Sponseret indhold
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Corona-pandemien har forstærket og accelereret en række eksisterende udviklingstendenser på kontormarkedet. Mest tydeligt har pandemien skubbet til en udvikling, hvor mange flere medarbejdere arbejder en eller flere dage hjemmefra. Denne udvikling relaterer sig tæt til en generel global tendens, hvor vi ser voksende behov og ønsker fra både medarbejdere og arbejdsgivere om at kunne arbejde ’hvor som helst og når som helst’ – på engelsk også kaldet ’work-from-anywhere’. Mens det fysiske kontor stadig ses som relevant og vigtigt af både medarbejdere og ledelse i de fleste virksomheder, stiller den hybride virkelighed øjensynligt helt nye og langt mere komplekse krav til, hvordan vi i praksis anvender, indretter og driver vores arbejdspladser.

Af Jakob Stoumann, Hub Director Proptech Denmark


Som de følgende eksempler vil vise, er der heldigvis hjælp at hente i nye proptech-løsninger, som på forskelligvis gør det lettere at skabe, drive og tilgå den ’fleksible arbejdsplads’ med øje for både effektivitet, attraktivitet og den sømløse brugeroplevelse. 

Spaceti: All-inclusive workspace management løsning
Spaceti er en såkaldt workplace manegement løsning, der gør det langt lettere og mere effektivt at drive og skabe en attraktiv arbejdsplads i en hybrid og omskiftelig virkelighed. Gennem Spacetis løsning kan man eksempelvis booke og styre adgang til alt fra arbejdsstationer og mødelokaler til parkeringspladser og lockers.  Spaceti letter også kommunikationen med og mellem alle medarbejdere, gør det let at indrapportere fejl og mangler til facility service, købe og bestille mad i kantinen og meget mere. Spaceti har desuden en veludbygget analysefunktion, der via intuitive dashborads, gør det let at dykke ned i alle de værdifulde data platformen indsamler.  Spaceti har hovedkontor i Prag, men har i dag flere store danske kunder.

AskCody: Intelligent mødebooking og ressourcestyring
AskCody har specialiseret sig i at digitalisere og lette alle processerne omkring mødeafholdelses. På deres platform kan man let booke mødelokaler og mødeudstyr, bestille forplejning, invitere gæster osv. Via deres platform og app kan man også booke arbejdsstationer og håndtere invitationer og check-in af gæster og besøgende. AskCody er samtidigt fuldt integreret med Microsofts univers, hvilket gør, at hele mødebestillingen foregår og håndteres let og gnidningsfrit gennem den eksisterende interface på Outlook og Microsoft 365. AskCody har oplevet stor international vækst især på det amerikanske marked, men er faktisk en dansk virksomhed med hovedkontor i Aalborg.

ProReception: Den automatiserede digitale reception
ProReception tilbyder en digital løsning der letter og smidiggør processerne med at checke gæster og besøgende ind på kontoret.  Registrering foregår digitalt og kan både gøres på forhånd eller ved ankomst. Herefter printes der automatisk gæstelabel og der gives besked til værten. ProReception gør det ligeledes gnidningsfrit og tidsbesparende for interne gæster at checke-ind på tværs af virksomhedens lokationer såvel som for kunder og samarbejdspartnere, der ofte kommer på besøg. Systemet kan også håndtere den stigende trafik af pakke-bude, som man oplever på de fleste kontorer.  

Ubiqisense: 

Præcise data på den faktiske anvendelse af kontoret
Ubiqisense udvikler og sælger en intelligent sensor-baseret løsning, der kan monitorere anvendelsen og brugen af vores bygninger, kontorer, mødelokaler og andre rum og områder, hvor vi gerne vil have mere præcis data på anvendelsen. Via Ubiqisenses sensorer kan man således få præcise realtidsdata på den faktiske brug af kontoret. Det være sig alt fra brugen af mødelokaler og arbejdsstationer til hvor ofte og hvor intensivt fælles områder, kantinefaciliteter, m.v. anvendes. Dette kan både hjælpe med at skabe overblik over, hvor der netop nu er pladser eller mødelokaler til rådighed, men også til at få dybere indsigt i, hvordan kontoret reelt bruges og hvordan det indrettes mest optimalt fremadrettet. 

GOOD MONDAY: Let styring af rengøring, frokost og meget mere
GOOD MONDAY har skabt en løsning, der gør det let at styre leverancer af alt fra frokost-, frugt- og kaffeordninger til rengøring, reparationer og gaver. Platformen giver det fornødne overblik over, aktiviteter og medarbejdere på kontoret, og gør det let at justere forbruget på den hybride arbejdsplads, hvor det hele tiden skifter hvem og hvor mange der er på kontoret. Gennem GOOD MONDAY kan man også let tilbyde diverse services og medarbejdergoder til dem, som arbejder hjemmefra. Det hele er samlet i én intuitiv platform, så man som virksomhed har alle sine serviceaftaler, regninger, beskeder til leverandører, kalenderaftaler m.m. ét sted. GOOD MONDAY har kontorer i København og London og anvendes bl.a. af virksomheder som Podimo, Figma, Tryg og Pleo, hvor den hybride arbejdsplads længe har været hverdag.

Officehub:

Find og lej fleksible kontorer og kontorpladser med få klik
Fleksible kontorpladser med fælles faciliteter er i høj kurs. Som virksomhed kan det dog være vanskeligt at få overblik over udbuddet. OfficeHub en digital platform, der hjælper kontorsøgende virksomheder og udlejere af fleksible kontorpladser med at finde hinanden. OfficeHub giver de kontorsøgende virksomheder mulighed for hurtigt og let at få overblik over og sammenligne det fleksible udbud. For udlejerne gør platformen en stor del af arbejdet med at finde nye lejere da den automatiserer en del af match-processen og beriger denne med vigtige baggrundsdata. OfficeHub platform kan også bruges af virksomheder, der pga. af øget brug af hjemmearbejde og fleksible kontortider, har brug for at udleje overflødige kvadratmeter for at minimere deres omkostninger.

2Move: 
Få de helt rette fysiske rammer til virksomheden
2Move rådgiver virksomheder ift. at skabe en stærkere sammenhæng mellem deres forretning, værdier, kultur, medarbejdere og virksomhedens fysiske rammer. Det kan være ift. at finde et nyt og mere passende kontor – men også ift. løbende at indrette og tilpasse en virksomheds eksisterende kontorfaciliteter til den nye og mere hybride virkelighed. 2Moves omfattende brug af digitale og automatiserede løsninger til både indsamling og analyse af data på virksomhedernes reelle brug af deres kontorfaciliteter og medarbejdernes ønsker til samme gør, at de løbende og på kort tid kan komme med anbefalinger til både størrelse, stil og indretning af kontoret.

PODCAST

MEST LÆSTE