Sponseret indhold

Tidligt samarbejde giver mere vellykkede projekter

På København-Ringsted-banen rådgav Sweco om jordarbejder, afvanding, natur og geoteknik, projekterede støjskærme og førte tilsyn indenfor blandt andet geoteknik, miljø, afvanding, konstruktioner og kørestrøm.
På København-Ringsted-banen rådgav Sweco om jordarbejder, afvanding, natur og geoteknik, projekterede støjskærme og førte tilsyn indenfor blandt andet geoteknik, miljø, afvanding, konstruktioner og kørestrøm.

Af:

Rådgivningsvirksomheden Sweco spår udbudsformen tidlig inddragelse med effektivt, tidligt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør en stor fremtid i danske anlægsprojekter – ikke mindst i kommende baneprojekter.

Togtransport står foran et gedigent comeback i den offentlige trafik mange steder, når Danmark og Europa i de kommende år skal opfylde sine målsætninger om at reducere CO2-udledningen fra transport. Og hvis vi vil sikre effektiv gennemførelse af de mange nye baneprojekter, som kan forventes i de kommende år, er udbudsformen tidlig inddragelse vejen frem.

Det er budskabet fra Skandinaviens største rådgiver Sweco på baggrund af ingeniør- og arkitektvirksomhedens egne gode erfaringer både i Danmark og – især – i Sverige, hvor tidlig inddragelse har båret flere vellykkede baneprojekter i de senere år.

Fremmer alle parters ekspertise
Tidlig inddragelse er en udbudsform, der har været benyttet i en længere periode i Sverige og nu vinder indpas på flere og flere projekter i Danmark. 

”Til forskel fra et traditionelt udbud, hvor rådgiver udarbejder programfaserapport, detailprojekt og udbudsmateriale til entreprenør, har udbudsformen tidlig inddragelse den store fordel, at bygherre, rådgiver og entreprenør bringes sammen tidligt i projektet. Udbudsformen fremmer alle parters ekspertise til gavn for projektet. Det er muligt at forkorte gennemførelsestid, øge transparensen omkring kontraktmæssige spørgsmål og etablere en fælles ledelse og målstyring til fordel for bygherren. Det er vores erfaring i Sweco, at denne udbudsform forkorter byggeperioden, minimerer risici og ofte fører til en økonomi, der er lavere end budgetteret,” siger Morten Leger Larsen, afdelingschef med ansvar for bane, broer og tunneler i Sweco. 

Gode svenske erfaringer
Sweco trækker i danske projekter på ekspertise fra Sverige, hvor der generelt er flere jernbaneprojekter end i Danmark, og hvor der er stor erfaring med at bruge tidlig inddragelse. Sweco har været involveret i en række svenske jernbaneprojekter, hvor tidlig inddragelse bragte bygherre, Sweco og entreprenør sammen fra et tidligere stadie end normalt. 

Det gælder for eksempel spor- og hastighedsopgraderingen af 57 km jernbane ved Karlskrona, omlægningen af spor og sporfornyelse for tilkobling af citytunnel i forbindelse med ombygningen af banegården i Malmø og ombygning af 7 km spor, stationer og anlægslogistik på en af Stockholms travleste banestrækninger, Malarbanen. 

Sweco Rail er Skandinavens største jernbanerådgiver med godt 700 rådgivere, og ekspertisen hos de 120 rådgivere afdelingen i Malmø kommer i disse år jernbanebygherrer på begge sider af Øresund til gode. 

”Vi arbejder sammen med vores danske Sweco-kolleger, så vi kan tilbyde hele Swecos kompetence og erfaring med baneprojekter og tidlig inddragelse i København og Danmark. Det er positivt for hele projektet, når man får entreprenøren med på et tidligt stadie. Entreprenørens tanker om logistik på byggepladsen, hvordan der skal bygges, og hvor mange etaper, det skal ske i, har stor værdi og letter også samarbejdet mellem de forskellige teams, når projektet er i gang,” siger Pavel Ouvin, regionschef hos Sweco Rail i Malmø. 

Sikrer bygbare løsninger
Herhjemme har Sweco leveret dispositions- og projektforslag inkl. myndighedsprojekt i fase 1 i forbindelse med ombygningen og renoveringen af den fredede bygning Mineralvandsfabrikken i Carlsberg Byen. Sweco samarbejdede med entreprenøren i fase 2 vedr. hovedprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn. 

Det tidlige samarbejde med alle parter gjorde, at der kom fokus på fælles bygbare løsninger, og at Sweco fra starten opbyggede relationer til de udførende, der blev bragt med videre ind i udførelsen af projektet. 

”For at få det bedst mulige samarbejde ud af tidlig inddragelse etableres et projektkontor, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør samles under projektets tilblivelse. Det indebærer, at der fra starten opbygges relationer til den udførende, der sikrer bygbare løsninger, som bringes tidligt ind i projektet. Det er løsninger, der optimeres mod entreprenørens bemanding, tidsplanlægning og den maskinpark, som er til rådighed. Det er vores opfattelse, at denne udbudsform vil blive benyttet meget i fremtidige projekter,” siger Morten Leger Larsen. 

FAKTA

Sweco er Europas største virksomhed indenfor arkitektur- og ingeniørrådgivning med kontorer i 14 lande. Virksomhedens 17.500 medarbejdere planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden. Sweco er noteret på Nasdaq Stockholm og omsatte i 2019 for 20 milliarder svenske kroner.

I Danmark er Sweco én af de førende rådgivningsvirksomheder på vækstmarkeder inden for vand, energi, transport, planlægning og design. Virksomhedens decentrale organisation er opbygget, så det er muligt at arbejde på tværs af faglige og geografiske grænser og dermed sætte virksomhedens samlede viden i spil til gavn for kundernes projekter.

Se mere på www.sweco.dk

Det indebærer, at der fra starten opbygges relationer til den udførende, der sikrer bygbare løsninger, som bringes tidligt ind i projektet 

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
1 (2)
Vaccine-teknologi i vælten
christopher-gower-291246-unsplash (1)
Kunstig intelligens kan blive en konkurrencefordel for danske virksomheder

Læs også

Side 3_advertorial GSV_Berlingske_266x365mm_
 GSV: Sådan bruger vi digitale værktøjer til at nedbringe CO2 i byggeriet
Bygge- og anlægssektoren står for mere end 30 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen får CO2-reduktion...
soren cajus
Står Byggebranchen på kanten til historiske teknologispring?
Har du været i Tivoli for nylig? Så kender du sikkert den maskine, hvor du med en plastichammer skal slå muldvarpe ned, hver gang deres...
Photo by Claus Sall (www.claussall
Bygge-branchen går et hårdt år i møde
Efterspørgslen falder, boligpriser er dykket, byggeomkostninger er forsat høje, og det udfordrer i den grad byggeriet i 2024, viser...