Foto: Flickr. / ndla

Byggepriser stiger nu lige så meget som op til finanskrisen

Der var fuld fart på byggebranchen i midten af 00’erne, og det var en brutal opbremsning, da finanskrisen ramte i 2008. Mange byggevirksomheder måtte dreje nøglen om. På den baggrund kan det nok få det til at løbe en og anden koldt ned ad ryggen at konstatere, at en indikator for ophedning i byggeriet nu ligger på sit højeste siden dengang: Realkredit Danmark anfører i en kort analyse, at årsstigningstakten for byggeomkostningerne inden for etageboliger ifølge Danmarks Statistik steg med 4,4 pct. i tredje kvartal, mod blot 3,0 pct. i kvartalet forinden.

Det behøver naturligvis ikke at gå så galt som sidst, og denne gang er baggrunden også en helt anden. Selv om arbejdslønningerne stiger, er det primære problem, at der på grund af et globalt logistik-kaos er svært at få de byggematerialer hjem. Det påvirker priserne.

”Selvom årsstigningstakten for både arbejdskraft og materialer er steget de seneste par kvartaler, er årsstigningstakten for materialer steget markant mere end for arbejdskraft. Det slår kraftigt igennem på byggeomkostningerne, idet materialeomkostningerne indgår med en vægt på 2/3. Hvis man dekomponerer den samlede årsstigning på 4,4 pct., bidrog materialer med 3,3 procentpoint og arbejdskraftomkostningerne med 1,1 procentpoint. Fordelt på fagområde var årsstigningstakten højest for materialer inden for el, tømrer og betonelementer samt arbejdskraft inden for jord og beton,” skriver Realkredit Danmark, der forventer, at årsstigningstakten topper på et niveau omkring 5-8 pct. inden for de kommende kvartaler. 

Foto: Flickr. / Andreas Klinke Johannsen

Stort dyk i andelen af ledige lejeboliger 

Der er bygget rigtigt mange udlejningsboliger de seneste år, og måske har aktiviteten på det felt også en overgang været større, end hvad efterspørgslen kunne følge med til. I hvert har det nogle steder været svært at finde lejere til alle boligerne i nyopførte ejendomme.

Men det problem synes at være overstået nu, så det omvendt er lejerne, der kan have svært ved at få en bolig her og nu. Således viser en opgørelse fra EjendomDanmark, at tomgangen i lejeboliger er faldet med 0,6 procentpoint i det seneste kvartal, til nu 3,6 pct. Over et år er tomgangen faldet med 1,4 procentpoint.

”Der er meget få ledige lejeboliger, og vi kan se, at faldet bunder i flere ny-udlejninger. Rekordhistorier om boligmarkedet har været hverdagskost, og det smitter af på lejeboligmarkedet. Samtidig er det også et udtryk for, at vi som samfund har brug for, at der bliver bygget flere boliger i alle størrelser,” udtaler adm. direktør Jannick Nytoft, EjendomDanmark. 

Det er særligt de mindste lejeboliger, der er få ledige af. Der ses dog også et markant fald i andelen af de store lejeboliger.

”For lejeboliger er det ofte fleksibiliteten og servicen, der trækker. Vi ser for eksempel, at en del ældre vælger at bo til leje efter mange år i egen bolig, fordi en stor del af vedligeholdelsen ikke er deres ansvar. Samtidig kan lejeboliger – hvis man er på en mellemstation i ens boligliv – være et godt valg, indtil der dukker en mere permanent løsning op,” siger Jannick Nytoft.

PR-foto: SLA

Danske arkitekter med i stort udviklingsprojekt i London

Landskabstegnestuen SLA har i international konkurrence vundet den store landskabs- og byrumsmasterplan for Euston Station & Neighborhood i London. Det oplyser virksomheden. Masterplanen dækker et 25 hektar stort område i det centrale London, herunder 85.000 kvm. nye parker og grønne byrum. Der er tale om et meget stort projekt, der skal løbe over 30 år. SLA har fået rollen som Public Realm & Landscape Masterplanner. Den nydesignede Euston-togstation er hjørnestenen i Englands højhastighedstogssatsning, og ved at overdække den eksisterende banegrav frigives et stort areal til ny beboelse og byudvikling.

”Masterplanen for Euston-bydelen (der ligger mellem Regent’s Park, Camden Town og British Museum), omfatter designet af en af verdens travleste højhastighedstogstationer, overdækning og omdannelse af baneterræn og transformation og redesign af det eksisterende byområde til et nyt, levende bykvarter. Masterplanen forventes at skabe 3000 nye boliger, 35.000 nye arbejdspladser, op til 1 mio. kvm. nyt udviklingsareal, tiltrække 75 mio. årlige besøgende og skabe 85.000 kvm. nye grønne parker, byrum og gågader,” forklarer SLA i en pressemeddelelse.

”For os repræsenterer Euston en unik mulighed for at transformere en isoleret, ret forurenet del af London til et naturfyldt, bæredygtigt og socialt inkluderende bykvarter ved at bruge de eksisterende fysiske og sociale kvaliteter som drivere,” udtaler Rasmus Astrup, designdirektør og partner i SLA.

PODCAST

MEST LÆSTE