Sponseret indhold

En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme

Af:

Synklino er på vej i klinisk fase 1 med sin lægemiddelkandidat SYN002, som er designet til målrettet og effektivt at fjerne CMV-inficerede celler. Modsat al anden anti-viral medicin, som kun virker på aktiv infektion, virker SYN002 både på aktiv og latent inficerede celler. Mere end 60% af alle mennesker bærer latent CMV gennem hele livet, og virus er ufarlig for langt de fleste raske mennesker. For transplantationspatienter med et kraftigt svækket immunforsvar, kan CMV derimod være fatal.

Langt de fleste mennesker på kloden inficeres i løbet deres liv med den almindelige og som udgangspunkt ufarlige cytomegalovirus (CMV). De fleste oplever ingen eller kun lette symptomer, der minder om en mild influenza. Men for de mennesker, der gennemgår en organ- eller stamcelletransplantation, kan CMV være fatal.

”Problemet er, at man er nødt til at fjerne patienternes immunsystem, inden man giver dem et nyt organ eller en stamcellepopulation. I den situation kan en CMV-infektion ikke holdes i skak af kroppen selv, og dermed giver virus meget store problemer, ikke mindst fordi vi stadig mangler en effektiv behandling,” siger Thomas Kledal.

Han er medstifter af og CEO i den unge danske biotekvirksomhed Synklino, som er dedikeret til at hjælpe transplantationspatienter og andre med reduceret immunforsvar mod komplikationer som følge af CMV-infektion. Midlet er lægemiddelkandidaten SYN002, som Synklino har udviklet og foreløbig har testet med succes i dyr.

Hjælper immunsystemet ved at snyde den inficerede celle som en trojansk hest
SYN002 binder selektivt og effektivt udelukkende til de inficerede celler, som bliver snydt til at lukke SYN002 indenfor via en mekanisme, hvor SYN002 aktivt udnytter funktionen af et protein i CMV-inficerede celler.

Som en trojansk hest virker SYN002 først, når det er kommet ind i cellen, hvor SYN002 hurtigt og effektivt slår den inficerede celle ihjel. Dermed forhindres yderligere spredning af virus, og risikoen medfølgende ødelæggende sygdom. Når en celle i et menneske er blevet inficeret, udsender den signalmolekyler for at tiltrække immunsystemets celler og bekæmpe virus.

For at modvirke dette får CMV den inficerede celle til at udtrykke proteinet US28, som binder signalmolekylerne og trækker dem tilbage ind i cellen, så immunsystemets celler ikke kan finde vej til den inficerede celle.

”Det molekyle, vi har udviklet, minder om immunsystemets signalmolekyler og bliver på den måde fanget af US28. Den CMV-indicerede celle bliver dermed ”snydt” og trækker lægemiddelkandidaten SYN002 ind i stedet for. Man kan sige, at de inficerede celler selv tiltrækker lægemidlet, hvorimod ikke-inficerede celler ikke gør. Inde i den inficerede celle bliver vores lægemiddel aktiveret og blokerer for proteinet kaldet eEF2. Man kan sige at SYN002 udfører immunsystemets arbejde.”

Rammer celler med både aktiv og latent CMV-infektion
Ud over den helt nye virkningsmekanisme udmærker Synklinos lægemiddelkandidat SYN002 sig ved at ramme både latente og lytiske (aktive) inficerede celler. CMV er en virus i herpes-familien, og ifølge Thomas Kledal kan virkningen af SYN002 illustreres ved at drage parallel til en af vores udfordringer med den herpesvirus, der giver os forkølelsessår.

”Vi kan behandle symptomerne, når vi får forkølelsessår, men vi kommer aldrig af med virusinfektionen. Årsagen er, at virus har to faser i sin livscyklus. En aktiv fase, hvor den giver forkølelesessår og en latent fase, hvor den er i dvale. Du kan måske ramme de celler, der er aktivt inficerede, men du kan ikke ramme de latente, og derfor har ingen endnu opfundet et lægemiddel, som kan fjerne herpesvirus. Vores kandidat er det første lægemiddel, som kan slå både de latente og lytiske inficerede celler ihjel og har derfor potentialet til helt at fjerne CMV-infektionen.”

Muliggør helt nye behandlingsformer
Når også latent inficerede celler kan rammes, så CMV-virus kan forhindres i overhovedet at dele sig og skabe aktive inficerede celler, giver det mulighed for at tænke i helt nye behandlingsmetoder til gavn for udsatte transplantationspatienter.

”Det bliver for eksempel stadig mere udbredt at lægge levende organer, der skal ind i en patient, i et Organ Care System, dvs. en organkuvøse, hvor man i for eksempel 6-12 timer inden transplantationen monitorerer og arbejder med eksempelvis en ventilerende lunge for at forbedre den mest muligt. Fordi SYN002 også kan slå de latent inficerede celler ihjel, kan vi behandle lungen eller andre organer effektivt før operationen, fremfor at CMV-virus bryder ud, når organet er sat over i en patient, der ellers ikke var bærer af CMV-virus i forvejen.”

