Dansk Industri, DI har som mål, at Danmark skal være global frontløber indenfor biosolutions

Mikael Wraae Valsted, starter som chef for DI Bio d. 1. september.

Af:

Derfor laver DI en ny strategisk indsats for at samle virksomheder inden for bioteknologiske klimaløsninger eller biosolutions i DI – DI Bio.

DI forventer, at biosolutions-virksomhederne kommer til at spille en stadig større rolle i de kommende år. Biosolution-virksomhederne i Danmark udnytter naturens egne mikroskopiske byggesten, og skaber nogle af verdens mest bæredygtige, rene og effektive løsninger som svar på verdens miljø- og klimakriser – løsninger, som mindsker bl.a. madspild, energiforbrug, CO2-udledning, vandforbrug og brugen af kemikalier generelt. Der er imidlertid behov for en stærk og samlet indsats på europæisk niveau, hvis mulighederne skal indfries. Helt basalt handler det om, at den eksisterende måde at regulere teknologien på hverken matcher udfordringerne eller er tidssvarende.

Selvstændigt fokus på biosolution
I DI har man igennem mange år været vant til at arbejde med fødevareindustrien, energibranchen, vandsektoren m.v. og de regelsæt og barrierer, som de brancher møder. Med den nye strategiske indsats vil DI sætte selvstændigt fokus på biosolutions som teknologi og samtidigt udnytte, at organisationen samler virksomhederne på tværs af industrier og værdikæder.

”De danske biosolutionsvirksomheder spiller en langt større rolle i Danmark og i verden, end de fleste har kendskab til. Det tæller uvurderlige ingredienser i utallige fødevarer, ligesom naturlige enzymer i vaskemidler og tandpasta, byggematerialer m.v. Der er imidlertid et enormt potentiale for biosolutions og hermed styrkelse af branchen, som slet ikke er udnyttet endnu”, siger Mikael Wraae Valsted, som starter som chef for DI Bio d. 1. september.

Europa er bagud i forhold til at tilpasse sin regulering til biosolutions og risikerer hermed at forspilde chancen for at teknologien kan udfolde sit potentiale i forhold til at transformere vores økonomi fra at være en fossilbaseret økonomi til en bioøkonomi. Helt grundlæggende sættes teknologien i EU’s lovgivning i samme kategori som kemiske stoffer, hvilket slår igennem i forhold til reguleringen for godkendelse af nye fødevarer, biologiske plantebeskyttelsesmidler eller EU-taksonomien om klassificering af bæredygtige aktiviteter for blot at nævne nogle eksempler. Det betyder bl.a. årelange godkendelsesprocesser og manglende anerkendelse af teknologiens evner som katalysator for den grønne omstilling, hvilket er gift i forhold til at tiltrække investeringer til virksomhederne i Europa og omsætte ny forskning til markedsløsninger. Der er ifølge DI behov for en intensiv indsats på europæisk plan med afsæt i de muligheder, som biosolutions giver i forhold til den grønne omstilling.

”Vi skal selvfølgelig arbejde målrettet med de regelkomplekser, som har betydning for biosolutionsvirksomhederne. Her er det en fordel, at vi i DI sidder med helt inde ved det europæiske bord, hvor detailreguleringen drøftes – eksempelvis vedrørende EU-taksonomien. Desuden er det afgørende at arbejde på at få ændret hele regel-paradigmet omkring biolosutions og få skabt en forståelse og regulering af biosolutions baseret på, at det drejer sig om biologiske løsninger”, siger Mikael Wraa Valsted.

Et vigtigt fundament
Ifølge DI er det et langt og sejt træk, som forudsætter stærke alliancer på tværs af en række europæiske lande og virksomheder. Det kan ikke lykkes, medmindre der også på nationalt plan er opbakning fra politikere og embedsværket. Inden for de seneste par år er der i Danmark kommet mere opmærksomhed på biosolutions og de muligheder, som teknologien repræsenterer, men det er stadigt svært at forklare og forstå, hvad biosolutions egentlig er. Det er en barriere, som det ifølge DI er afgørende vigtigt at arbejde med.

”Vi har fortsat en kæmpe opgave foran os med at få skabt forståelse for og ejerskab til biosolutions. Alliance for Bio Solutions, som er startet af flere medlemsvirksomheder, og som har bidraget til, at der er kortlagt en række barrierer for branchen foruden dens eksport- og vækstpotentialer, har skabt et vigtigt fundament. Det fundament skal vi bygge videre på og trække arbejdet op på europæisk niveau. Med en stærk vision om, hvad biosolutions kan skabe af forandringer i verden, tror vi på, at vi sammen kan flytte hegnspælene i den europæiske lovgivning og hermed skabe det fornødne fundament for at branchen og teknologien kan udnytte sit enorme potentiale, siger Mikael Wraa Valsted.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...