PR-foto: Jeudan

Jeudan ruster sig til dårligere tider efter rekordresultat i 2021

Selv om ejendomsselskabet Jeudan i 2021 har haft solid medvind, trods coronans udfordringer, sker der ikke en forhøjelse af udbyttet til aktionærerne. Det er uændret 2,4 kr. pr. aktie – svarende under 1 pct. af den nuværende aktiekurs. I stedet bliver der lagt penge til side til dårligere tider. 

”I en periode, hvor samfundsøkonomien måske befinder sig i et sent stadie af en højkonjunktur, har Jeudan øget opmærksomhed på kapitalstrukturen. Jeudan har derfor indarbejdet en konjunkturbuffer på 5 procentpoint, og dermed en målsætning om en egenkapitalandel på 30-33 pct., mod tidligere ca. 25 pct.,” oplyses det i en selskabsmeddelelse i forbindelse med årsregnskabet, der blev udsendt i sidste uge.

Jeudan satser strategisk på kontorejendomme i det centrale København, og netop den type ejendomme er særdeles eftertragtede for tiden. Tomgangsprocent er således blot 1,4, dog fraregnet ejendomme, der er under ombygning og lignende. Markedsudviklingen har også gjort, at Jeudan kunne opskrive værdien af ejendomme, så man landede et rekordresultat på bundlinjen – 3,0 mia. kr.  

”Jeudan forlader 2021 med et historisk højt resultat. Det er bl.a. resultatet af en stigende efterspørgsel fra kundernes side, hvilket bekræfter os i, at Jeudans forretningsmodel og dygtige medarbejderes store indsats for at møde netop kundernes ønsker og behov, går op i en højere enhed. Og det også i et udfordrende år, som det forgangne,” udtaler adm. direktør Per W. Hallgren (billedet).

PR-foto: PensionDanmark

Paradoks: Afkast på ejendomme blegner i pensionsselskaber trods rekordår

2021 var et rekordår på det danske ejendomsmarked, og det kan man også se i regnskaberne for pensionsselskabet og -kasser. Men det er typisk ikke noget de slår på tromme for: De gode afkasttal bliver overgået af endnu større afkast på andre aktivklasser. Et godt eksempel er PensionDanmark, der er pensionskasse for bl.a. medlemmer af 3F. Den er også blandt de pensionskasser, der er mest fremme i skoene i ejendomsmarkedet – og bor selv standsmæssigt på Langelinie Allé i København (billedet). I 2021 leverede ejendomsporteføljen et afkast på 11,1 pct. 

Det er betydeligt over ejendomsmarkedet langsigtede gennemsnit. Men læser man kun årsrapporten, vil man ikke få det indtryk, at det skulle være noget særligt: Infrastruktur og vedvarende energianlæg (især vindmøller) gav et afkast på 16,6 pct. Kreditfonde, altså lån til virksomheder, gav 21,4 pct. Børsnoterede aktier gav 20,7 pct. Og den helt store topscorer var private equtiy, altså unoterede aktier. Denne kategori viste sit hidtil bedste afkast, og for PensionDanmarks vedkommende var det 37,3 pct. Kun obligationer skuffede – stats- og realkreditobligationer gav et negativt afkast.

For 2022 må medlemmerne af PensionDanmark indstille sig på, at afkastet nok bliver noget lavere. ”Situationen i Ukraine er dybt bekymrende, men takket være det rekordhøje afkast i 2021 behøver vores medlemmer ikke bekymre sig om deres pensionsopsparinger, selvom 2022 er startet uroligt på de finansielle markeder og med store og vedvarende forandringer i den geo- og sikkerhedspolitiske situation,” udtaler adm. direktør Torben Möger Pedersen.

PR-foto: Sweco

Sweco skal håndtere stort renoveringsprojekt i Brøndby

Når man opfører ejendomme, er det som regel med en forventning om, at de skal blive stående i al forudsigelig fremtid. Brøndby Strand Parken er en påmindelse om, at det ikke altid går sådan. Sidste år påbegyndte kommunen nedrivning af 5 af kvarterets 12 højhuse, der blot er ca. 50 år gamle. De sidste 7 højhuse får dog lov til at blive stående. De skal til gengæld renoveres, og Sweco har netop fået opgaven med arkitekt- og ingeniørarbejdet på 4 af dem, oplyser selskabet.

”Vi er meget glade og stolte af, at vi er blevet valgt som totalrådgiver i dette samarbejde. Brøndby Strand er et af de væsentlige værker inden for den danske velfærdsarkitektur, og vi ønsker i høj grad at være med til at sikre boligerne lang levetid. Både så beboerne også fremover har gode almene boliger, og så vi værner om et vigtigt arkitekturhistorisk byggeri,” udtaler Eva Bjerring, markedschef for almene boliger i Sweco.

Renoveringen af de fire højhuse under Brøndby Boligselskab omfatter bl.a. energirenovering af facader og tage, udskiftning af installationer og tekniske anlæg samt indretning af fællesarealer/lobby og nære udearealer med fokus på øget tryghed og kvalitet. Hertil er der fokus på håndtering af miljøfarlige stoffer, oplyses det i en pressemeddelelse.

Netop et af de miljøfarlige stoffer, der var gangbart i byggeri omkring 1970, var det, som endte med at koste 5 af højhusene livet. Brøndby Kommune konkluderede i 2017, at det ville være for dyrt at udbedre PCB-forurening gennem en renovering.  

PODCAST

MEST LÆSTE