Sponseret indhold

Testanlæg, udstyr og uddannelse: 46,6 mio. sætter gang i Sjællands vision om biosolutions i verdensklasse

Sjællands koncentration af bioteknologiske virksomheder er en styrkeposition, der er afsæt for fyrtårnsprojektet Biosolutions Zealand. Foto: Jesper Voldgaard

Af:

Stort offentligt-privat konsortium vil udvikle erhvervsfyrtårn, der skal løfte Sjælland og øerne til en international førerposition inden for biosolutions. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med 46,6 mio. kr. fra REACT-EU. Blandt andet skal der investeres i nye testanlæg, som skal give virksomheder adgang til test og produktion fra laboratorieniveau til fuld skala.

Bioteknologiske produkter som enzymer i vaskepulver og alternative proteinkilder er blevet til en styrkeposition på Sjælland og øerne. Her ligger en række af Danmarks bioteknologiske virksomheder i et økosystem med unikke produkter, viden og kompetencer. Nu skal det ambitiøse fyrtårnsprojekt Biosolutions Zealand løfte hele sektoren yderligere op til internationalt niveau. Målet er at gøre Sjælland og øerne førende i verden inden for bioteknologi (biosolutions). Effekten af flere og bedre biosolutions-produkter vil være grøn vækst, eksport og grønne arbejdspladser – samt et betragteligt bidrag til den grønne omstilling.

Bag fyrtårnsprojektet står et stort offentlig-privat konsortium med Erhvervshus Sjælland i spidsen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i februar besluttet at støtte Biosolutions Zealand med 60 mio. kr. fra REACT-EU. Projektets budget er efterfølgende blevet justeret som led i sagsoplysningen, hvilket betyder, at projektets samlede tilsagn er ca. 46,6 mio. kr. fra REACT-EU.

Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams.  Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

REACT-EU-midlerne skal anvendes inden midten af 2023, og konsortiet tager derfor med det samme fat i den største udfordring: At skabe demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter i verdensklasse inden for biofermentering og bioraffinering. Anlæggene skal i de kommende år opbygges på Teknologisk Institut, DTU, RUC og hos virksomheder i regionen. Med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse planlægger Biosolutions Zealand at igangsætte en række delprojekter:

  • Investering i laboratorieudstyr og lignende hos DTU, RUC og Teknologisk Institut, som kan benyttes af studerende, forskere og virksomheder.
  • Investering i test-, demonstrations- og produktionsanlæg på lokationer i Kalundborg og Roskilde.
  • Undersøgelse af, om der kan etableres et opskaleringsanlæg i den sydlige del af regionen.
  • Styrkelse af økosystemet inden for biosolutions ved fx at etablere innovationssamarbejder mellem virksomheder og universiteter.
  • Fokus på udvikling af en kandidatuddannelse inden for biosolutions samt tiltrækning og styrkelse af kompetencerne inden for biosolutions.

Blandt de deltagende virksomheder i konsortiet er FermHub Zealand i Gørlev, som er ved at etablere en demonstrationsfacilitet navnlig målrettet opstartsvirksomheder, der giver disse virksomheder mulighed for at demonstrere og optimere bæredygtige fermenteringsbaserede biosolutions.

Bestyrelsesformand hos FermHub Zealand, Christopher K. Jensen:
“Med midler fra Biosolutions Zealand kan vi videreudvikle faciliteten, så vi kommer tættere på ambitionen om at etablere et miljø, hvor både innovative opstartsvirksomheder, leverandører af udstyr og teknologi samt videninstitutioner kan samles for at videndele, skabe synergier og teste nye løsninger og teknologier i praksis.”

Direktør Mads Váczy Kragh, Erhvervshus Sjælland:
“Med visionen i Biosolutions Zealand skalerer vi vores eksisterende styrkeposition op i internationalt format. Vi giver virksomhederne nemmere adgang til den rigtige teknologi, så de kan skalere deres produktion. Målet er at skabe flere bæredygtige virksomheder inden for biosolutions, da de skaber en høj værditilvækst og samtidig er med til at løse klimaudfordringer.”

