det første pionérprojekt afsæt i at skabe et fælles billede af, hvad der er vigtigst at måle på i forhold til projektøkonomi og færdiggørelsesgrad. 

”I Aarsleff har vi fokus på digitalisering og ønsker at bidrage til en fælles forståelse af KPI’er inden for økonomi og færdiggørelsesgrad samt, hvorledes disse skal visualiseres og bruges i praksis af såvel bygherre som de udførende parter. Vi har en forhåbning om, at projektets resultater kan komme hele branchen til gode og blive den første byggesten til en datamodel 1.0”, siger Jesper Kristian Jacobsen, der er administrerende direktør i Aarsleff.

Den primære samarbejdspartner på det første pionérprojekt fra ConTech Lab er Aarsleff, som stiller data fra et konkret byggeprojekt til rådighed. Det er Danske Banks nye hovedsæde ved Bernstorffsgade i København, hvor Danica Pension er bygherre. (Foto: Aarsleff)

Viden giver bedre kompetence
Projektet supporteres endvidere af eksperter i datadesign fra Alexandra Instituttet samt eksperter i projektøkonomi fra DTU. Således udtaler Christian Thuesen, der er lektor hos DTU og leder af deres Project Lab, at i takt med den stigende kompleksitet af byggeriet, udfordres branchens evne til at planlægge og styre økonomi, tid og kvalitet.

”Med ingeniørers kernefaglighed indenfor teknologi og matematik er de nøglepersoner til at adresserer denne udfordring, og derfor er vi i gang med at styrke vores eksisterende forsknings- og undervisningsaktiviteter indenfor projektplanlægning og styring. I den kontekst er pionerprojektet et vigtigt skridt i udviklingen af fremtidige ingeniørkompetencer og værktøjer til gavn for byggeriet”, siger Christian Thuesen videre.

Projektets forventede udbytte

Det forventede udbytte af ConTech Labs første pionérprojektet deles over tre faser:

En beskrivelse af KPI’erne i byggeriets datamodel 1.0 samt ”good practice” i forhold opsætning og dataindsamling.

Interaktive dashboards, hvor målet er at virksomhederne selv kan drive og genskabe tilsvarende dashboards på fremtidige projekter.

Udarbejdelse af formidlings-materiale, så løsningen kan anvendes uden involvering af ConTech Lab og komme hele branchen til gode.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner

5 gode råd fra ConTech Lab

ConTech Lab er et relativt nyt samarbejde mellem byggeriets videnscenter Molio, Realdania og Industriens Fond. På baggrund af interviews med en række af branchens førende frontløbervirksomheder har man udgivet rapporten ”Digitalisering som middel til en bæredygtig byggebranche”. Den anbefaler blandt andet:

Virksomheder i byggebranchen bør gennemgå deres byggeprocesser og sikre, at bæredygtighed bliver integreret samt undersøge, hvordan nye teknologi kan bidrage til at understøtte bæredygtighed.

Digitale kompetencer skal løftes hos bæredygtighedseksperter, og omvendt skal bæredygtigheds-
niveauet løftes hos digitale eksperter, så de i fællesskab kan skabe bedre løsninger.

Virksomhederne kan med fordel undersøge, hvilke teknologier som passer til den enkelte bæredygtighedsopgave for at opnå mest mulig værdi samt ensartethed. Dette gælder især for simuleringer.

Byggebranchen har brug for fælles standarder for at kunne ensarte tilgangen til bæredygtighedsopgaver og kunne sammenligne data i forhold til dataudveksling og dokumentation.

Byggebranchen skal i fællesskab se på, hvordan moden teknologi som Generative Design, IoT-sensorer, Robotteknologi, 3D-print og materiale- og bygningspas kan bruges og implementeres i byggeprocessen for at opnå mere effektivitet.

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
Foto: rupixen-Q59HmzK38eQ-unsplash Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist Europa-Kommissionen præsenterede...
Couch_1
Gør tidsregistrering til et ledelsesværktøj
Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024. TimeLog,...
PFJ_FINAL-4
Tidsregistrering skaber værdi for virksomhederne
Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der...