Sponseret indhold

Hvor blev biotek af i regeringens strategi?

Peder Søgaard Pedersen, chef for DI Life Science

Af:

Regeringens nye strategi for life science rummer mange gode elementer, men der er også plads til forbedring, lyder det fra Dansk Industri. Her efterlyser man især bedre investeringsvilkår for biotek-branchen. 

Da regeringens længe ventede vækststrategi for life science landede i midten af april, var der mange i branchen, der blev begejstrede, bl.a. i Dansk Industri (DI). Chef for DI Life Science, Peder Søgaard, er især glad for, at forskningsfradraget blev forlænget, og at der blev lagt op til forbedringer for den kliniske forskning – men han undrer sig over, hvor hensynet til biotek inden for lægemidler blev af: “Den danske life science-branche har i høj grad været med til at holde hånden under den danske økonomi under corona-krisen, og det er positivt, at regeringen nu har lagt en strategi på bordet, som skal forhandles i Folketinget. Men jeg synes godt, at man kan stille spørgsmålet: Hvor blev den farmaceutiske biotek-branche egentlig af i udspillet? Det er bioteknologiske løsninger, der har en stor del af ansvaret for, at life science-branchen gang på gang imponerer og i dag udgør over 20% af den samlede vareeksport”.

Savner bedre investeringsvilkår
Der ér elementer blandt de 38 initiativer i strategien, der understøtter biotek, bl.a. bedre adgang til sundhedsdata til forskning, samt en ny life science klynge som skal bygge bro mellem virksomhederne, sundhedsvæsenet og universiteterne. Men Peder Søgaard efterlyser bedre investeringsmæssige rammevilkår: “Det er helt afgørende for særligt små biotekselskaber, der gerne vil etablere sig og vokse. Her savner jeg fx en udvidelse af skattekreditordningen, så den matcher det forøgede forskningsfradrag. Derudover er der et loft på skattemæssig refusion på godt 5,5 mio. kr., og det er altså ikke meget i den her sammenhæng”.

I det hele taget mener han, at der mangler perspektiver i hele skattespørgsmålet, i særdeleshed i forbindelse med den såkaldte ‘fantomskat’, som iværksættere risikerer at betale, når de har solgt en virksomhed, der vurderes at have et stort økonomisk potentiale. “Fantomskatten giver ingen mening, når man gerne vil have nye biotekvirksomheder i Danmark. Den beskatter milepælsbetalinger på forhånd og før gevinsten er hentet hjem. Dermed risikerer man som iværksætter i værste fald at betale mere i skat, end man kan få for virksomheden. Det gør det langt sværere for danske biotekvirksomheder at få eksterne investorer ombord”.

Vi skal styrke den danske investeringskultur
Og apropos investeringer, så giver den nye strategi ifølge Dansk Industri også anledning til at kigge lidt på hele den danske investeringskultur. Den er nemlig markant anderledes end i mange andre lande, bl.a. vores naboland Sverige.

“I Sverige er det mere normalt, at almindelige mennesker investerer i aktier og følger med i virksomhedernes udvikling. I Danmark er vi ret konservative på det punkt, bl.a. fordi vi beskatter aktieindkomster hårdere. Men det handler også om hele det finansielle økosystem: Hvordan skaber vi fx større interesse for nyetablerede biotekselskaber hos pensionsselskaberne? Kunne regeringen evt. bygge bro mellem biotek-branchen og de finansielle investorer, så man sikrede risikovillig kapital til lovende virksomheder? Man skal selvfølgelig ikke skalte og valte med vores pensionsmidler, men hvis man blot allokerede en brøkdel af den samlede investeringsportefølje som pensionskasserne har, ville det gøre alverden til forskel”, siger Peder Søgaard og fortsætter:

“Man har jo på fx området for bæredygtig energi været inde fra offentlig side og lave et indeks på virksomhedernes klimaregnskab for bedre at understøtte grønne investeringer, så det ligger ikke helt fjernt. Når det gælder biotek, kunne vi som minimum godt bruge en kortlægning af, hvorfor der ikke er så mange investorer, der lægger deres penge her. For uden tilstrækkelig risikovillig kapital risikerer vi, at virksomheder vælger at flytte til udlandet, når de bliver større, og det er ærgerligt, når regeringens målsætning er, at Danmark skal være en førende life science-nation i Europa. Vi er nødt til at anstrenge os mere i Danmark som helhed, fordi vi kan aldrig tilbyde det samme som de store lande ift. markedsstørrelse. I stedet må vi konkurrere på bedre investeringsvilkår. Vi ved, at regeringen har tilkendegivet, at man sigter efter en national biotek-strategi, og dér ser vi gerne, at man bruger lejligheden til at tænke hele det finansielle økosystem ind for at understøtte branchen”. 

Se mere på www.danskindustri.dk/brancher/di-lifescience/ 

Bioteknologi er en stærk drivkraft for hele life science branchen

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...