Interview med Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv: Spørgsmål om indsatsen inden for bioteknologi

Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

Af:

Hvor stor betydning tillægger Dansk Erhverv bioteknologien for Danmark generelt?

Overordnet set er biotek jo en central del fødekæden i life science branchen. Netop lægemiddelvirksomheder har jo sammen med resten af life science branchen vist sig at være en helt central bidragsyder til Danmark. Derfor er biotek-virksomheder af stor betydning – dels fordi de en dag kan vokse sig store, men også fordi, at deres opfindelser ofte ender i de store virksomheder. Den sidste del er vigtig at huske, for udenlandske life science virksomheder foretager ofte enorme opkøb i biotekvirksomheder. 

Hvor står dansk bioteknologi sammenlignet med resten af verden – efter Dansk Erhverv mening? 

I Danmark har vi life science forskning i særklasse. Der sker rigtigt mange interessante ting rundt om på universiteterne. Desværre er vi ikke gode nok til at få båret denne forskning ud i nystartede virksomheder. Det er en skam. Vi mener i Dansk Erhverv, at vi skal sikre gode rammer for, at nystartede virksomheder kan få adgang til den start- og vækstkapital, som de har brug for. Med andre ord er vi forskningsmæssigt i top, men uhensigtsmæssige rammevilkår sætter en begrænsning på, at biotek i Danmark kan nå sit fulde potentiale. 

Vi foreslår:
– En flad skat på aktiegevinster på 27 pct.

– Forhøjelse af rammen i skattekreditordningen, samt at de 130 pct. FoU-fradrag også indregnes i grundlaget for skattekreditten

– Afskaffelse af fantomskatten

Hertil er det afgørende, at vi sikrer, at flere tør tage springet som iværksætter.

Danmark har historisk set været god til at tiltrække og fastholde forskning og udvikling i Danmark. Men for at denne styrkeposition kan fastholdes, så kræves det imidlertid, at rammevilkårene for virksomhederne er i top. 

I de senere år har vi desværre set, at der er et større fokus på at lægge meget snærende værnsregler ind i skattelovgivningen – hvilket på kort sigt måske kan fastholde investeringer, men på langt sigt vil afskrække nye investeringer – dette er senest set med CFC-lovforslaget, som hvis det bliver vedtaget vil gøre det meget lidt attraktivt at lægge ny forskning og udvikling i Danmark.

Og er der særlige områder, hvor vi især kan gøre os gældende?

Overordnet set er der mange super interessante virksomheder inden for kræft-området. 

Hvordan ser Dansk Erhverv på fremtiden inden for dansk bioteknologi?

Potentialet er virkeligt stort for biotekbranchen. Der er krummer i dansk life science forskning, og jeg [BMK] er overbevist om, vi med de rette rammevilkår vil kunne skabe 2-3 nye, store virksomheder inden for de næste 10-15 år. Og det hele starter altså med gode vilkår for kapitalrejsning. 

Biotek udvikler sig hele tiden og for øjeblikket smelter den farmaceutiske biotek til dels sammen med den mere klimaorienterede biotek. Et konkret eksempel på det er udviklingen af probiotika. Hvad er efter din vurdering vigtigt for at dette område kan udvikle sig og udfolde dets potentiale?

Probiotiske produkter er et spændende forretningsområde, der har et stort potentiale for både dens slutbrugere, virksomhederne, eksporten og klimaet. 

I det hele taget sker der mange spændende udviklinger inden for hele bio solutions-området, men der er brug for en national strategi for området for at forløse sektorens både klimamæssige og økonomiske potentiale. 

Den har vi stadig til gode at se, og det arbejder vi blandt andet for i Dansk Erhverv.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...