Hans Schambye, formand brancheforeningen Dansk Biotek

Den danske life science-branche står bomstærkt. De danske virksomheder leverer et helt utroligt økonomisk samfundsbidrag til velfærdssamfundet, og samtidig udvikler de innovative produkter, der hjælper mennesker i hele verden. Faktisk står branchen for 20 pct. af den samlede vareeksport, og trenden er stigende. Det skal vi være stolte af. Men der er plads til forbedringer. 

Skrevet af; Hans Schambye


På biotekområdet kan vi blive meget bedre til at omsætte danske idéer til ny vækst. For Danmark ligger i den absolutte europæiske top hvad angår peer-reviewed life science artikler pr. capita. Det skyldes et stærkt dansk forskningsmiljø på universiteterne, og det er en styrkeposition, som vi skal fastholde. Desværre er der ikke nok af den fremragende viden, som frembringes på universiteterne, der ender i nystartede virksomheder, ligesom at vi ikke får nok nystartede virksomheder til at vokse sig store. Det er en skam, for vi har alle forudsætninger for at skabe verdens bedste rammevilkår for biotekselskaber, så vi også i fremtiden kan nyde godt af life science branchens enestående samfundsbidrag. Biotekbranchen rummer et enormt potentiale, og vi skal huske på, at både behandlinger og vaccinerne mod COVID-19 i vid udstrækning blev udviklet af biotekselskaber. 

Der er masser af politiske håndtag man kan trække i. Eksempelvis skal adgangen til finansiering forbedres. Det drejer sig fx om en sænkning af aktiegevinstbeskatningen, indførsel af fuld underskudsmodregning og afskaffelse af den ulogiske og væksthæmmende fantomskat. 

Adgang til forskningslitteratur
Men der er også andre måder, hvorpå Danmark kan hjælpe vores branche – for eksempel ved at sikre biotekselskabers adgang til den nyeste viden. I forbindelse med life science strategien, der blev vedtaget sidste år, blev det besluttet at lave en undersøgelse af rammerne for – og erhvervslivets appetit på – at give forskningsaktive små og mellemstore virksomheder (SMV’er) fri adgang til forskningslitteratur. Det er et meget stærkt forslag, som vi i DANSK BIOTEK bakker fuldtonet op om.

Sagen er nemlig den, at biotekselskaber er afhængige af den nyeste forskningslitteratur, når de udvikler nye, innovative produkter. Virksomhederne har med andre ord brug for den nyeste viden, og hvis de skal kunne udvikle de bedste lægemidler, skal de med Newtons ord stå på skuldrene af giganter. For uden den indsigt er det simpelthen ganske umuligt at frembringe ny medicin, der kan hjælpe patienter i hele verden. 

Udfordringen er, at det både er omkostningstungt og besværligt for en lille virksomhed at få adgang til forskningsartikler, idet de enten skal købes stykvis til en høj pris, eller via meget dyre abonnementer til de forskellige portaler – og dem er der rigtigt mange af. Der er derfor en reel risiko for, at virksomhederne ikke udvikler deres produkter optimalt, fordi de ikke har adgang til den nyeste viden. Det er selvfølgelig meget uhensigtsmæssigt. I dag har studerende på landets videregående uddannelser fri adgang til al forskningslitteratur via universitetsbibliotekerne. Det er fantastisk, for vores dygtige studerende har – fuldstændigt ligesom biotekselskaberne – brug for den nyeste viden. 

Ville det ikke være helt oplagt at give danske SMV’er fuld adgang til den nyeste viden? 

Det mener jeg. Herved sikrer vi, at vores innovative virksomheder får det bedste afsæt for fremtidig vækst, og samtidig får vi skabt grundlaget for, at det i det mindste ikke er mangel på viden, der holder virksomhederne tilbage. Det vil gavne vores vidensmiljøer, virksomheder, samfundsøkonomien og i sidste ende patienterne. 

MEST LÆSTE