Københavns Kommune indbyder arkitekter til at foreslå ændring af Bispebjerg Torv

Selv det mest moderne skal før eller siden ende på museum. Denne gamle sandhed er lige nu relevant for Bispebjerg Torv og nærmeste omegn. København Kommune har netop indbudt til en arkitektkonkurrence om, hvordan kvarteret, der var supermoderne, da det blev opført, kan tilpasses nutiden. I programmet for ændringerne på Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej ridser kommunen historien og baggrunden op:

”Op gennem starten af det tyvende århundrede voksede et nyt velfærdskvarter frem på Bispebjerg Bakke. Her kunne livet leves fra vugge til grav, og med flytningen til Bispebjerg fik arbejdere moderne boliger og forbedrede livsvilkår.”

”I 1970’erne vendte udviklingen. Mange arbejdere flyttede til forstadens parcelhuse, og københavnere, som havde behov for at finde fodfæste, fik anvist lejlighed i kvarterets almene boligbyggeri. Den voksende biltrafik forringede områdets opholds- og bevægelsesmuligheder i en sådan grad, at kvarteret den dag i dag præges af støj, uattraktive gaderum og dominerende indfaldsveje.”

”Hertil er tidens by- og boligdrømme forandret. Det, der engang var en mærkbar opgradering af boligstandarden – toilet med ’træk og slip’ og centralvarme – er ikke længere nok til at gøre kvarteret til byens mest attraktive.” 

Rådgiverydelser i udbuddet omfatter projektering af omdannelse af Bispebjerg Torv, en ”begrønning og fredeliggørelse” af Frederiksborgvej samt etablering af ny indgang til kirkegården på hjørnet af Skoleholdervej og Frederiksborgvej, oplyser kommunens Teknik- og miljøforvaltning.

Poul Erik Bechs projekt-forretning køber STAD Projekt

Gennem et halvt århundrede har STAD Projekt formidlet kontakt mellem projektudviklere og købere og lejere til de boliger, der kommer ud af projekterne. Det vil man fortsætte med, men fra den 1. april i et nyt regi: Her går selskabet sammen med EDC Projekt Poul Erik Bech.

“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kan være tungt at køre egen selvstændig mæglervirksomhed og fortsætte med at udvikle med en masse nye ideer. Det kræver mange ressourcer og kapital. Samtidigt har det været et presset ejendomsmarked, hvilket er grunden til, at jeg begyndte at se mig om efter en samarbejdspartner. Jeg er meget glad for at have landet en aftale med EDC Poul Erik Bech, som er en yderst stærk og kompetent partner for vores medarbejdere og kunder,” forklarer Torben Hald, indehaver af STAD Projekt, i en pressemeddelelse. 

Torben Hald er søn af selskabets stifter, Niels Hald, men han benytter lejligheden til at forlade virksomheden ”Jeg har valgt at sælge og har haft nogle gode snakke med Poul Erik Bech og Jane Bech, og begge virksomheder bygger på de samme familieværdier og dna, og så er de lige som os uafhængige af banker og realkreditinstitutter. Så det er en fantastisk løsning for både vores medarbejdere og vores kunder, der kan få endnu bedre løsninger med én kæmpestor og kompetent projektafdeling,” forklarer Torben Hald.

Derimod fortsætter STAS Projekts adm. direktør Alice Lotinga, der på billedet ses sammen med Kenneth Nielsen, projektdirektør EDC Projekt Poul Erik Bech. Det sammenlagte selskab får adresse på EDC Poul Erik Bechs domicil i Bremerholm i det centrale København.

Antallet af tvangsauktioner tikkede lidt op i februar

En statistik, som ejendomsbranchen for tiden følger med lidt større interesse end vanligt, er den over tvangsauktioner over ejendomme. Store dele af ejendomsmarkedet er pt. fastfrosset, og udviklingen i antal tvangsauktioner giver så at sige et billede af, hvordan det står til under isen. Mandag kom der tal for februar, og de indeholdt både godt og skidt. Der er ingen grund til alarm – men dog til let uro. Sammenlagt blev der i løbet af måneden anmeldt 153 tvangsauktioner i februar, og for årets to første måneder som helhed er niveauet lidt højere end i de to foregående år. Her var der dog også meget få tvangsauktioner, set i et historisk lys.

Når den professionelle ejendomsbranche alligevel må være lidt urolig, skyldes det, at stigningen ikke mindst er sket i nogle undergrupper, som branchen har direkte tilknytning til. Således blev der anmeldt 14 tvangsauktioner over ejerlejligheder. Det var det højeste tal for en måned i over to år. Udviklingen i henseende ejerlejligheder har en mere direkte sammenhæng til udlejningsboliger, end udviklingen inden for parcelhuse har. 

Også når det gælder små ejendomme med boliger og butikker, var tallet i den høje ende i forhold til normen de seneste år. Det kan dog skyldes tilfældigheder. Bo Sandberg (billedet), boligøkonom i DI, peger på et særligt træk ved tallene fra de seneste måneder: Det er uden for hovedstaden, at antallet af tvangsauktioner stiger. Han er overordnet optimistisk, selv om han forventer, at antallet af tvangsauktioner fortsat vil krybe opad, både i år og næste år. 

”Selvom boligmarkedet siden corona-toppen har bevæget sig nedad i pris og handelsaktivitet, og selvom husholdningernes købekraft også er sat et par år tilbage, så er der en betydelig modstandskraft hos de eksisterende boligejere. De fleste har fortsat pæne friværdier og er økonomisk godt polstrede,” siger Bo Sandberg.

PODCAST

MEST LÆSTE