Jonathan Minzari, Chief Strategy and M&A Officer hos Karnov Group.

Det juridiske videnshus med de lange traditioner er på kort tid blevet et vigtigt arnested for udvikling af Legal Tech i Danmark.

Vi kender alle Karnov som den hæderkronede juridiske forlagsvirksomhed. Vi forbinder Karnov med de ikoniske tykke gule opslagsbøger, der er letgenkendelige på bogreolen på tv, når en ekspertkilde toner frem på skærmen. Helt tilbage fra 1924 har Karnov skabt juridisk overblik. Først med trykte bøger og siden med CD-rommer. Og for 20 år siden stak Karnov en tå i vandet med udviklingen af en platform, hvor trykt viden blev til digital viden. Det var et kæmpe gennembrud. Dermed blev Karnov antagelig det første eksempel herhjemme på en Legal Tech-virksomhed.

Den gang havde Karnov af gode grunde ingen anelse om, hvor stort Legal Tech ville blive, og at Karnov siden skulle blive en dominerende drivkraft i udvikling af et helt økosystem for Legal Tech, som i dag omfatter mange forskellige spillere. I Danmark er det stadig en meget ung branche sammenlignet med f.eks. fintech, og det er mindre end fem år siden, at Karnov foretog sin første investering i en Legal Tech-startup-virksomhed.

”Vi investerer både i startups og i mere etablerede virksomheder i Legal Tech-sfæren,” fortæller Jonathan Minzari, der er Chief Strategy and M&A Officer hos Karnov Group.

Temaerne generelt inden for Legal Tech spænder bredt og dækker alt fra administration, governance og compliance, til optimering af virksomhedsdriften i advokatfirmaerne og til faglige værktøjer, som er målrettet til et juridisk praksisområde eller en enkeltstående juridisk proces.

”Vi tror ikke på en ”one-size-fits-all”. Nogle gange kan vi også begrænse os til at investere i et projekt, men ikke i selve virksomheden. Vi ser individuelt på hver startup, og hvordan de passer bedst ind i vores strategi, hvad vi kan gøre for dem, og hvor vi sammen kan skabe størst værdi for kunderne. Vi bidrager gerne med sparring. Det kan handle om teknologivalg, kommercialisering og salg,” forklarer Jonathan Minzari.

Karnov er centralt placeret i den juridiske verden med mange kunder inden for både det offentlige, private virksomheder og advokathuse. Det betyder, at Karnov har gode muligheder for at opfange behov hos kunderne – og nogle gange også ganske konkrete ønsker til produktudviklinger af digitale tjenester. Karnov er nysgerrig på nye ideer, innovationer og perspektiver og vil gerne fortsætte med at understøtte udviklingen af et dansk økosystem for Legal Tech.

Her kommer tre eksempler på Legal Tech-virksomheder, som Karnov har engageret sig i.

Juridiske undertekster i Microsoft Word

Jens Madsen, founder OnLaw, senior product management developer hos Karnov.

Ind på den juridiske arena kommer en mand, der ikke er jurist. Han er faktisk naturvidenskabsmand med DTU som hjemmebane. Alligevel kom Jens Madsen på ideen med at integrere en slags Google i det Worddokument, juristen arbejder på. Jens Madsens løsning hedder Onlaw Link, og det er et Microsoft Word-plug-in, der automatisk finder de retskilder, som den juridiske bruger kan have brug for i sine aktuelle dokumenter. Onlaw er blevet en integreret del af Karnov, og teknologien præsenteres nu som Karnov Link.

Løsningen er baseret på Natural Language Processing-teknologier (NLP), og det fungerer på den måde, at den juridiske bruger starter med at anføre navne på love og bestemmelser i sit Worddokument. Fra det øjeblik vil Karnov Link automatisk fremsøge relevant juridisk information og skabe et hurtigt og brugbart overblik. Brugeren kan nu læse retskilderne direkte i Word og holdes ajour på eksempelvis fremtidige lovændringer, ophævelse af tidligere bestemmelser, tilføjelser, domme og andre relevante oplysninger.

”Jeg kan bedst sammenligne det med en slags undertekster eller stavekontrol, som vi kender det fra Word. Det er faktuel juridisk viden, der er integreret direkte ind i din arbejdssituation med Worddokumentet, som gør, at advokaten kan fokusere på substansen i den juridiske rådgivning og bruge mindre tid på opslag,” forklarer Jens Madsen.

Jens Madsen fik ideen for knap fire år siden, og han siger – med stor selvironi – at intentionen med Onlaw oprindelig var at udkonkurrere Karnov. Intet mindre.

”Jeg indså hurtigt, at omkostningerne ved selv at skulle vedligeholde databasen med al den faktuelle juridiske information ganske enkelt ville være uoverstigelig for en lille Legal Tech-startup-virksomhed, og af samme grund gav det perfekt mening at søge ind under Karnovs paraply og dermed sikre adgangen til data af høj kvalitet,” siger Jens Madsen.

Karnov købte Onlaw rub og stub, og Jens Madsen er i dag Senior Product Manager med ansvar for plug-in-løsningen Karnov Link.

”Der er mange udviklingsmuligheder for Karnov Link, og analyse og anvendelse af data bliver nøglen til fremtidige udviklingsmuligheder,” siger Jens Madsen.

Robot effektiviserer konkursbehandlingen

Mads Westh Jensen, direktør, jurist. Konkursrobotten BELLA.

