Bedre regler kan få private boligaktører til at mindske hjemløshed

Af:

Ifølge alliancen Hjem til Alle kan private boligudlejere med en frivillig anvisningsaftale spille en rolle i at stoppe hjemløshed. Det har man blandt andet gjort hos Heimstaden Group, der pt. har 24 sociale lejekontrakter i Danmark. Et tal, der kunne være højere, hvis reglerne var mere smidige, lyder det.

Med udsigterne til en ny hjemløsereform inviterede Realdania, Bikubenfonden, Dreyers Fond, NREP og Hjem til Alle alliancen i slutningen af februar til morgenmøde om, hvordan private boligaktører bliver en del af løsningen på hjemløshed blandt unge. I den nye reform bliver der nemlig lagt op til en samtænkning af bolig- og socialområdet med afsæt i en såkaldt Housing First tilgang, hvor hjemløse tilbydes en selvstændig bolig med socialfaglig støtte.

Ifølge den seneste hjemløsetælling er der 5.800 mennesker, der lever et liv uden tag over hovedet. Kurven har særligt blandt unge bevæget sig den forkerte vej, hvor den er steget med 72% i løbet af perioden 2009 til 2019. Den seneste hjemløsetælling fra 2022 viser dog et markant fald i de kommuner, der har arbejdet målrettet med Housing First. Alliancen Hjem til Alle, der består af 20 partnere, arbejder for at stoppe hjemløshed blandt unge med afsæt i en sådan indsats. Ifølge Anna Lilje Flyverbom Nordgren, der er programchef i Hjem til Alle, er der behov for, at kommuner og boligaktører arbejder tæt sammen for at bremse hjemløsheden: 

”I Hjem til Alle alliancen er vi i gang med at afdække de muligheder, private boligaktører har for at byde ind med løsninger på hjemløseområdet. Der er mange regler og en del benspænd, men også nogle muligheder inden for den lovgivning, vi har i dag. Det er måske lidt teknisk, men fx har man som privat udlejer mulighed for at indgå frivillige anvisningsaftaler med kommunerne, hvor man stiller et antal eller en andel boliger til rådighed for kommunen, som så til gengæld forpligter sig til at dække en række udgifter forbundet med udlejningen, som fx tomgangleje, udgifter ved fraflytning, lån til dækning af forudbetalt leje og depositum, mv.” 

Danske regler er et benspænd for private udlejere
Heimstaden Group havde på tværs af ti nationale markeder 2.321 sociale lejekontrakter i 2021, hvilket svarer til 1,6 procent af alle virksomhedens boligenheder. Heimstaden har aktuelt 24 sociale lejekontrakter i Danmark, hvilket er mindre end ambitionen for Danmarks største private boligudlejer. At man ikke er kommet længere, skyldes, at det i Danmark er langt mere kompliceret at tilbyde sociale lejekontrakter, end det er tilfældet i de fleste andre markeder, fortæller Frederik Stentoft Berling, Head of Coporate Communications & Public Affairs i Heimstaden Danmark. Han understreger, at særligt to forhold står i vejen for de private udlejere i dag:

”Boligudlejning må ikke indeholde midlertidighed i kontrakterne ift. lejeloven. Men det stopper ofte private udlejere fra at stille boliger til rådighed i en periode. Simpelthen da de ikke har sikkerhed for, at boligerne kommer tilbage og kan udlejes på normale vilkår til ”almindelige” beboere senere. Det andet problem er, at private udlejere ikke kan tilbyde en rabat til nogle få lejere uden at dette risikerer at føre til uheldige sager om byrdefulde vilkår. Uden det skal være for teknisk, så er der nogle benspænd for ejendomme bygget før 1992, hvor reglerne er, at lejeniveauer og vilkår i øvrigt skal følges ad blandt alle lejemål i samme ejendom. Gives der rabat eller særlige vilkår til en gruppe lejere, skal dette i princippet tilbydes alle i samme ejendom.”

Vil gerne tage et større socialt ansvar 
Hos Heimstaden er håbet, at de danske regler bliver mere enkle i fremtiden, så de og mange andre kan tage et endnu større socialt ansvar: 

”Der er masser af udfordringer allerede i dag. Derfor peger vi også på at lave nogle mere smidige rammer, så det bliver enkelt og gennemskueligt for alle boligudlejere – store som små. Vi kan ikke forvente, alle har samme overskud til at prioritere dette område, men smidige regler vil betyde, at langt flere kan tage et socialt ansvar,” siger Frederik Stentoft Berling.  

Udslusningsparagraf bør også gælde for privat udlejning
Alliancen Hjem til Alle bakker op om, at der bør indføres bedre rammer og gerne i form af en ny lovgivning. Helt konkret peger Anna Lilje Flyverbom Nordgren på, at den såkaldte udslusningsparagraf, der i dag kun gælder for almene udlejningsboliger, også bør gælde for de private:

”Udslusningsparagraffen giver mulighed for at indgå lejekontrakter på særlige vilkår, og kommunen kan i den aftalte periode sætte huslejen midlertidigt ned. Desuden giver paragraffen mulighed for at fravige en række gængse regler, som bl.a. omhandler opsigelsesvarsler, ret til fremleje, bytte, overdragelse af brugsret, mv. Alt i alt er det en rigtig god ordning, som har været anvendt med stor succes i den almene boligsektor, og som med få justeringer vil kunne overføres til det private marked og på den måde gøre det enklere for private boligaktører at byde ind med løsninger.”  

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...