Sponseret indhold

Tunnelsyn spærrer for klimavenligt nybyggeri

Af:

At bruge beregningsredskaber for CO2 for nybyggeri, der kun ser på bygningen i et 50 års perspektiv, er ifølge brancheforeningen Danske Tegl dybt problematisk. De opfordrer derfor til beregninger, der også vurderer bygningers fulde levetid, og cirkulær økonomi kommer på pointtavlen.

Hos Danske Tegl anerkender de fuldt ud, at byggematerialers CO2-aftryk skal prioriteres i kampen for et klimavenligt byggeri – både her og nu samt på den lange bane. Men branche-foreningen er bekymrede for, at den nuværende beregningsmodel i byggeriet ikke er langsigtet nok og dermed øger fremtidens renoveringsbehov, så målet om bæredygtigt byggeri undermineres.

”Risikoen er, at byggeriets aktører vælger materialer af en ringere og mindre holdbar kvalitet for her og nu at opfylde 50 års per-spektivet på bygningen,” siger Gitte Nielsen, direktør i branche-foreningen Danske Tegl. Gitte Nielsen understreger:

”Alle i branchen er interesseret i at bidrage til bæredygtigheden og reducere CO2, men bæredygtighed skal tænkes mere langsig-tet. Et nyt hus skal da forhåbentligt holde længere end 50 år.” Hvis man allerede efter 30-40 år skal renovere et uigennemtænkt byggeri, vægter det tungt på klimaregnskabet, modsat byggerier der står gennem generationer.

Lang levetid er bæredygtigt
Ser man CO2-regnskabet på den korte bane, ligger solide og holdbare materialer som mursten, klinker og tegl i dag i den tungere ende. For det er logisk, at det kræver mere energi fx at fremstille en mursten end at fælde et træ. Omvendt er murstene-ne en garant for byggeri, der holder gennem mange generationer uden omfattende klimabelastende renoveringer undervejs. Hvis vi ønsker at bygge bæredygtigt, er det tvingende nødvendigt, at vi også tager sådanne forhold med i beregningerne.

”Byggebranchen bør se på CO2-regnsskabet i hele bygningens levetid. Det er forfejlet at bruge en regnemaskine, der kun skuer 50 år frem. Vi skylder vores børn og børnebørn at bygge med de langsigtede briller på,” forklarer Gitte Nielsen.

CO2-debatten vil muligvis dø ud
Gitte Nielsen påpeger, at der faktisk også er et indbygget para-doks i hele CO2-debatten:
”Lige nu arbejder de seriøse spillere i byggebranchen intenst på at reducere CO2, hvor nye milepæle hele tiden nås. Industrien er generelt kommet langt med at implementere intelligente tek-nologier og substituere de fossile brændstoffer. Jeg tror ikke, der går mange år, før CO2 er en udfordring, som er under kontrol i branchen, og fokus vil være på cirkulær økonomi. Vi skal derfor allerede i dag fokusere på at vælge materialer, der kan blive i systemet længe, materialer som holder, og som derfor kan bruges igen og igen og igen.”

Teglbranchen har allerede reduceret 50%
Hos Danske Tegls medlemmer har der gennem de senere år været en markant reduktion af CO2. De danske teglværker har indført frivillig energiledelse, og Dan-ske Tegl har logget data for energiforbruget gennem årene.

”Danske teglværker har allerede reduceret 50% af CO2-aftrykket af det fastsatte mål på 70% ved produktion af mursten. Vi er der-med nået meget langt. Jeg er overbevist om, at vi også kommer hele vejen, for det er en dagsorden, som optager vores medlem-mer,” fortæller Gitte Nielsen.

Den massive reduktion er opnået ved, at siden 1990 er flere værker lukket ned, og produktionsanlæg er blevet modernise-ret. Værkerne har udskiftet fossile energikilder med naturgas. Produktionen er blevet optimeret ved intelligent at planlægge kapaciteten i de store ovne, råvarerne udnyttes optimalt, produk-tionsvandet recirkuleres osv. Flere af værkerne har tilmed skiftet al belysning til LED. En lille dråbe i den store sammenhæng, men det viser klart intentioner-ne og ambitionerne i branchen.

Opfordring mod tunnelsyn
Så hos Danske Tegl lyder opfordringen om ikke at have tun-nelsyn ved at bygge og renovere boliger, som i vores her-og-nu søgen efter materialer med en lavt CO2-aftryk går på kompro-mis med kvalitet og holdbarhed. Træf beslutninger på et oplyst grundlag, så byggerier både nu og i længden er gode for klimaet og holder i generationer frem:
Indfør LCA beregninger, der vurderer klimaaftrykket i byg-ningens fulde levetid, og få også cirkulær økonomi med i vurderingsgrundlaget allerede nu. Så lander det både klimagodt og bæredygtigt.

Danske Tegl repræsenterer teglværker og pro-ducenter af mørtel og har som sit fornemste mål at fremme det murede byggeri til glæde for både arkitekter, bygherrer, brugere og ikke mindst vores samfund.

Læs mere på www.dansktegl.dk

Risikoen er, at byggeriets aktører vælger materialer af en ringere og mindre holdbar kvalitet for her og nu at opfylde 50 års perspektivet på bygningen

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner

Læs også

Side 3_advertorial GSV_Berlingske_266x365mm_
 GSV: Sådan bruger vi digitale værktøjer til at nedbringe CO2 i byggeriet
Bygge- og anlægssektoren står for mere end 30 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen får CO2-reduktion...
soren cajus
Står Byggebranchen på kanten til historiske teknologispring?
Har du været i Tivoli for nylig? Så kender du sikkert den maskine, hvor du med en plastichammer skal slå muldvarpe ned, hver gang deres...
Photo by Claus Sall (www.claussall
Bygge-branchen går et hårdt år i møde
Efterspørgslen falder, boligpriser er dykket, byggeomkostninger er forsat høje, og det udfordrer i den grad byggeriet i 2024, viser...