Forestil dig at sidde med 20 flyttekasser printede dokumenter, der skal læses igennem fra ende til anden, og samtidig skal du indhente værdiansættelser og føre dialoger med kreditorer. Forestil dig så en digital assistent, der kan hjælpe dig med at klare en betydelig del af det manuelle arbejde. Hos den unge jurist Mads Westh Jensen opstod der for fem år siden en ide om at ændre brugen af de 10-15 år gamle IT-systemer, som var medvirkende til de meget tunge manuelle processer, han selv arbejdede med. Det blev startskuddet til udviklingen af konkursrobotten BELLA. Navnet BELLA er en sammentrækning af den engelske betegnelse ”Bankruptcy Estate Lawyer’s Legal Assistant”.

”Konkursbehandlingen havde i mange år været en manuelt båret proces på trods af, at meget af arbejdet kunne understøttes digitalt. Imidlertid arbejdede mange jurister på forskellige måder grundet konkursbehandlingens mange facetter, og i mangel på en standardiseret tilgang til sagsbehandlingen var det svært at sætte arbejdsrutinerne i rammer, hvilket er forudsætningen for at kunne understøtte med reelle digitale værktøjer,” fortæller Mads Westh Jensen. Siden den spæde start er en stor del af konkursboets behandling sat i digital struktur igennem en fælles udviklingsindsats med landets største advokathuse inden for insolvensret.

”Da grundstenene til BELLA blev lagt, var fokus i høj grad på at udvikle analytiske modeller til gennemgang af kontoudtog over den konkursramte virksomheds transaktioner. Målet med de statistiske modeller var at kunne flage transaktioner, som afveg fra det normale betalingsmønster, og som derved kunne være omstødelige – en tung og dyr proces, som var og stadig er båret manuelt frem. Men vi manglede data. Struktureret data. Og derfor var vi nødsaget til at skifte fokus og bygge en platform, som kunne understøtte de mange grundlæggende arbejdsprocesser og derved selv strukturere alt det data, som blev generet i forbindelse med bobehandlingen. Over de seneste fem år har vi i BELLA således opbygget den største konkursdatabase i Danmark, og fundamentet er lagt for at kunne at træde ind i projektets næste fase,” forklarer Mads Westh Jensen, som ser frem til en endnu mere datadrevet fremtid.

Karnov kom ind allerede fra projektets start, og i dag er BELLA et 100 procentejet datterselskab til Karnov Group. Og det er der en god grund til.

”Det er svært for en lille startup at vinde fodfæste på et traditionsbundet og risikoavers advokatmarked. Uden et velkendt ansigt som Karnov i ryggen var der lange udsigter til at få advokathusene til at indgå i en fælles udviklingsproces. Karnov kom med en neutral status og var således med til at bane vejen for et mere positivt mindset hos de involverede advokathuse og for et åbent branchesamarbejde, hvor viden deles til gavn for alle involverede parter,” siger Mads Westh Jensen.

Det hører med til historien, at Mads Westh Jensen landede sin første kunde efter bare syv måneder, og BELLA er allerede nu, fem år efter den oprindelige idé blev undfanget, godt inde på markedet.

Gør virksomhedens data til et stort bibliotek

Theis Rasmussen, cand.jur, direktør for Ante.

En advokatvirksomhed eller en juridisk afdeling opbygger over tid en enorm mængde data. Information, der er beriget internt, og som er bearbejdet og unik for den enkelte virksomhed eller enhed. Når informationsmængden er meget stor, og når den ikke umiddelbart er søgbar, så repræsenterer den en kæmpe lost opportunity. Sådan tænkte Theis Rasmussen, da han for bare godt to år siden gik i gang med at udvikle en digital løsning, der gør det lettere at udnytte intern viden og undgå dobbeltarbejde. Det skete i regi af egen legal tech-startup-virksomhed under navnet Ante. Søge-servicen, som hedder AnteInHouse, er baseret på en algoritme til at foretage automatisk redaktion, så det er let at oprette, berige og vedligeholde juridisk indhold.

”Vi er dybest set en softwarevirksomhed. Vi gør bl.a. brug af machine learning, sprogteknologi og juridiske metadata, som hjælper til at gøre virksomhedens juridiske dokumenter søgbare. Vores tilgang handler i høj grad om automatisering,” forklarer Theis Rasmussen. Legal tech-virksomheden bruger opbygning af datasæt som afsæt for maskinlæringen, og her er det erfaringen, at løsningen fungerer bedst dér, hvor der er størst emnemæssig koncentration. Det vil sige, at hvis firmaet eller afdelingen er koncentreret om eksempelvis udbudsret eller socialret, så er udbyttet af Ante større, end hvis brugen spænder over et bredt emnefelt.

I øjeblikket er Ante mest fokuseret på kunder i det offentlige og blandt organisationer, men om et til to år er målsætningen også at brede målgruppen ud til advokatvirksomheder. Rent praktisk fungerer det på den måde, at alt indhold ligger i skyen. Kunden har sit eget domæne. Theis Rasmussen er selv jurist af uddannelse, men han har selv lært at programmere, hvilket er særdeles nyttigt som indehaver af en legal tech-softwarevirksomhed. I dag ejer Karnov 51 procent af Ante.

”Jeg oplever, at der er store synergier mellem Karnov og Ante, og vi deler megen viden og indsigt,” siger legal tech-iværksætteren, der i dag har kontor på Østerbro i København, men snart flytter ind hos Karnov.

MEST LÆSTE