Lars Visbech Sørensen, direktør for fødevareklyngen Food & Bio Cluster, der er co-lead i fyrtårnskonsortiet, siger:
“Det er afgørende for biosolutions-virksomheders konkurrenceevne, at der er optimale muligheder for at udvikle, teste og opskalere nye og innovative produkter og løsninger. Det får vi nu, og med forskere og videninstitutioner med ombord i konsortiet er vi samtidig sikret kontinuerligt opdateret viden, der kan bidrage til at løfte os op i og holde os i verdensklasse.” 

Steen Munk, kreditdirektør i Nykredit og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:
“Biosolutions Zealand er innovativt, ambitiøst og godt tænkt.”

Han deltog i det regionale vækstteam for Sjælland, som i foråret 2021 anbefalede udviklingen af et erhvervsfyrtårn med fokus på biosolutions:

“Mange danske virksomheder er allerede helt fremme i front med udvikling af innovative, grønne løsninger. Men hvis vores erhvervsliv også i fremtiden skal kunne klare sig i den internationale konkurrence, er det afgørende med store, tværgående indsatser, hvor eksisterende styrkepositioner skaleres op. Derfor er det meget positivt at se, hvor mange partnere der er med i eller bakker op om det sjællandske fyrtårn.”

FAKTA OM LOKALE ERHVERVSFYRTÅRNE

I foråret 2021 kom de regionale vækstteams med anbefalinger til regeringen om, hvordan man med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer kan udvikle otte lokale erhvervsfyrtårne, der fremtidssikrer danske styrkepositioner, skaber vækst og sikrer arbejdspladser. I september 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale med erhvervsministeren om at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og udmønte midlerne fra REACT-EU til de lokale erhvervsfyrtårne.

Med aftalen af 6. december 2020 om Stimuli og grøn genopretning er der afsat 500 mio. kr. fra REACT-EU til opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Endvidere har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 95 mio. kr. til udvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Disse midler blev 1. oktober 2021 udbudt i åben konkurrence på tværs af landsdele med et overordnet krav om geografisk balance i fordelingen af midler.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 2. februar 2022 besluttet at udmønte de 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne på følgende måde:

De særlige REACT-EU-midler er målrettet en grøn og digital genstart efter COVID-19-pandemien. Med aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der afsat yderligere 500 mio. kr., herunder 400 mio. kr. fra EU’s strukturfonde, som udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse samt 100 mio. kr. fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling, til udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i de kommende år.

Regeringen vil i foråret 2022 nedsætte partnerskaber med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser i de pågældende landsdele samt de lokale konsortier, der modtager midler til at udføre indsatsen med at opbygge erhvervsfyrtårnene. Partnerskaberne skal understøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnene.

Overblik over budget for de vigtigste partnere

Bemærkning: Der er indtil videre givet delvist tilsagn, og ovenstående er derfor en midlertidige vurdering af budgetopdelingen i forhold til aktiviteterne i ansøgningen.

Konsortiet er organiseret i en styregruppe med Erhvervshus Sjælland som ansøger, mens Food & Bio Cluster Denmark er co-lead og har en væsentlig rolle i projektet. Knowledge Hub Zealand og Kalundborg Symbiose er medlemmer af styregruppen. Konsortiets advisory board har Food and Bio Cluster Denmark som formand. Videninstitutioner som Københavns Universitet og RUC, virksomheder, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer er øvrige deltagere.

Seks større virksomheder er økonomiske partnere og har vigtige roller i projektets hovedaktiviteter. Projektet forventer at rekruttere yderligere 20 SMV’er og store virksomheder som økonomiske partnere undervejs i forløbet.

Læs mere på www.ehsj.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...