Dansk Erhverv: Gode rammevilkår for biotek er klassisk iværksætterpolitik

Brian Mikkelsen, Adm. direktør i Dansk Erhverv

Af:

De rammevilkår biotek-branchen har brug for, så der kan fostres nye life science-eventyr på det danske marked, er grundlæggende de samme instrumenter, som kan hjælpe iværksættere mere generelt. Derfor er iværksætterpolitik enormt vigtigt for både biotek og for Danmark, mener Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Danmark er i høj grad et life science-land, men på særligt ét punkt halter vi efter vores nabolande, og det er rammerne for start-ups. Dansk Erhverv præsenterede for nylig en ny iværksætterpolitik, som er lavet i samarbejde med deres iværksætterpanel, og som kommer med en række forslag til at forbedre Danmark som iværksætterland. Forslagene er selvfølgelig møntet på iværksætteri i bred forstand, men er i life science-sammenhænge særligt relevante for biotek-branchen, som udvikler mere end halvdelen af de lægemidler, der bliver lanceret i life science-branchen. 

Biotek-branchen rummer dermed et kæmpe potentiale, og nøglen til fortsat vækst i life science-branchen – men det kan være en gevaldig hæmsko for den vækst, hvis ikke vi forbedrer rammerne for iværksætteri.  

”I Dansk Erhverv er det vores ambition, at Danmark skal være verdens bedste iværksætterland. Alle danskere skal være en del af en iværksætterkultur, hvor det er naturligt at starte sit eget. Det her er desværre et område, hvor vi halter bagefter mange af de lande vi normalt sammenligner os med, og det er ærgerligt, for de næste store væksteventyr starter med den gode idé og den enkelte iværksætter,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv. 

Han og Dansk Erhverv ønsker med den nye iværksætterpolitik at skabe nogle rammer som dels fostrer nye, danske start-ups, og dels tiltrækker udenlandsk interesse og investeringer. 

”Det at starte en virksomhed, er i vidt omfang et spørgsmål om kultur. Men det at få en virksomhed til at vækste og få den til at blive en stor og vigtig del af erhvervslivet, også i eksportsammenhæng, kræver altså gode rammevilkår. For biotek-virksomheder er nogle af de vigtigste vilkår skattemæssige incitamenter og adgang til kapital,” siger Brian Mikkelsen. 

Dansk biotek i den globale superliga
Der er ifølge Brian Mikkelsen et kæmpe potentiale i biotek-branchen, som er inde i en galoperende udvikling. En udvikling som i dag desværre primært kommer vores nabolande til gode, fx Sverige, hvor de er gode til at børsnotere biotek-virksomheder. Også i Danmark skal vi med på bølgen, hvis man spørger Dansk Erhverv. 

”Hvis vi skal skabe fremtidens store vækstvirksomheder, er det i høj grad biotek-branchen vi skal kigge på. Vi har alle forudsætninger for at løfte dansk biotek op i den globale superliga. Desværre er det alt for svært at skalere fra god idé til væksteventyr,” siger Brian Mikkelsen. 

Udvikling af lægemidler er generelt meget omkostningstungt, og derfor er adgang til kapital særligt vigtigt for at biotek-virksomheder kan lykkes. Men behovet for kapital er sådan set generelt vigtigt for alle iværksættervirksomheder, som gerne vil vækste, understreger Brian Mikkelsen. 

”Vi skal se på optimale rammer for adgang til kapital. Uden kapital kan virksomheder ikke vokse sig større, og her er mange af de lande vi normalt sammenligner os med langt foran os på point. Det er ærgerligt, at andre lande får glæde af den værdi, det bibringer til samfundet, når virksomheder børsnoteres, vækster, og sikrer arbejdspladser, skatteindtægter og eksportindtægter til landet,” siger Brian Mikkelsen. 

Rammevilkår tiltrækker udenlandske investorer
Dansk Erhverv foreslår bl.a. lavere aktieindkomstbeskatning, 27% mod 42% i dag, som skal få flere danskere til at vælge aktiemarkedet til samt at forbedre mulighederne for at investere danskernes pensionsopsparinger som risikovillig kapital. Rammevilkårene for danske start-ups er ikke bare afgørende for at sikre indenlands kapital, men også for at tiltrække udenlandske investeringer. 

”Vi ved at rammevilkår gør en kæmpe forskel i forhold til at tiltrække udenlandske investorer, og derfor er der også nogle knapper, vi helt åbenlyst kan skrue på for at gøre Danmark til et mere attraktivt land at investere i,” siger Brian Mikkelsen. 

God iværksætterpolitik og gode rammevilkår for biotek-branchen hænger altså i høj grad sammen, ifølge Dansk Erhverv. 

”Og kan vi gøre det nemmere, bedre og mere attraktivt at være dansk biotek-startup, så kan det næste store life science-væksteventyr meget vel være dansk,” konkluderer Brian Mikkelsen til afslutning. 

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...