I dag behandles CMV-infektion med profylaktiske lægemidler uden kurativt potentiale.

”De virker et stykke af vejen, men der er stadig cirka 30 procent af patienterne, som får problemer. Der er en stor øget sandsynlighed for, at du skal hospitalsindlægges igen. Omkostningerne ved en transplantation, som i forvejen er betydelige, stiger med op til 50 procent, og der er tre gange højere dødelighed hos transplantationspatienter, hvis du har en virusinfektion. Behandlingstiderne bliver endnu længere, og der er risiko for, at virus udvikler resistens.”

Der udføres årligt 200.000 organtransplantationer i USA, Europa og Asien.

”Selv om vi bliver bedre og bedre til at lave transplantationer, og selv om antallet af transplantationer stiger, så stiger ventelisterne endnu mere. Der er et øget behov, og derfor er det vigtigt, at alle de enkelte procedurer virker, som de skal, for når en transplantation ikke lykkes, mister en transplantations patient muligheden for at leve livet igen.”

Erfaren ledelse med stærke kapitalkræfter i ryggen
Synklino ledes af CEO Thomas Kledal, postdoc. fra Stanford University og tidligere Head of Virology & Life Science Engineering på DTU med 25 års erfaring indenfor life science, samt COO Jette W. Sen, tidligere Senior Director hos danske Symphogen.

De er yderligere støttet af den tyske medicinske direktør (CMO) Josi (Josefin-Beate) Holz og den britiske finansdirektør (CFO) Tolga Hassan, der samlet bringer 45 års erfaring inden for farma og biotek.

I bestyrelsen sidder John Haurum, tidligere CEO hos F-star, Mads Laustsen, grundlægger og tidligere CEO hos AGC Biologics, og Professor på Københavns Universitet Mette Rosenkilde, der også er medstifter af firmaet. Firmaet er finansieret af BioInnovation Institute og Vækstfonden. 

Ydermere er Synklino den første investering hos den nye skandinaviske venturefond Eir Ventures, der lukkede deres første fond i 2020 med 560 millioner kroner til nyinvesteringer. 

Stor international interesse
Synklino adresserer med SYN002 et stort klinisk behov og møder derfor stor international interesse fra hospitaler og universiteter.

”Vi oplever et stort træk fra læger og hospitaler, der gerne vil samarbejde med os for at løse det her problem. Det er en fantastisk situation for os at være i. CMV-infektion er et stort internationalt problem inden for transplantationer, og derfor er både vores eget hold og vores advisory board også internationalt, så vi udnytter de bedste faglige ressourcer på dette område, som er tricky at arbejde med, forstå og løse,” siger Thomas Kledal.

Synklino udspringer af stifternes forskning på DTU og KU, som Synklino stadig samarbejder med. Derudover samarbejder Synklino pt. med forskere fra hospitaler i Cambridge og Toronto og universiteterne i Hamburg og australske Queensland.

På vej mod klinisk fase 1
Synklino bor i Copenhagen Bio Science Park, hvor biotekvirksomheden gennem halvandet år har været en del af BioInnovation Institute, som Novo Nordisk Fonden har skabt for at hjælpe de gode idéer, der bliver født i de akademiske miljøer.

Nu er Synklino ved at være klar til at tage næste skridt i sin udvikling. ”Vi har hidtil fokuseret på at finde, designe og optimere vores lægemiddelkandidat, som vi nu er ved at karakterisere i en lang række forskellige farmakologiske modeller for at få endnu bedre viden om, hvordan SYN002 optages i kroppen, og hvor effektiv lægemidlet er ved forskellige doser. Det ser rigtigt lovende ud, både ud fra en sikkerhedsmæssig og effektivitetsmæssig synsvinkel, så nu arbejder vi hen imod at komme i klinisk afprøvning, hvorfor målet med vores næste investeringsrunde er finansiering af de første stadier i den kliniske udvikling,” siger Thomas Kledal.

FAKTA

Synklino er stiftet af Mads Jeppesen, Mette Rosenkilde og Thomas Kledal for at udvikle lægemidler, der letter livet for transplantationspatienter.

Synklino har udviklet lægemiddelkandidaten SYN002, der målrettet bekæmper CMV-virus, som udgør en stor trussel fra patienter, der skal tage imod et nyt organ eller en stamcellepopulation.

CMV er meget almindelig og er ufarlig for de fleste mennesker, men kan være dødelig for patienter med nedsat immunforsvar.

Der findes intet effektivt lægemiddel mod CMV-infektion. I dag benyttes profylaktiske lægemidler uden kurativt potentiale, hvorfor CMV-virus stadig giver problemer for omkring 30 procent af de mennesker, der gennemgår en organtransplantation.

Se mere på www.synklino.com

Vores kandidat er det første lægemiddel, som kan slå både de latente og lytisk inficerede celler ihjel og har derfor potentialet til helt at fjerne CMV-infektionen

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...