Sponseret indhold

Offentlig transport er en vigtig forudsætning for den grønne omstilling og den hybride arbejdsplads

Af:

Vi står med et paradoks. På den ene side har behovet for at rejse kollektivt og klimavenligt aldrig været større. På den anden side har corona-pandemien i stort tal sendt passagererne ud af den offentlige transport, og i mange tilfælde over i sorte transportformer. Den vigtigste udfordring for aktørerne i den offentlige transport er at sikre, at passagererne finder tilbage i den offentlige transport – og det arbejdes der intensivt på.

Nu gik det ellers så godt. Det gik i den rigtige retning. År 2019 satte rekord med hele 316 mio. rejser i den offentlige transport på Sjælland og øerne. Flere og flere valgte at rejse sammen og klimavenligt. Men så kom coronaen, og i dag er det kun ca. to-tredjedele, der rejser med kollektiv trafik i forhold til før pandemien brød ud. Rejsetallet har ikke været så lavt i langt over 20 år. Hvad er det egentlig, der er sket – hvor er de kollektivt rejsende forsvundet hen? Det har Den Hybride Arbejdsplads talt med Rune Jon Jensen om. Han er sekretariatschef for Din Offentlige Transport, DOT.

”Dels har nogle af vores rejsende købt en bil eller en bedre cykel. Dels har corona-pandemien åbnet vores øjne for alternative måder at strukturere vores arbejdsliv på, og som efter al sandsynlighed fører til blivende ændringer i borgernes arbejds- og trafikmønstre, hvor flere arbejder hjemme. I hvert fald noget af tiden,” siger Rune Jon Jensen.

”Det ville være en meget ulykkelig konsekvens, hvis det samlet set ender med at flere mennesker vælger sorte transportformer frem for de grønne og klimavenlige løsninger. Det går ikke. Derfor går vores bestræbelser i et og alt ud på, at få de rejsende tilbage i den offentlige transport. For klimaets og samfundets skyld. Det er vores fornemmeste opgave i DOT,” understreger Rune Jon Jensen.

Den offentlige transport har aldrig været bedre
Nedgangen i brugen af den offentlige transport er så meget desto bemærkelsesværdig når man tager i betragtning, at det sker på et tidspunkt, hvor den offentlige transportinfrastruktur  aldrig har været bedre og mere udbygget på Sjælland og øerne end den er i dag. Dertil kommer – selvom det måske ikke altid er det indtryk man kan få, når snakken går mand og mand i mellem –at regulariteten hører faktisk til blandt de højeste i verden; altså at tog, busser og metro som helhed kører til tiden. Efter sekretariatschefens opfattelse er der ingen tvivl om, at kunderne ønsker at træffe det rigtige valg. Men under corona-pandemien har mange fået nye rutiner – som for eksempel at køre i bil – selv der hvor der er glimrende muligheder for at rejse offentligt.

”Vi skal hjælpe borgerne med at finde tilbage til den offentlig transport. Det gør vi ved i samarbejde med vores kunder at finde ud af, hvad der skal til, for at det bliver endnu mere attraktivt at rejse med bus, tog og metro,” siger Rune Jon Jensen.

Nyt fleksibelt månedskort
DOT satte sig for at undersøge kundernes aktuelle behov efter at coronaen har sluppet sit værste tag i samfundet. Undersøgelsen viste, som ventet, at mange borgere har fået nye arbejdsmønstre, hvor der arbejdes hjemmefra eller på distancen i noget af tiden, og på kontoret eller den fysiske arbejdsplads i en anden del af tiden. Samtidig kom det frem, at passagererne ofte ikke på forhånd ved, præcis hvordan denne fordeling ser ud på uge- eller månedsbasis, og derfor heller ikke ved lang tid i forvejen, og hvilke dage, hvor der er behov for at rejse frem og tilbage. Det førte frem til udviklingen af et nyt fleksibelt pendlerkort, som DOT kalder Pendler20. Målrettet den, der skal med tog, bus eller metro for at nå frem til den fysiske arbejdsplads to-tre dage om ugen. Og hvor det klassiske månedskort var i risiko for at blive valgt fra, fordi det ville blive for dyrt i forhold til antallet af faktiske rejsedage.

Andre forbedringer på vej
Pendler20 er et af flere eksempler på, hvordan DOT tilpasser den offentlige transport på Sjælland og øerne sammen med kunderne. Og der er flere forbedringer på vej i pipelinen, nogle af teknologisk karakter. F.eks. at en app kan give dig endnu mere præcis og målrettet trafikinformation for dig som rejsende. Udviklingen af nye tjenester foregår i dialog og samarbejde med DOTs kunder for at sikre, at det er kundernes behov der tilgodeses.

