Sponseret indhold

30 mio. kr. til øget digitalisering af byggebranchen

Bevillingen på 30 mio. kroner til ConTech Lab over de næste 3 år er ifølge Christina Hvid, der er administrerende direktør i Molio, Byggeriets Videnscenter, og som står bag ConTech Lab et stort skulderklap til arbejdet med bæredygtighed og digitaliseringsprocessen i hele byggebranchen.

Af:

Industriens Fond og Realdania har netop skudt 30 mio. friske kroner i ConTech Lab, der er initieret i samarbejde med Molio, Byggeriets Videnscenter. Pengene skal blandt andet anvendes til mere end 25 pionérprojekter, der for alvor skal være med til at forankre digitaliseringen i byggebranchen.

Hvis Danmark skal nå det ambitiøse mål om en reducering af CO2 aftrykket på 70 pct. i 2030, spiller byggeriet en vigtig rolle. Byggebranchen står nemlig for omkring 30 pct. af den samlede udledning. Et af midlerne til såvel mindsket udledning i særdeleshed som højere grad af fokus på bæredygtighed gennem hele byggeriets værdikæde i almindelighed er øget brug af digitalisering samt nye teknologier. Det er der arbejdet intenst med siden sommeren 2020, hvor ConTech Lab, der er initieret af Molio, Byggeriets Videnscenter i samarbejde med Industriens Fond og Realdania, så dagens lys. De første måneder gik med tilbundsgående forundersøgelser af både mulighederne og ikke mindst udfordringerne ved at øge digitaliseringen i byggeriet, mens det seneste års tid er gået med at gennemføre en håndfuld succesfulde pilotprojekter. 

Solidt økonomisk rygstød
”Vi startede med et grundigt forarbejde i form af 4 rapporter. Dernæst har vi arbejdet tæt sammen med en række frontløbervirksomheder samt interviewet godt 70 topchefer om, hvordan vi bedst skaber værdi for dem. Det lagde grunden til de første pionerprojekter, hvilket nu har resulteret i, at Industriens Fond og Realdania har bevilliget yderligere 30 mio. kr. Det glæder mig, for ConTech Lab er hele branchens fælles udviklingsplatform”.

Det siger Christina Hvid, der er administrerende direktør for Molio, og hun glæder sig naturligvis over, at pionérarbejdet nu får et solidt, økonomisk rygstød i bestræbelserne på for alvor at blive forankret i den danske byggebranche. Ikke kun blandt de store aktører, men også ude blandt de mange hundrede små og mellemstore virksomheder, der måske ikke selv har ressourcerne til at sætte gang i omstillingen.

Kan nu skalere op for alvor
”Bevillingen på de 30 mio. kr. betyder, at vi nu får mulighed for at skalere op og samtidig komme længere ud. I samarbejde med byggeriets virksomheder samt videns- og uddannelsesinstitutioner vil ConTech Lab således gennemføre mere end 25 tværgående nye pionérprojekter”, uddyber Christina Hvid. 

Derudover får det kommende arbejde 3 vigtige arbejdsområder. For det første skal der gøres en stor indsats i forhold til branchens SMV-segment, for det andet vil ConTech Lab gennem 5 researchprojekter skabe anvendelsesorienteret viden om ny teknologi med specifikt fokus på bæredygtighed, og for det tredje skal ConTech Lab understøtte ledelsen i byggeriets virksomheder med at udvikle koncepter, der kan være med til at motivere til implementering af teknologiløsninger.

Alle skal kunne kigge med
”For os er det vigtigt at synliggøre potentialet og dermed mindske de interne barrierer for øget digitalisering. Derfor har vi også det, man vel kan kalde for en akvarie-tilgang til vores arbejde, som vi gerne udstiller, så alle har mulighed for at kigge med”, siger Christina Hvid videre. 

Hun forventer sig derfor meget af de projekter, der fremadrettet skal sættes i gang og som vil favne hele byggebranchens værdikæde. Hun lægger i den forbindelse vægt på, at ConTech Lab er uafhængig af særinteresser men arbejder på tværs af hele byggeriets værdikæde og dermed er byggebranchens fælles udviklingsplatform. Her kan byggeriets virksomheder sammen udvikle og eksperimentere med nye anvendelsesområder for data, digitalisering og teknologi til både at skabe fremtidens bæredygtige byggeri og at øge produktiviteten.

ConTech Labs pionérprojekter
Gennemførte eller igangværende pionérprojekter i ConTech Lab, som alle gennemføres i tværgående samarbejde med flere virksomheder og vidensinstitutioner på konkrete byggeprojekter:

 • Den frivillige bæredygtighedsklasse - dokumentation via sensorer.
 • Byggeriets Datamodel 1.0 - bedre transparens om økonomi i byggeprojekter.
 • Styrket vidensflow på tværs af værdikæden - bedre samprojektering.
 • Mindre materialespild på byggepladsen - bedre materialelogistik.
 • Smart tilstandsvurdering af bygninger - automatisering via f.eks. droner.
 • Regelbaseret granskning - automatisk tjek af bygbarhed via linked data.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 8336 web
Biotek-dna gør FUJIFILM i Hillerød til ombejlet CDMO

Branchen i tal:

 • Beskæftiger 187.000 og har en samlet omsætning på 305 mia. kr.
 • Står for ca. 30 pct. af Danmarks samlede CO2 aftryk, enten direkte eller indirekte.
 • 45 pct. af virksomhederne forventer i den nærmeste fremtid, at digitale produkter, f.eks. data eller software, vil udgøre en større del af omsætningen.
 • 80 pct. af virksomhederne ser digitalisering som en grundlæggende forudsætning for dokumentation og dataunderstøttelse af et bæredygtigt byggeri.
 • 6 pct. af det samlede energiforbrug på verdensplan stammer fra byggeprocessen.
 • 14 pct. af al spild stammer fra byggeprocessen.

(Kilde: Molio)

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
PR-foto: Nationalbanken Risikoråd: Solide ejendomskunder, trods afmatning i markedet Ejendomsbranchen har ofte en fremtrædende...
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGSLOVEN SENDT I HØRING - Billede Berlingske Ejendomme uge 13
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGS-LOVEN SENDT I HØRING
Skatteministeriet har sendt en ændring til ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven i høring. Ændringer er kærkomment nyt for...
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Det er en almindelig udbredt misforståelse, at tidsbegrænsede lejeaftaler højst kan indgås for en periode på 2 år. Denne misforståelse...