Sponseret indhold

Hjælper forskning, talent og innovation på vej

Christian Elling, Managing Partner i Lundbeckfonden Emerge. Om fondens langsigtede engagement i biotekvirksomheder.

Af:

Lundbeckfonden vil være katalysator for talent og de innovative ideer i forskningsmiljøerne. Vejen fra forskning til forretning er brolagt med forhindringer, som Lundbeckfonden vil hjælpe med at fjerne. Og så er det vigtigt at tænke bredt og langsigtet, og være åben for nye og nogle gange vilde ideer, lyder det.

Danmark er begunstiget af flere erhvervsdrivende fonde, som arbejder både bredspektret og langsigtet. En af dem er Lundbeckfonden, der ud over medejerskabet af medicinalselskabet Lundbeck, redningsvirksomheden Falck og allergivirksomheden ALK, er en engageret investor i såvel biotekselskaber i tidlige faser som danske og internationale life science virksomheder. Formålet med investeringerne er at skabe værdi ved at omsætte forskningen til produkter, f.eks. ny medicin, der kommer patienter og samfundet til gavn.

”Vi ser os selv som en katalysator for talent og de innovative ideer i forskningsmiljøerne, og vi vil gerne tænke både bredt og holistisk,” siger Christian Elling, Managing Partner i Lundbeckfonden Emerge, der er en del af Lundbeckfonden. Lundbeckfonden Emerge kan hjælpe med startkapital og rådgivning for at afdække en idé i både den tidlige fase i en biotek start-up og med investeringer i mere modnede biotekvirksomheder.

”Det handler meget om at give rum for de gode ideer til at udfolde sig, og det understøtter vi ikke alene med medfinansiering, men også med gode råd og sparring,” fortæller Christian Elling. Den gode idé bliver ikke realiseret af sig selv, men med den rette støtte kan innovation omsættes kommercielt i et biotekselskab, der med tiden kan vokse sig større, skabe arbejdspladser, lede til eksport og ikke mindst være til gavn for patienterne. Det med tiden er en vigtig faktor, og her vender vi tilbage til en af nøglekarakteristikaene ved det fondsmæssige ejerskab og engagement.

”Vi kan være langsigtede. Du kan sige, at vi både er med til fødselsforberedelsen, om nødvendigt lægger baby i kuvøse efter fødslen, er med til at barnet kan gå på egne ben, og også gerne – men ikke nødvendigvis – tager del i det livslange ansvar, som forældreskabet byder,” siger Christian Elling.

Det står i skarp kontrast til eksempelvis kapitalfonde og lignende ejerinteresser, der ofte har en meget kortere tidshorisont. Og netop i biotek og medicinaludvikling tager ting rigtig lang tid, og der er ofte tilbageslag undervejs.

”Der skal være plads til at begå fejltagelser. Gøre nye indsigter og justere ideen og den påtænkte lægemiddelkandidat eller behandlingsform,” fremhæver Christian Elling.

Med tid er der også bedre mulighed for at bibeholde et åbent sind.

”Det kan være, at ny indsigt fører os et andet sted hen end oprindeligt planlagt, men at den nye destination stadig tilfører værdi i form af en ny lægemiddelkandidat eller behandlingsform til gavn for videnskab, patienter og samfund. Det er en af fordelene ved at tænke holistisk,” understreger Christian Elling.

Brug for mere forskning i hjernesygdomme
Lundbeckfonden annoncerede sidste år et betydeligt gearskifte med sin 2030-strategi ”Bringing Discoveries to Lives”. Strategien indbefatter bl.a., at fondens værdi og uddelinger skal fordobles og at porteføljen af langsigtede ejerskaber inden for healthcare skal udvides yderligere. Men nok så vigtigt; at Lundbeckfonden fortsat vil være med til at skabe innovation og bringe talenter frem. Et af værdiflagene i strategien er koblingen mellem akademia/forskning og forretning.

Lundbeckfonden arbejder for at gøre Danmark førende inden for hjerneforskning ved at støtte danskbaseret forskning, der fører til øget forståelse af hjernen og til bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af hjernesygdomme. Lundbeckfondens tydelige fokus på hjernen og hjerneforskning hænger sammen med, at hjernesygdomme påfører samfundet betydelige omkostninger. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at hver femte dansker lider af en hjernesygdom, og at de direkte og indirekte omkostninger forbundet med disse sygdomme overstiger 100 milliarder kroner om året. Hertil kommer store menneskelige omkostninger for de mange patienter og deres pårørende. Christian Elling fremhæver, at man til forskel fra eksempelvis kardiovaskulære sygdomme eller diabetes ikke er nær så langt fremme i hjerneforskningen.

”Derfor er der behov for at etablere forskning og opbygge kompetenceområder navnlig i relation til hjerneforskning. Det tager tid, og også her har vi det lange lys på, når vi understøtter initiativer i relation til hjerneforskning og centralnervesystemet,” siger Christian Elling.

