Sponseret indhold

Behov for varigt løft af generelle IT-kompetencer på arbejdsmarkedet

TheDock_building_outside_night_horizontal5

Af:

Vi skal skabe en kultur for konstant meruddannelse, mener Accenture.

Den hastige teknologiske udvikling stiller krav om, at de generelle IT-kompetencer i samfundet bliver løftet over en bred kam.Det handler dels om det praktiske; at kunne betjene ny teknologi, dels at tage de nye teknologier til sig, sådan at arbejdsgange kan blive forbedret, dels at bruge teknologierne til at udvikle nye produkter og services. 

”Uddannelse og løbende meruddannelse er nøglen til dette nødvendige løft af IT-kompetencerne. Vi skal skabe en kultur for konstant meruddannelse,” siger Carsten Sachmann, landechef for teknologi- og rådgivningsvirksomhed Accenture. At IT- og teknologiforståelse betyder noget, ser Accenture ofte når en ny IT-løsning er indført. 

”Selv i de projekter, hvor alt er leveret til tiden, og hvor implementeringen på papiret er ok, er det ikke usædvanligt, at man kæmper med at få tilstrækkelig værdi ud af den givne IT-løsning,” bemærker Carsten Sachmann.

Det kan muligvis hænge sammen med, at vi ikke er tilstrækkeligt vante med at arbejde med data, som en digitalisering typisk frembringer. Ifølge et Accenture-survey svarer kun 1/3 af virksomhederne, at de er i stand til at skabe målbar værdi baseret på det af data, som virksomheden rummer, og kun 25 pct. af medarbejderne føler sig fuldt forberedte på at bruge data effektivt i deres job.

Meruddannelse som en integreret del af arbejdet
Efter Carsten Sachmanns opfattelse bør regeringens nyligt etablerede digitaliseringspartnerskab, der har til opgave at udarbejde anbefalinger for en række udfordringer, der knytter sig til digitalisering i bred forstand (se boks), meget gerne behandle uddannelsesaspektet ved digitalisering.

”Jeg hører nogle gange synspunktet, at tiden løser denne udfordring; at når bare de unge bliver voksne, så kan de klare alt IT-mæssigt. Men denne betragtning overser, at teknologien hele tiden udvikler sig og når de unge bliver gamle, vil de også have brug for målrettet meruddannelse, fordi udviklingen går så hurtigt,” siger Carsten Sachmann, og fortsætter:

”Samtidig ved vi alle, at vi skal være på arbejdsmarkedet i længere tid og det indebærer, at meruddannelse skal fortsætte længe efter du er fyldt 50.”

Ifølge Carsten Sachmann bør det være en integreret del af arbejdslivet, at vi alle, høj som lav, løbende tager del i meruddannelse. Det kan f.eks. være i form af korte koncentrerede forløb, så det bliver mere overkommeligt for den enkelte virksomhed, især de små og mellemstore firmaer.

”Den enkelte virksomhed må tage større ansvar, men jeg tror også, at vi er nødt til at skabe os en større værktøjskasse,” siger Carsten Sachmann. Hen peger på, at det gode samspil mellem det offentlige og det private kan bidrage til at understøtte meruddannelse, og også erhvervsorganisationer og fagforeninger kan spille en positiv rolle i bestræbelserne på at højne de generelle IT-kompetencer på arbejdsmarkedet.

To sider af mønten
Med ny teknologi følger automatisering, og denne udvikling er endnu kun i sin vorden. På det seneste World Economic Forum kom det frem, hele 40 pct. af alt arbejde anslås at kunne automatiseres. Det er en svimlende høj andel.

”Der er to sider af denne mønt. På den ene side kan automatisering føre til nedlæggelse eller indskrænkning af visse jobtyper. På den anden side kan digitaliseringen åbne for nye services, produkter og jobs. Og for at ruste os til den sidste del tror jeg, at vi i uddannelsessystemet får behov for flere krydsuddannelser, hvor 1 + 1 giver mere end 2, og den udvikling er allerede i gang,” siger Sachmann.

Få flere udenlandske studerende til at blive i Danmark
Når vi taler om de egentlige IT-uddannelser, så er det en kendt sag, at vi mangler IT-ingeniører og andre IT-kyndige her i landet.  Her vil Accenture gerne sætte fokus på, hvordan vi kan tiltrække flere kvinder til IT-uddannelserne, og hvordan vi i højere grad kan få de udenlandske studerende til at blive i Danmark efter endt uddannelse. Accenture-chefen mener i øvrigt, at der er mange gode takter i opdraget for regeringens digitaliseringspartnerskab og han ser frem til, at arbejdet munder ud i konkrete anbefalinger senere på året.

Sådan styrker Accenture viden og innovation

Accentures arbejde med at styrke viden og innovation – for både kunder og virksomheden selv – foregår i en nøje tilrettelagt proces, der alt efter opgavens art kan omfatte et eller flere af de udviklings- og innovationscentre, som Accenture har rundt om i hele verden.

Centrene kaldes bl.a. Centers of Excellence og Innovatrion Hubs og kan have særlige kompetence- og fokusområder. Det er faciliteter, der er designet til, i tæt samarbejde med kunden, at samle den bedst tilgængelige ekspertise og skabe de bedste rammer for en dynamisk og kreativ innovationsproces.

Accentures europæiske flagskib inden for R&D og global innnovation er ”The Dock” i Dublin, Irland – et innovationscenter med over 250 eksperter, der på tværs af industrier hjælper Accentures kunder med at løse komplekse udfordringer, som kunderne, og de industrier, de arbejder i, står over for i en verden, der undergår radikale forandringer.

Digitaliseringspartnerskab om Danmarks digitale fremtid
Regeringen har nedsat et digitaliseringspartnerskab med topchefer og eksperter fra erhvervsliv, forskningsverdenen, civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter, der allerede til efteråret skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. 

Anbefalingerne vil indgå som indspil til regeringens igangværende og kommende strategier og politiske udspil på det digitale område, ligesom anbefalingerne skal bidrage til en samlet digital strategi for Danmark. Partnerskabet skal i sit arbejde inddrage andres landes erfaringer på digitaliseringsområdet.

Læs mere: https://bit.ly/3wNTaS2

Uddannelse og løbende meruddannelse er nøglen til at løfte IT-kompetencerne generelt i samfundet. Vi skal skabe en kultur for konstant meruddannelse.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Artikel billede uden skærelinjer
Gør det enkelt for medarbejdere at rejse sikkert
Mette Abildgaard - Klima og miljø
Samspil med erhvervslivet er nøglen til den grønne omstilling

Om Carsten Sachmann, landechef for Accenture
Carsten Sachmann, 54, er chef for Accenture i Danmark, der tæller godt 800 medarbejdere. Carsten Sachmann er cand.polyt. (civilingeniør) fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Han kom til Accenture i 1990 og har arbejdet med en lang række forskellige kunder på tværs af adskillige industrier, primært inden for industriprodukter, forbrugerprodukter, detail, rejse- og transportbranchen samt life science.

Carsten Sachmann har haft ansvaret for en række store kundeprojekter inden for bl.a. transformation- og systemintegration samt outsourcing af IT og forretningsprocesser. Han overtog ledelsen af Accenture i Danmark den 1. januar 2021.

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...