”Vi skal også forstærke mulighederne for at integrere de forskellige grønne transportformer i den kollektive trafik. F.eks. er det vigtigt, hvilket vi også ved fra kundeundersøgelser, at vi bliver endnu bedre til at skabe rum for at kunne tage cyklen med i den offentlige transport,” påpeger Rune Jon Jensen.

Trafiksystemerne skulle gerne bidrage til at understøtte fleksible arbejds- og livsmønstre.

”Vi kender ikke fremtidens pendlermønstre endnu, men vi ved, at det er nødvendigt, at alle dele af samfundslivet skal bidrage til den grønne omstilling, og den udvikling vil vi i DOT gerne være en del af,” slutter Rune Jon Jensen.

Andre forbedringer på vej
Pendler20 er et af flere eksempler på, hvordan DOT tilpasser den offentlige transport på Sjælland og øerne sammen med kunderne. Og der er flere forbedringer på vej i pipelinen, nogle af teknologisk karakter. F.eks. at en app kan give dig endnu mere præcis og målrettet trafikinformation for dig som rejsende. Udviklingen af nye tjenester foregår i dialog og samarbejde med DOTs kunder for at sikre, at det er kundernes behov der tilgodeses.

”Vi skal også forstærke mulighederne for at integrere de forskellige grønne transportformer i den kollektive trafik. F.eks. er det vigtigt, hvilket vi også ved fra kundeundersøgelser, at vi bliver endnu bedre til at skabe rum for at kunne tage cyklen med i den offentlige transport,” påpeger Rune Jon Jensen.

Trafiksystemerne skulle gerne bidrage til at understøtte fleksible arbejds- og livsmønstre.

”Vi kender ikke fremtidens pendlermønstre endnu, men vi ved, at det er nødvendigt, at alle dele af samfundslivet skal bidrage til den grønne omstilling, og den udvikling vil vi i DOT gerne være en del af,” slutter Rune Jon Jensen.

På pendlertjek kan du se, hvad du kan spare af penge og CO2, og hvor mange ekstra kalorier, du kan brænde af, hvis du vælger offentlig transport frem for bilen. Du indtaster punkt A og punkt B i din rejse, din biltype og antal rejsedage. Det kan godt være noget af en øjenåbner.

Læs mere på www.pendlertjek.dk

DOT er en forkortelse for Din Offentlige Transport. Det er et interessentselskab, som er oprettet af DSB, Metroselskabet og Movia. DOT arbejder for at gøre det nemt at være kunde i den offentlige transport på Sjælland og øerne.

DOT sørger for kundeservice, koordineret trafikinformation, sammenhængende køreplaner, billetkøb og priser, der skal sikre en god kundeoplevelse på tværs af transportformer og gøre det attraktivt at rejse bæredygtigt.

Mange af DOTs tiltag er synlige over for passagererne i det offentlige rum, mens andre aktiviteter udføres internt i trafikselskaberne og indirekte kommer passagererne til gode. Det sker f.eks. i form af forbedret koordinering på tværs af selskaberne, som muliggør mere præcis og relevant trafikinformation.

I 2020 brugte DOT 51 mio. kr. på drift- og udviklingsomkostninger i bestræbelserne på at udvikle en bedre offentlig transport. DOT skal ikke generere overskud, og alle omkostninger dækkes mellem de tre interessenter.

Læs mere på www.dinoffentligetransport.dk 

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Pendler20

Hjemmearbejde og andre restriktioner i forbindelse med COVID-19 har ændret mange menneskers behov for at møde fysisk på arbejde. For at imødekomme kundernes ændrede behov, har DOT udviklet en ny billettype til dem, der har behov for at rejse to-tre dage om ugen. Det nye pendlerkort er målrettet kunder, som i gennemsnit har brug for at rejse få dage om ugen. Kortet hedder Pendler20 og giver kunden 20 valgfrie rejsedage til bestemte zoner inden for en sammenhængende periode på 60 dage. Har man brug for at rejse mere, kan man med fordel bruge de allerede eksisterende pendlerkort, hvor man køber fri rejse til en given strækning/antal zoner i fulde 30 døgn.

Det nye pendlerkort gælder i DOTs område på Sjælland, Lolland-Falster og Møn til både bus, tog, metro og lokalbane. En tilsvarende billettype er blevet lanceret i det øvrige Danmark.

Pendler20 vil i første omgang kunne købes frem til udgangen af 2022 og det nye tiltag vil løbende blive evalueret.

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...