I den forbindelse er det interessant, at biotekselskaber kan bruge deres teknologi og knowhow til at krydse spor og finde fremtidens løsninger til den stigende trussel for folkesundheden og samfundet, som hjernesygdomme udgør.

Tre eksempler fra porteføljen i Lundbeckfonden Emerge
Et eksempel er NMD Pharma i Aarhus. Et biotek-selskab, der har taget kampen op mod neuromuskulære sygdomme, hvor patienter oplever muskeltræthed. Firmaet fokuserer på det punkt, hvor nerver møder muskler, og i at finde molekyler der kan styrke kommunikationen mellem nerver og muskler. Grundidéen opstod i forbindelse med grundforskning igennem mange år i neuromuskulære sygdomme, og i dag er det lykkes at transformere en spirende idé fra et akademisk projekt til en voksende biotekvirksomhed. Et andet eksempel er Vesper Biotechnology, der er udløber af forskning fra Aarhus Universitet. Selskabet bygger på grundforskning i en gruppe særlige proteiner, der spiller en vigtig rolle i hjernesygdomme, støttet igennem mange år af bl.a. Lundbeckfonden. Parallelt hermed har Lundbeckfonden igennem en årrække investeret i Vesper Biotechnology, der tålmodigt har forsket i at omsætte grundforskningen til nye potentielle lægemidler, som selskabet forventer kan finde anvendelse i visse demenssygdomme. 

Et tredje eksempel er biotekselskabet SNIPR Biome. Firmaet forsker i udnyttelse af den såkaldte CRISPR-teknologi til at udvikle præcisionslægemidler, der bl.a. skal bekæmpe alvorlige infektioner og multiresistente bakterier. SNIPR Biome bruger populært sagt CRISPR-teknologien til at redigere generne i de bakterier, vi har i kroppen. SNIPR Biome modtog sidste år Ernst & Youngs pris som årets life science entrepreneur, bl.a. i anerkendelse af biotekselskabets evne til at rejse kapital på basis af deres spændende teknologi. Nærmere bestemt 50 mio. USD i en af de største serie A -finansieringsrunder i Europa i mange år. CRISPR-teknologien kan potentielt også anvendes i områder med relevans for centralnervesystemet, og det er samtidig et eksempel på, hvordan de forskellige forskningsområder kan befrugte hinanden.

Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med en værdi på mere end 65 mia. kr. og faste, årlige uddelinger på mindst 500 mio. kr. til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning – primært inden for hjerneforskning.

Lundbeckfonden er den største private bidragyder til offentligt udført hjerneforskning i Danmark og har en ambition om, at Danmark skal være en af verdens førende hjerneforskningsnationer. Fonden arbejder også på at spotte fremtidens danske healthcare-virksomheder, bl.a. ved at løfte danske biotekselskaber videre og styrke dansk life science fra første færd. Samtidig vil fonden højne vidensniveauet i offentligheden om hjernen og dens sygdomme.

Lundbeckfondens erhvervsaktiviteter favner tre store datterselskaber, en portefølje med ca. 25 biotek selskaber, heraf 1/3 i Danmark baseret på forskning fra danske universiteter, 1/3 i resten af Europa og 1/3 i USA. I tillæg har fonden en intern forvaltning af en formue på ca. 20 mia. kr. ved udgangen af 2020.

Læs mere: www.lundbeckfonden.com

Vi vil gerne være med lige fra fødselsforberedelsen til barnet kan gå på egne ben, og vi er opmærksomme på det livslange ansvar, som forældreskabet er

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

The Brain Prize Og andre priser

Lundbeckfonden uddeler hvert år en pris på 10 mio. kr. til en eller flere forskere, der har gjort en exceptionel indsats for banebrydende hjerneforskning – The Brain Prize. Det kan ofte være en anerkendelse for en livslang indsats for hjerneforskningen. Det er en international begivenhed og den største pris inden for hjerneforskningen. I år gik The Brain Prize til professorerne Lars Edvinsson, Peter Goadsby, Michael Moskowitz og Jes Olesen for deres banebrydende forskning i migræne. Derudover har Lundbeckfonden en række andre priser, bl.a. Lundbeckfondens Talentpriser og Young Investigator Prize, der hvert år bliver uddelt til forskere under henholdsvis 30 år og 40 år, der har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab. 

Om Lundbeckfonden Emerge– fokus på tidlige investeringer i dansk biotek

Lundbeckfonden har samlet sine danskbaserede biotekaktiviteter i investeringsenheden Lundbeckfonden Emerge, der har fokus på tidlige investeringer. Ambitionen er at understøtte kommercialisering af banebrydende forskning indenfor biotek med investering, aktiv interaktion og ejerskab. Lundbeckfonden Emerge støtter hovedsageligt projekter med afsæt i dansk forskning og er med til at skabe værdi i innovative projekter gennem tæt samarbejde med de stiftende parter, detaljerede analyser, direkte finansiel støtte og aktiv involvering.

Læs mere på www.lundbeckfondenemerge.com

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...