Sponseret indhold

Grønne valg er blevet ”need to do” – og der skal tal bag

Recycle and reuse--

Af:

Som global leverandør af IT-udstyr mærker Lenovo, hvordan virksomheder stiller stadig skrappere grønne krav ned gennem deres forsyningskæder. Lenovo har etableret videnskabsbaserede mål, som understøtter kundernes grønne omstilling med en lang række tiltag, transparens og mulighed for CO2-kompensation helt ned på serienummer.

Det er ikke nyt, at Lenovos kunder går op i miljø. Men måden, de gør det på, er helt anderledes intens og mere fokuseret i dag end for bare to år siden.

”Tidligere var det vigtigt for mange af vores kunder at have ”noget omkring miljø”. Nu er miljøet blevet helt essentielt. Langt de fleste virksomheder har i dag helt konkrete miljømæssige målsætninger, og de skal f.eks. reducere deres CO2 med X procent inden et bestemt år. Dét er meget nyt i markedet. Nu er snak ikke nok. Initiativer på bæredygtighed er ikke længere nice to do. De er blevet need to do. De skal være målbare og dokumenterbare, og det skal vi i Lenovo hjælpe virksomhederne med,” siger Stefan Brechling Larsen, som er Lenovos Global Head of Environmental Services.

Meget tættere samarbejde
Som global leverandør af IT-udstyr mærker Lenovo, hvordan virksomheder stiller stadig skrappere grønne krav ned gennem deres forsyningskæder. Men Lenovo bringer også selv erfaringer, viden og ambitioner til bordet, og det er Stefan Brechling Larsens pointe, at det største spring fremad mod større bæredygtighed skal tages i fællesskab gennem et tæt samarbejde mellem producent og kunde.

”Vi er nødt til at arbejde meget tættere sammen for at opnå de optimale miljøløsninger, og vi skal tage måden, vi hidtil har samarbejdet på, op til revision. Tidligere – indtil for få år siden – var pris og specifikationer de klart vigtigste faktorer i virksomheders indkøb af IT. Nu er der kommet en tredje faktor – bæredygtighed. Både kunde og producent er nødt til at tage alle tre faktorer lige alvorligt, og det gør vi! Det er en gensidig erkendelse, der i højere og højere grad præger den dialog, vi har med hinanden,” siger Stefan Brechling Larsen.

Evidensbaserede initiativer
Lenovo har selv tilsluttet sig den globale non-profit standard Science Based Targets initiative (SBTi), som på et evidensbaseret grundlag hjælper virksomheder med at realisere klimamål, der lever op til Parisaftalen. I august offentliggjorde Lenovo sine nye mål for reduktion af energiforbrug og udledning, der skal bidrage til en minimering af Lenovos samlede CO2-aftryk.

”Inden for de næste fem år er det vores mål, at 90 procent af den elektricitet, vi bruger globalt, kommer fra vedvarende energikilder, og at vi fjerner en million ton drivhusgasser fra vores forsyningskæde,” forklarer Thomas Hedin, Environmental and Sustainability Affairs Manager i Lenovos North Region.

Ny loddeteknik ved lavere varme
Da blybaseret loddemateriale blev udfaset i starten af 00’erne, måtte elektronikindustrien skifte til et loddemateriale med et større indhold af tin, hvilket kræver højere temperaturer under lodningsprocessen. I 2017 opfandt Lenovo en lavtemperatur-lodningsproces (LTS), der kan bruges ved 180 grader i stedet for 250 grader

”Dette medfører for Lenovos vedkommende en årlig reduktion af CO2-udledningen på 6.000 ton, hvilket svarer til et 35 procent lavere CO2-aftryk. Kort efter Lenovo fik patentet på den nye loddeteknik, valgte vi at dele metoden med hele branchen, og det er mit indtryk, at den i dag bliver brugt af de fleste producenter. Ud over at give en miljømæssig gevinst gør metoden, at loddekvaliteten bliver bedre, så der bliver kasseret færre chipskort og andre loddede komponenter under produktionen. Det er en nærliggende tanke, at produkterne så også kan leve længere, men det har vi ikke tal på endnu,” siger Thomas Hedin.

Grønne Workshops
Lenovo har sat det nødvendige og konstruktive samarbejde med kunderne om optimering af bæredygtige løsninger ved indkøb og drift af IT i system. Det er sket med etableringen af en helt ny global organisation, som Stefan Brechling Larsen er leder af: Environmental Service Solutions under Lenovos Service-afdeling. Den nye organisation skal udvikle nye bæredygtigheds-services og løsninger på tværs af alle Lenovos markeder og forretningsområder, herunder pc’er, mobiltelefoner og datacentre til både virksomheder og forbrugere. Da kundernes bæredygtighedsfolk ofte er inde over beslutningerne, når der skal indkøbes nyt IT-udstyr, er Lenovo begyndt at holde Grønne Workshops med sine kunder.

