Sponseret indhold

Lovende resultater i kampen mod modermærkekræft

2_1

Af:

Kombinationen af cancervacciner, der er udviklet på IO Biotechs T-win® platform, og immunterapi-midlet nivolumab, har vist forbløffende gode resultater, og blev i september præsenteret på årets ESMO-kongres.

Resultaterne af et fase I/II studie, hvor kombinationen af IO Biotechs cancervacciner IO102 and IO103 og immunterapi-midlet nivolumab blev prøvet på patienter med metasterende modermærkekræft (modermærkekræft), der har spredt sig via blodet rundt i kroppen, har opnået endnu bedre resultater, end forskerne bag studiet på forhånd havde turdet håbe på.

Selv om studiets formål primært var at demonstrere, at behandlingen er sikker for patienterne, hvilket også blev påvist, overgik både responsrater og komplette responsrater langt de mest optimistiske forventninger. Der deltog 30 patienter med metasterende modermærkekræft i forsøget. 79 procent af patienterne oplevede, at deres tumorer blev mindre (respons), og 45 procent oplevede, at tumorerne forsvandt fuldstændig (komplet respons).

Desuden blev der lokaliseret vaccine-specifikke hjælpe T-celler i perifere blod mononukleære celler og i tumoren, hvilket betyder, at vaccinen både eliminerer tumoren direkte samt rekrutterer T-celler til at dræbe tumoren.

Klart bedre end nivolumab alene
Resultatet blev 18. september præsenteret af studiets leder, professor Inge Marie Svane, Herlev Hospital, på den årlige ESMO-kongres (European Society for Medical Oncology), som på grund af covid-19 foregik virtuelt.

Det helt nye studie var inviteret af ESMO som et såkaldt ”late-breaking abstract”, hvilket gives til studier, der har opnået særligt interessante resultater.

Resultaterne af studiet viste desuden at være signifikant bedre end historiske data for respons og komplet respons, når nivolumab anvendes alene. Data fra behandling med immunterapien nivolumab alene viser en respons på 45 procent og en komplet respons på 19 procent.

Når immunterapien kombineres med cancervaccinerne fra IO Biotech, opnår dermed dobbelt så mange patienter respons, og tre gange flere patienter opnår komplet respons.

De bedste resultater i behandling af modermærkekræft hidtil
“Disse tidlige resultater er ekstremt opløftende og peger imod en signifikant fordel ved at føje vaccinen til standardbehandlingen med anti-PD1 immunterapi. Ikke bare har vi set, at næsten dobbelt så mange patienter som forventet har haft gavn af behandlingen. Det er også vigtigt at notere, at kombinationen blev tolereret meget godt af patienterne,” siger Inger Marie Svane, der leder Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK) på Herlev Hospital.

Hun tilføjer, at resultaterne af studiet nok er de bedste, hun hidtil har opnået med patienter med modermærkekræft, og hun ser meget positivt på mulighederne for, at der nu også vil blive foretaget kliniske fase II-studier med cancervaccinen for at teste det i et større internationalt, randomiseret studie, hvor man sammenligner med standardbehandling.

Den gennemsnitlige tid for patienter, der behandles med nivolumab alene og overlever, uden at canceren progredierer (progressionsfri overlevelse), er under ét år. Patienterne i studiet, hvor nivolumab kombineres med vaccinen fra IO Biotech, har foreløbig oplevet en gennemsnitlig progressionsfri overlevelse i 780 dage.

IO Biotech’s management team. Øverst Mai-Britt Zocca (CEO). Nederst fra venstre mod højre, Eva Erhnrooth (CMO), Ayako Pedersen (VP Translational Research) og Mikkel Dybkjær (CFO).

Stort behov for ny og mere effektiv behandling af modermærkekræft

Også hos IO Biotech er der glæde over resultaterne – og muligheden for at præsentere dem på årets ESMO.

“Vi er meget tilfredse med, at studiet blev udvalgt som late-breaking abstract på ESMO. Der er et stort udækket behov for mere effektiv behandling til patienter med modermærkekræft, og vores data demonstrerer tydeligt vores forventede hypotese om, at kombinationen med vores immunterapier forstærker behandlingen uden sikkerhedsbekymringer,” siger Mai-Britt Zocca, Ph.d. og CEO i IO Biotech.

Unik teknologisk platform
IO Biotech er et biotekfirma i klinisk fase, som udvikler disruptive immunterapier til behandling af cancer. IO Biotech blev stiftet ved årsskiftet 2014/2015 med udgangspunkt i forskning på Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi (CCIT).

Virksomhedens pipeline af banebrydende immun-modulerende anti-cancer terapier er udviklet på baggrund af IO Biotechs unikke teknologiske platform T-win®, som gør det muligt at aktivere T-celler, som er specifikke for immun-suppressive molekyler. IO Biotech har en lang række af prækliniske og kliniske kandidater, hvoraf hovedkandidaterne IO102 and IO103 er målrettet proteinerne IDO and PD-L1 på overfladen af både immunforsvarsceller og kræftceller.

De to proteiner har en immundæmpende effekt, og ved at målrette en vaccine mod dem, nedregulerer man immunhæmningen og aktiverer immunforsvaret, der skal angribe kræftcellerne. Behandlingerne forventes af have en effekt på adskillige former for cancer såsom lungecancer, hoved-hals cancer og blærecancer. 

Ny investering
Udover IDO og PD-L1, som er i klinisk udvikling, har IO Biotech adskillige kandidater i præklinisk fase.

På baggrund af de mange lovende prækliniske og kliniske data, der bekræfter IO Biotechs teknologiske platform og potentiale, tror investorerne bag IO Biotech – Novo Holdings, Sunstone Life Science Ventures og Lundbeckfonden Emerge – så meget på biotekvirksomhedens arbejde med at udvikle lægemidler mod kræft, at de i sommer lagde yderligere 33,5 millioner kroner i firmaet – primært til kræftsatsningen IO102 og IO103, der nu har vist så positive resultater mod modermærkekræft.

IO Biotechs hovedaktiv, lægemiddelkandidaten IO102, bliver i øjeblikket afprøvet som førstelinjebehandling mod ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i kombination med den amerikanske medicinalkæmpe Merck/MSD’s multiblockbuster Keytruda plus kemoterapi.

Målsætningen med dette studie er, at IO102 skal forstærke effekten af kræftmidler af typen PD-1 hæmmere, som Keytruda hører ind under. Studiet viste i begyndelsen af 2020 lovende interim-data.

FAKTA

IO Biotech blev stiftet ved årsskiftet 2014/2015 med udgangspunkt i forskning på Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi (CCIT).

På baggrund af sin unikke teknologiske platform T-win®, som gør det muligt at aktivere T-celler, som er specifikke for immun-suppressive molekyler, udvikler IO Biotech disruptive immunterapier til behandling af cancer.

Se mere på www.iobiotech.com

Vores data demonstrerer tydeligt vores forventede hypotese om, at kombinationen med vores immunterapier forstærker behandlingen uden sikkerhedsbekymringer

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...