3 Hurtige

Af:

PR-foto: Plando

Rådgivende ingeniørfirma stifter nyt selskab til at markedsføre it-løsning

Det var tilbage i januar, at det rådgivende ingeniørfirma Peter Jahn & Partnere lancerede et nyt it-program, som hjælper ejendommes ejere med at holde styr på administration og vedligehold. Interessen for programmet, Plando, har ifølge selskabet været så stor, at det nu er lagt over i et eget selskab af samme navn.

”Vi oplever stor interesse for Plando fra mange forskellige typer aktører i ejendomsbranchen. Det vidner generelt om en stigende efterspørgsel efter innovative løsninger i branchen – ikke mindst løsninger fokuseret på at reducere bygningers CO2-udledning og forbedre ejendommes energimærke,” udtaler Martin Daniel Nielsen, partner og Peter Jahn & Partnere og medstifter af selskabet Plando, i en pressemeddelelse.

”Når vi opretter Plando som selvstændig virksomhed, er det for at sikre, at værktøjet bliver tilgængeligt for alle i branchen – ikke kun kunder hos Peter Jahn & Partnere. Det er vigtigt, at man som bygningsejer selv har kontrol over sine ejendomsdata og frit kan vælge både byggeteknisk rådgiver, leverandør og øvrige brancheaktører til at understøtte udviklingen af en ejendom,” uddyber Martin Daniel Nielsen.

Plando har ifølge sin hjemmeside ”digitaliseret den velkendte tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og skabt et agilt værktøj, som gør det let, hurtigt og transparent for bygningsejere, professionelle udlejere, ejendomsadministratorer, rådgivere m.fl. at arbejde strategisk med ejendommes vedligeholdelsesbehov og forbedringspotentiale. Plando forbinder alle relevante informationer omkring vedligeholdelse og forbedring med langsigtede effekter som energiforbrug, udledning (CO2e) og totaløkonomi.”

Det sidste gør også programmet interessant for den finansielle sektor. Investorer og långivere må også følge med i klimaaftrykket fra de ejendomme, de finansierer.

PR-foto: Nykredit

Nykredit stryger resten af sine hensættelser til corona-relaterede tab

Umiddelbart ser det mærkeligt ud: Bolig- og ejendomspriser er faldet, og specielt på erhvervsejendomme er markedet så trægt, at det ville være udfordrende at realisere pantværdien på en ejendom, hvis realkreditkunderne mister betalingsevnen. Alligevel har Nykredit i første halvår tilbageført tidligere tiders hensættelser til tab for større beløb, end man har hensat til nye tab. I alt er der hentet netto 115 mio. kr. på dén konto, fremgår det af halvårsregnskabet: Forklaringen er dog ligetil: Det er en gammel bekymring, nemlig om tab som følge af pandemien, som man nu gør endeligt op med. Det fylder mere end de nye bekymringer, der er kommet til med rentestigninger og prisfald på ejendomsmarkedet.

”Den generelle usikkerhed omkring effekten af covid-19-pandemien er faldet markant. Tilbagebetalingen af hjælpepakker er gået bedre end forventet, og Nykredit har ikke oplevet øgede tab som følge af tilbagebetalingen. Reservationen til covid-19 er derfor tilbageført ved udgangen af 1. halvår 2023,” hedder det i halvårsrapporten.

Realkreditinstituttet anerkender, at der til gengæld er andre forhold, der nu kan påvirke værdien af udlån negativt: ”Den geopolitiske uro forventes at påvirke kreditboniteten på visse kunder gennem lavere økonomisk vækst, stigende priser og udfordringer i værdi- og forsyningskæder. Der er foretaget hensættelser baseret på stresstest til håndtering af de øgede risici. Nykredit har i 1. halvår øget denne hensættelse, der herefter udgør 2,1 mia. kr.,” hedder det.

Realkreditinstituttet har også hensat beløb af en uoplyst størrelse til tab på kunder, der er bagud på ESG-fronten – det vil sige med at vise samfundsansvar. ”Regeringens arbejde med grøn omstilling af tung transport, nye CO2-afgifter, samt nye direktiver relateret til energieffektivisering er intensiveret, og nye lovforslag er fremsat. Forholdene vil udfordre kunders forretningsmodeller yderligere og dermed øge de forventede tab,” forklares det.

PR-foto: Jeudan

Kurs- og værdireguleringer trak ellers godt Jeudan-regnskab i minus

Omsætningen i Danmarks førende, børsnoterede ejendomsselskab rundede 1 mia. kr. i første halvår, og driftsresultatet steg med 14 pct. til 542 mio. kr. Men de finansielle markeder er blevet meget tungere, og negative kurs- og værdireguleringer betød, at resultatet før skat var et tab på 454 mio. kr. For 90 ejendomme er afkastkravet løftet med op til 0,25 procentpoint. Det giver i sig selv et tab på 1 mia. kr., oplyses det.

Det er ikke så slemt som det lyder, for kurs- og værdireguleringerne varierer meget fra periode til periode. I første halvår sidste år leverede de f.eks. et positivt bidrag på 2,8 mia. kr., så resultatet før skat blev 3,2 mia. kr. Det vigtige over tid er, at driften er profitabel, og at man har en høj soliditet. Det er da også, hvad adm. direktør Per W. Hallgren (billedet) hæfter sig ved i sin kommentar til regnskabet:

”Velbeliggende lokaler, attraktive lejevilkår og en samarbejdspartner, frem for blot en udlejer, er fortsat højt på kundernes ønskeliste. Og det er tilfredsstillende at kunne konstatere, at vores indsats for at imødekomme ønskerne fortsat leverer gode resultater,” udtaler han.

”Det også set i lyset af udviklingen på ejendomsmarkedet og de finansielle markeder. Det er helt centralt for Jeudans forretningsmodel at være en sikker havn for vores kunder og en stabil samarbejdspartner. Og det er derfor også af betydning, at vi har en egenkapitalandel på mere end 35 pct., og at vores finansiering består af realkreditlån, hvoraf 75 pct. er med fast rente. Yderligere har vi en opkøbskapacitet på DKK 5 mia. og er klar til at foretage nye investeringer, hvis de rette muligheder skulle byde sig,” fortsætter Per W. Hallgren.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
Foto: rupixen-Q59HmzK38eQ-unsplash Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist Europa-Kommissionen præsenterede...
Couch_1
Gør tidsregistrering til et ledelsesværktøj
Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024. TimeLog,...
PFJ_FINAL-4
Tidsregistrering skaber værdi for virksomhederne
Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der...