Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

Hvor stor betydning tillægger Dansk Erhverv bioteknologien for Danmark generelt?

Overordnet set er biotek jo en central del fødekæden i life science branchen. Netop lægemiddelvirksomheder har jo sammen med resten af life science branchen vist sig at være en helt central bidragsyder til Danmark. Derfor er biotek-virksomheder af stor betydning – dels fordi de en dag kan vokse sig store, men også fordi, at deres opfindelser ofte ender i de store virksomheder. Den sidste del er vigtig at huske, for udenlandske life science virksomheder foretager ofte enorme opkøb i biotekvirksomheder. 

Hvor står dansk bioteknologi sammenlignet med resten af verden – efter Dansk Erhverv mening? 

I Danmark har vi life science forskning i særklasse. Der sker rigtigt mange interessante ting rundt om på universiteterne. Desværre er vi ikke gode nok til at få båret denne forskning ud i nystartede virksomheder. Det er en skam. Vi mener i Dansk Erhverv, at vi skal sikre gode rammer for, at nystartede virksomheder kan få adgang til den start- og vækstkapital, som de har brug for. Med andre ord er vi forskningsmæssigt i top, men uhensigtsmæssige rammevilkår sætter en begrænsning på, at biotek i Danmark kan nå sit fulde potentiale. 

Vi foreslår:
– En flad skat på aktiegevinster på 27 pct.

– Forhøjelse af rammen i skattekreditordningen, samt at de 130 pct. FoU-fradrag også indregnes i grundlaget for skattekreditten

– Afskaffelse af fantomskatten

Hertil er det afgørende, at vi sikrer, at flere tør tage springet som iværksætter.

Danmark har historisk set været god til at tiltrække og fastholde forskning og udvikling i Danmark. Men for at denne styrkeposition kan fastholdes, så kræves det imidlertid, at rammevilkårene for virksomhederne er i top. 

I de senere år har vi desværre set, at der er et større fokus på at lægge meget snærende værnsregler ind i skattelovgivningen – hvilket på kort sigt måske kan fastholde investeringer, men på langt sigt vil afskrække nye investeringer – dette er senest set med CFC-lovforslaget, som hvis det bliver vedtaget vil gøre det meget lidt attraktivt at lægge ny forskning og udvikling i Danmark.

Og er der særlige områder, hvor vi især kan gøre os gældende?

Overordnet set er der mange super interessante virksomheder inden for kræft-området. 

Hvordan ser Dansk Erhverv på fremtiden inden for dansk bioteknologi?

Potentialet er virkeligt stort for biotekbranchen. Der er krummer i dansk life science forskning, og jeg [BMK] er overbevist om, vi med de rette rammevilkår vil kunne skabe 2-3 nye, store virksomheder inden for de næste 10-15 år. Og det hele starter altså med gode vilkår for kapitalrejsning. 

Biotek udvikler sig hele tiden og for øjeblikket smelter den farmaceutiske biotek til dels sammen med den mere klimaorienterede biotek. Et konkret eksempel på det er udviklingen af probiotika. Hvad er efter din vurdering vigtigt for at dette område kan udvikle sig og udfolde dets potentiale?

Probiotiske produkter er et spændende forretningsområde, der har et stort potentiale for både dens slutbrugere, virksomhederne, eksporten og klimaet. 

I det hele taget sker der mange spændende udviklinger inden for hele bio solutions-området, men der er brug for en national strategi for området for at forløse sektorens både klimamæssige og økonomiske potentiale. 

Den har vi stadig til gode at se, og det arbejder vi blandt andet for i Dansk Erhverv.

MEST LÆSTE