Sådan kommer Adapteos midlertidige boliger på Lalandia-grunden i Rødby til at se ud. Stor arkitektur er det ikke, men der kan vise sig at være stor efterspørgsel efter boliger – også når Femern-forbindelsen står færdig, og håndværkerne er rejst hjem. PR-foto: Adapteo

Firmaet opførte sidste år en håndværkerby i tilknytning til Femern-projektet, men allerede nu er der behov for mere kapacitet. Yderligere 500 boliger skal stå klar omkring årsskiftet til 2023. Og måske kommer de til at stå der permanent: Rødby kan vise sig at blive en interessant destination, også når anlægsarbejdet er færdigt.

Rødby på Lolland er ifølge Wikipedia hjem for 2024 sjæle. Det reelle tal er voldsomt forøget i disse år, og bliver det endnu mere i de kommende – måske ikke målt på folkeregistreringer, men på, hvor mange der i praksis har deres hverdag i byen. Det er naturligvis byggeriet af Femern-forbindelsen, der trækker folk til. Og firmaet Adapteo, der opfører midlertidige ejendomme, står klar til at give de mange tilrejsende et hjem. Adapteo åbnede allerede sidste år den 30.000 kvm. håndværkerby samt et kontorhotel i Rødbyhavn. Nu har firmaet lejet et areal af Lalandia med henblik på at opføre yderligere 500 boliger på i alt ca. 12.000 kvm. 

”I kraft af vores eksisterende involvering i Rødby-området har vi oplevet, at mange virksomheder har et behov for indkvartering af deres medarbejdere, som slet ikke kan dækkes af eksisterende hoteller og lejeboliger. Det er et perfekt match for vores produkter, der kan op- og nedskaleres i takt med behovene, samtidig med at vi understøtter en bæredygtig og cirkulær tankegang,” udtaler Claus Haastrup, Head of Sales hos Adapteo Danmark, der håber, at boligerne kan stå klar inden årets udgang, eller senest i begyndelsen af næste år.

Rødby kan blive hot
Rødby er naturligvis langt fra den største case på det danske ejendomsmarked. Men den er på flere måder en af de mest interessante. I de kommende år vil der være et behov for boliger, kontorer og andre faciliteter til de firmaer, der kommer for at deltage i byggeriet af Femern-forbindelsen, der efter planen skal stå klar til brug i 2029. Derefter kan det være, at Rødby atter bliver en lille by. Erfaringsmæssigt er det ikke nogen selvfølge, at det skaber langsigtet vækst at bo for enden af en fast forbindelse over eller under vand. Men netop i dette tilfælde kan det være, at nogle virksomheder eller borgere ser en interesse i at bo i Danmark, men så tæt på Tyskland som muligt.

Dette langsigtede behov, der måske/måske ikke opstår, passer godt til Adapteos modulbyggeri. Meningen med det er, at man efter endt brug flytter det et andet sted hen. Så vil det, som Claus Haastrup udtrykker det, være ligesom når et cirkus forlader byen: Der er kun lidt savsmuld og gult græs tilbage. Men Adapteo betoner også, at det, man opfører, ikke er at sammenligne med skurvogne: Det kan blive stående mere permanent, og derfor er der heller ikke sat nogen dato, eller bare noget årstal, på, hvornår man i givet fald forlader Rødby igen.

Mange muligheder
”Vi lejer ud lige så længe, som kunderne gerne vil have os, og som vi selv kan leje den pågældende grund. Hele vores forretning er bygget op om cirkulær økonomi. Vi genanvender bygningerne, så når de ikke skal bruges i Rødby mere, piller vi dem ned og sætter dem op et andet sted. Men når vi bebygger et så stort areal, som det er tilfældet her, er det også fordi, det er muligt, at der opstår et yderligere behov på sigt,” siger Claus Haastrup.

”Vi kommer nok til at være der i hvert fald i fem-seks år, og så må vi se, hvad der sker derfra. Det kan være, at Lalandia gerne vil bruge vores moduler til boliger. Lalandia har været rigtigt gode til at se mulighederne. Det kan også være, at f.eks. Lolland Kommune vil købe til den tid. Der er masser af muligheder,” fortsætter han.

Teknisk set bliver nybyggeriet et hotel, og kunderne bliver de firmaer, der skal skaffe husly til de udsendte medarbejdere. Nybyggeriet er ikke noget arkitektonisk vidunder, men det kan altså senere bruges som overnatning for turister, eller f.eks. til motel for dem, der måtte ønske en overnatning på køreturen mellem København og Hamborg eller en anden tysk by.

Boliger til flygtninge
Adapteo er den danske gren af Adapteo Group, der også arbejder i Finland, Sverige, Norge og Tyskland. Et stort marked er forretningsmæssigt vigtigt, fordi man ved at flytte rundt på modulerne efter, hvor der nu er økonomisk aktivitet, undgår tomgang, hvor modulerne står ubenyttede hen. I den nærmere fremtid ser der dog ud til at blive efterspørgsel på alle markeder, når der skal opføres byer til ukrainske flygtninge.

”Vi har en del bygninger, som allerede er stillet op, og hvor vi er i dialog med kommuner, der gerne vil beholde dem, og i nogle tilfælde bygge dem om til flygtningeboliger. Hvis kommunerne ønsker flere boliger i situationen, reserverer vi moduler til det. Vores produkter er netop rigtigt gode, når der opstår akutte behov. Men vi ved jo ikke, hvor stort behovet bliver, så vi tager det projekt for projekt,” siger Claus Haastrup.

Han oplyser, at Adapteo foreløbigt donerede 25.000 kr. i forbindelse med indsamlingen til Ukraine forrige lørdag, mens moderselskabet i samme anledning har doneret 75.000 euro – ca. en halv mio. kr. – til Unicef.

PODCAST

MEST LÆSTE