Sponseret indhold

5 ting du skal have styr på inden du kaster dig ud i en digital lejerplatform

Af:

En ejendom er ikke kun mursten, men i høj grad rammerne for det liv, der leves i dem. Mange lejere og beboere har i dag allerede en højt digitaliseret hverdag, hvor indkøb og andre services såvel som arbejds- og fritidsfællesskaber kan tilgås digitalt, online og ’on demand’ – altså hvor og hvornår man vil. Forbrugere er generelt også blevet vant til, at kommunikation med serviceudbydere og myndigheder foregår via digitale kanaler. Forventninger til let og digital adgang til services og ikke mindst information og kommunikation præger derfor også størstedelen af lejerne i dag og deres syn på, hvad en god lejeroplevelse er. 

Af Jakob Stoumann, Hub Director Proptech Denmark

Mange ejendomsejere og administratorer er derfor med god grund begyndt at kigge mod det voksende marked for digitale lejerplatforme eller ’tenant experience and engagement apps’ som de kaldes på engelsk. Lejerplatforme er digitale platforme, hvor kommunikation mellem lejer og udlejer samt forskellige andre services og processer relateret til boligudlejning gøres digitale og flyttes over på en app målrettet lejerne.   

Mange gevinster ved lejerplatforme – men kun hvis man gør det rigtigt fra start

Fordelene ved at implementere en digital lejerplatform kan være mange. Først og fremmest digitaliserer de og letter kommunikationen mellem lejer og udlejer. Dette indbefatter også ofte, at det bliver lettere og mere transparent for lejere at indberette sager og reklamationer til vicevært, administrator eller udlejer. Lejerplatforme giver typisk også nye muligheder for at tilbyde og håndtere nye services og tilbud til lejerne – det kan eksempelvis være gæstelejligheder, hobby- og fælleslokaler, delebil, elcykler, rengøring, forsikringer, m.v. Der er også mange eksempler, hvor lejerplatforme bruges til at understøtter kommunikation og fælles aktiviteter mellem lejerne, for at styrke lejernes tilhørsforhold til ejendommen. Skal man have succes med en lejerplatform viser erfaringen dog, at det langt fra er ligegyldigt, hvilken platform man vælger og hvordan man implementerer den i praksis. Særligt er der fem ting man skal have styr på, hvis man vil være sikker på, at investeringen i en lejerplatform rent faktisk også giver værdi for pengene i form af gladere lejere og effektiviserede processer:

1# Forskellige typer af lejerapps til forskellige behov
Der findes mange forskellige lejerplatforme typisk med forskelligt fokus og vægt på forskellige funktioner. Det er derfor vigtigt, at man som udlejer afklarer sit behov inden en løsning rekvireres og implementeres: Er det lejer-udlejer kommunikation og sagsstyring der er det vigtigste, er det primære formål at sikre interaktion og fællesskab lejerne i mellem og skal lejerne kunne tilgå og tilkøbe ekstra services gennem appen? 

2# En lejerapp kan sjældent stå alene
En lejerapp kan typisk ikke erstatte alle andre kommunikationskanaler. Lejere kan have forskellige behov og præferencer og der kan både være situationer og lejersegmenter, hvor den digitale kommunikation ikke er egnet. Ønsker man at styrke fællesskabet blandt lejerne, som f.eks. er målet i mange co-living koncepter, er erfaringen også klar. Her kræver det mere i opstartsfasen end bare en digital app. Det kan eksempelvis være ansættelsen af en communitymanager, der hjælper med at igangsætte fælles aktiviteter og nedsætte interessegrupper. 

3# Husk onboarding af både lejere og personale 
Det kræver god og vedvarende onboarding af både lejere og personale til lejerplatformen, hvis den skal fungere i praksis og skabe værdi for både lejer og udlejer. Anvendelsen af en lejerplatform til at håndtere lejerhenvendelser og sagsstyring kan også give behov for, at man som udlejer omstrukturerer team, organisering og sagsgange internt. 

4# Få styr på mulige integrationer og dataflows til dine kernesystemer
De fleste lejerplatforme har åbne API’er, der gør, at de i princippet kan sende og modtage data fra andre systemer og softwareløsninger. En udfordring er dog, at mange af de eksisterende ejendomsadministrationssystemer er af ældre dato, hvilket i praksis vanskeliggør integrationer og frie dataflows systemerne imellem. Vær derfor altid opmærksom på, om og hvordan en lejerplatform kan integreres med dit administrationssystem og hvilke konkrete data, der kan udveksles mellem dem.

5# Vær opmærksom på behovet for moderering og konflikthåndtering 
Hvis lejerplatformen muliggør indlæg og åben kommunikation fra lejerne og lejerne imellem, bør der afsættes ressourcer til at moderere debatten, sikre den gode tone, konfliktnedtrapning og evt. fjernelse af indlæg med direkte stødende sprog eller indhold. Typisk bør man have en person i sit administrationsteam, som har ansvar for løbende at tjekke indlæg og aktivitet på platformen og gribe ind om nødvendigt.

Proptech er en sammentrækning af ‘property technology’. Som begreb dækker det over de mange nye løsninger og teknologier, som både understøtter ejendomsbranchen og med hastige skridt er ved at vende op og ned på den. Det er innovative digitale løsninger og forretningsmodeller, som er med til at gøre de måder vi finansierer, udvikler, driver, anvender, køber og sælger vores ejendomme på mere effektive, hensigtsmæssige, brugervenlige og mere bæredygtige.

Globalt set er proptech i hastig vækst. Sammen med fintech er det et af de områder, der tiltrækker flest investeringer i startups og scaleups netop nu. De seneste tre år er der således globalt set blevet investeret mellem 15 og 20 milliarder US dollars i proptech startups hvert år. Hurtigt voksende proptech-virksomheder som Airbnb, We Company (WeWork), Opendoor, Rentberry, Nextdoor, Flip m.fl. har således for alvor sat proptech på både investorers og politikeres radar verden over. I Danmark har vi også en lang række hurtigt voksende proptech startups som eksempelvis Proper, Estate Tool, LifeX, Good Monday, NorthQ, Ubiqisense, Prosedo og Kameo. Bag navnene gemmer der sig virksomheder som eksempelvis udvikler sensor- og AI-baserede monitoreringssystemer, leverer intelligent databaseret energistyring, tilbyder løsninger som letter kommunikationen og interaktionen mellem udlejer og lejer, gør ejendomsadministration simplere og mere effektiv eller tilbyder nye innovative co-living koncepter.

Udover at gøre processer og transaktioner omkring vores ejendomme smartere og mere effektive, er ‘space as a service’ en af de helt store tendenser, som mange af de hurtigst voksende proptech startups er med til at drive. For ejendomsbranchen betyder dette et markant skifte fra ‘blot’ at skulle stille fysiske bygninger til rådighed og indkræve husleje til at skulle udvikle og tilbyde ‘funktionelle rum’ med relevant indhold og aktiviteter, hvor fleksibilitet og brugertilpassede oplevelser og services er kernen i forretningsmodellen.

  

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
Large panorama of Copenhagen, Denmark
Sådan får vi billigere boliger i københavn

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...