”I en Grøn Workshop udvikler vi nye løsninger til vores kunder – sammen med vores kunder. Og vi ser på hele udstyrets livscyklus. Det gjorde vi også tidligere, men det var kun ud fra pris og specifikationer. Nu ser vi også på, hvordan vi sammen kan skabe nogle mere miljøvenlige løsninger i hvert eneste led i processen.”

Ifølge Stefan Brechling Larsen er det en vigtig erkendelse for alle, at der ikke findes én samlet og effektiv løsning på vores CO2-udfordring, men at det er summen af de mange små del-
elementer, der gør den store forskel i det totale billede.

”Det ville være dejlig nemt, hvis én løsning kunne befri os for alle miljøproblemer i verden, men som virksomhed kan du ikke bare implementere én løsning og så reducere dit samlede CO2-aftryk med 40-50 procent. Selv i Danmark, som er længst fremme i et globalt perspektiv, er der meget stor forskel på, hvor vores kunder står i deres grønne omstilling. Derfor er Grønne Workshops med skræddersyede løsninger og et livscyklus-syn på produkternes CO2-aftryk så vigtig.”

Udvikling af nye emballager
Lenovo integrerer løbende nye materialer i produkter og emballager for at reducere spild og omkostninger ved produktion og transport.

”Vi gennemfører hele tiden projekter, hvor vi tester nye måder at gøre tingene på, og ofte bliver de nye tiltag gjort permanente. For eksempel har bambus og sukkerrør afløst pap i emballeringen af vores ThinkPads, hvor vi også har droppet plastiktape. I stedet benytter vi selvlukkende kasser. Bare ved den lille øvelse sparer vi globalt 54 ton plast pr. år,” siger Thomas Hedin.

Flere enheder på samme palle
Når kunden har valgt produkt ud fra kriterier som strømforbrug, CO2-aftryk og genanvendelige materialer, kommer næste skridt i en Grøn Workshop: Spørgsmålet om logistik og fragtmetode. Her er det generelle budskab fra Lenovo til kunderne, at de kan opnå en stor miljømæssig effekt, hvis de er villige til at bestille deres produkter i bedre tid, end de plejer, fordi det nye udstyr så kan transporteres med skib eller måske endda med tog i stedet for med fly. Er ordren stor nok, kan kunden derudover udnytte Lenovos tilbud om ”bulk packaging”, hvor flere enheder kommer i samme indpakning på en palle, fremfor at de først pakkes i deres egen emballage hver især. Dermed er ”bulk packaging” et eksempel på et grønt valg, som sparer både emballage og CO2.

Mulighed for CO2-kompensation
Og det er en service, som bliver stadig mere efterspurgt, forklarer Stefan Brechling Larsen.

”For tre år siden begyndte vi at måle det totale CO2-aftryk pr. model fordelt på produktion, fragt og gennemsnitsforbrug op til fem år. Næste tanke var, at når nu vi kender det totale CO2-aftryk, så kunne vi tilbyde vores kunder muligheden for CO2-kompensation. I dag leverer vi en service, som vi kalder ”CO2 Offset”, der ned til serienummerniveau giver overblik over CO2-forbruget, der kompenseres ved hjælp af globalt anerkendte FN-projekter som f.eks. etablering af solcelleanlæg i Chile, vindmølleparker i Guatemala eller distribution af energieffektiv belysning til lavindkomstområder i Indien. 

Kunden får et certifikat, hvoraf det fremgår, hvor meget af en given ordre, der er blevet CO2-kompenseret, og disse certifikater kan virksomhederne bruge i deres egne bæredygtighedsrapporter som bevis på, hvad de helt konkret gør. Der er i dag et voksende krav om, at virksomhederne skal kunne levere konkret bevis for deres klimaindsats, og det hjælper vi dem med.”

Vi gennemfører hele tiden projekter, hvor vi tester nye måder at gøre tingene på, og ofte bliver de nye tiltag gjort permanente. For eksempel har bambus og sukkerrør afløst pap i emballeringen af vores ThinkPads, hvor vi også har droppet plastiktape. I stedet benytter vi selvlukkende kasser. Bare ved den lille øvelse sparer vi globalt 54 ton plast pr. år

– Thomas Hedin, Environmental and Sustainability Affairs Manager i Lenovos North Region
Tidligere – indtil for få år siden – var pris og specifikationer de klart vigtigste faktorer i virksomheders indkøb af IT. Nu er der kommet en tredje faktor – bæredygtighed. Både kunde og producent er nødt til at tage alle tre faktorer lige alvorligt, og det gør vi! Det er en gensidig erkendelse, der i højere og højere grad præger den dialog, vi har med hinanden

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...