Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør og chef for DI Life Science

Coronakrisen har for alvor vist innovationskraften i biotek- og lægemiddelindustrien. På kun ét år blev ikke bare én, men flere vacciner udviklet og lanceret mod Covid-19. Udvikling og lancering af nye lægemidler er en proces som normalt tager mere end 10 år. Havde det ikke været for vaccinerne, ville vi have haft langt højere dødstal, flere alvorlige sygdomsforløb med langtidsfølger og længere nedlukning af samfundet end vi fik. 

Skrevet af; Peder Søgaard-Pedersen, Chef for DI Life Science


Men biotek- og lægemiddelindustriens innovationskraft kan også aktiveres på andre områder, som f.eks. udvikling af genterapi og vacciner mod kræft, samt udvikling af personlig medicin, hvor det bliver muligt at forudsige udviklingen af kroniske sygdomme og skræddersy behandlinger til den enkelte patient. Forudsætningen for det hele, er stærke forskningsmiljøer og gode muligheder for at biotekvirksomheder kan udvikle ny medicin og ny teknologi, som gør forskning til virkelighed for patienter i hele verden. 

Gør Danmark til en global biotekklynge 
Danmark har allerede gode forskningsmiljøer og stærke biotekselskaber, men vi har svært ved at holde på mange af de lovende virksomheder, som i stedet søger til udlandet, når nye forskningsmæssige gennembrud for alvor skal realiseres. Det kan der være mange årsager til. Vejen fra idé til livreddende og livsforbedrende medicin er lang og snørklet. Det starter med sundhedsforskning. Både grundforskning og klinisk forskning. Dernæst skal et nyt forskningsgennembrud udvikles til ny medicin eller ny teknologi. Det sker typisk i et samarbejde mellem et universitet og en virksomhed. Her er det vigtigt, at der kan indgås fornuftige aftaler om patentrettighederne til f.eks. et nyt lovende molekyle, så biotekvirksomheden og andre investorer vil påtage sig den store risiko, som der ligger i udvikling og lancering af et nyt lægemiddel eller en ny teknologi. Som tommelfingerregel er det kun 1 ud af 5.000 lægemiddelkandidater, som ender med at komme på markedet, og de samlede omkostninger for udviklingen af ét nyt lægemiddel er i gennemsnit 10 mia. kr. 

Hvis Danmark skal blive bedre til at både skabe og fastholde lovende biotekselskaber, er det derfor afgørende, at vi er i stand til at uddanne og tiltrække de dygtigste forskere og specialister i verden; at nye forskningsgennembrud på universiteterne bliver realiseret i tæt samarbejde med biotek- og lægemiddelindustrien – og endelig at vi kan tilbyde investorer, gode investeringsvilkår, så de vil finansiere noget så risikofyldt som udviklingen af nye lægemidler og medicinsk teknologi. 

Investeringsvilkår mangler i life science strategi 
Regeringen lancerede i foråret 2021 en ambitiøs life science strategi med 38 initiativer for at styrke hele life science og sundhedsindustrien, som omfatter både pharma, biotek, medico og sundheds-it virksomheder. Flere af initiativerne gavner biotekvirksomheder, såsom bedre adgang til forskningslitteratur, bedre vilkår for kliniske forsøg og bedre brug af offentlige sundhedsdata, men der var ikke fokus på investeringsvilkår for biotekvirksomheder. Det kunne f.eks. være at gøre det nemmere for biotekselskaber at lave gode aftaler med universiteterne om udvikling og lancering af nye sundhedsløsninger; at undersøge hvordan vi skaber et bedre investormiljø i Danmark, herunder en mere effektiv børs for mindre virksomheder; at udvide skattekreditordningen, endeligt vedtage et forhøjet FoU-fradrag og ikke mindst fjerne fantomskatten, som beskatter milepælsbetalinger før de er realiseret. 

På disse områder gør f.eks. Sverige det bedre. Det forklarer måske også hvorfor flere biotekvirksomheder hellere vil børsnoteres i Sverige end i Danmark. Regeringens vision med life science strategien er at Danmark skal have en life science-industri i verdensklasse. Men det hænger uløseligt sammen med den viden og innovationskraft som biotekvirksomhederne bidrager med. Og vi kan ikke fastholde de lovende biotekvirksomheder, hvis det ikke bliver mere attraktivt at starte og udvikle sin virksomhed i Danmark. Derfor forslår vi i DI, at regeringen lancerer en særskilt strategi for farmaceutisk biotek, der skal kortlægge vilkårene for biotekselskaber i Europa og sikrer at de danske vilkår altid er i helt i front. Danmark skal med andre ord være et biotekland!

MEST LÆSTE