Sponseret indhold

Vand i byerne skal løses smart

Af:

Ved at bruge sensorer, der fortæller om vandets vej gennem rørene, kan byerne håndtere regn- og spildevandet smart samt klimasikre og begrænse de dyre milliardinvesteringer til at udbygge infrastrukturen.

De voldsomme skybrud som i de senere år har ramt danskerne, sætter den eksisterende infrastruktur til vand under hårdt pres. Hvert år investerer samfundet milliarder i vedligehold og udbygning af infrastrukturen. Den usynlige verden med de mange kloakledninger under byens gader har en værdi på omkring 350 milliarder kroner.

En mulighed for at imødekomme klimaændringerne er naturligvis at udvide kapaciteten af rør og bassiner i byerne. Løsningen er både kostbar, tidskrævende og til gene for byens brugere, når vejene skal brydes op. I stedet bør byerne i højere grad udnytte teknologien, og monitorere infrastrukturen med prisbillige sensorer, integreret databehandling, og dermed mulighed for aktiv styring af vandet i oplandene – hvilket vil revolutionere måden at tænke spildevandsvandforsyning på.

“De færreste tænker på regnvand, kloakrør og spildevand, indtil der er toiletpapir i baghaven, kloakvand i kælderen, eller havnebadet lukkes, når det løber over. Mange af de kedelige oplevelser kunne undgås, hvis der skabes et samlet overblik over vandkredsløbet med selv simple målinger fx vandstand. Derved kan vi aktivt forudsige, hvordan vandet bevæger sig gennem rørene under byen,” fortæller Peter Rasch, der er adm. direktør i det nyligt etablerede offentligt og privat ejede selskab, Dryp.

Sensorer skal afdække mønstre
Aarhus Vand har sammen med MONTEM og InforMetics dannet firmaet Dryp, som skal producere, servicere og udbrede de intelligente løsninger, der udvikles i DONUT-projektet støttet af Innovationsfonden og i samarbejde mellem offentlige, private, myndighed og universitet. Udover Dryp ejerne er det Aalborg Universitet, VandCenter Syd og Aarhus Kommune.

Dryp udvikler smarte sensorer i integrerede løsninger, der gør det nemt at installere, kvalitetssikre, vedligeholde og integrere, og som dermed kan hjælpe vandselskaber med at danne overblik over vandets komplekse samspil med vandledning, kloakker og vandløb. Visionen med løsningerne er at gøre det det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid med hundredvis af sensorer og samtidig gøre dem anvendelige i praksis i det udfordrende miljø, som kloaksystemer er.

“Sensorer er blevet meget billigere i de senere år, og vi har fået et gennembrud på teknologifronten med IoT og maskinlæring, så vi i dag kan analysere meget store mængder data. Tilgangen til data er også åbnet op, så data fra satellitdata og meteorologiske institutter frit kan integreres, ligesom Dryp data er åbne til anvendelse i andre applikationer,” fortæller Peter Rasch.

Intelligent styring af vandet
Når skybrud hærger, så rammer den voldsomme regn ofte afgrænsede bydele. Ved at bruge en integreret datatilgang er det muligt at forudsige, hvor regnen skaber spidsbelastning og skaber oversvømmelser eller forurener miljøet.

– Når sensorerne giver os den viden, kan man proaktivt lukke af for spildevandet i en del af kloaksystemet, så kapaciteten i de skybrudsramte områder bliver meget højere, og vandet bliver afledt og renset forsvarligt.

I dag er presset i kloaksystemerne skyld i, at storbyer mange gange om året udleder delvist urenset spildevand direkte i havnebassinet, hvilket ikke harmonerer med byens mange initiativer omkring havnebassinerne for at tiltrække badende.

En anden fordel ved at bruge sensorerne er, at det bliver tydeligt at finde afvigelserne i infrastrukturen. Det kan være, at rørene har skubbet sig, og det har skabt en utæthed, eller en trærod har lavet et hul i ledningen.

En dansk tilgang til løsningsorienteret samarbejde
Udviklingsarbejdet med inddragelse af både forskning, myndigheder og slutbrugere har sørget for, at fokus for løsningerne er forankret i virkeligheden med fokus på at udvikle de nye teknologiske muligheder på den mest effektive og resultatorienterede måde.

Danmark er allerede et foregangsland i vandsektoren, og vores tilgang til samarbejde på tværs giver os mulighed for at udvikle og teste løsninger hurtigt og effektivt, og dermed bidrager vi til, vi sammen kan nå Verdensmålene.

Hos Dryp har man store forventninger til, at de integrerede løsninger bliver en del af byen, samt teknologien kan eksporteres ud til verden, hvor kun 80 procent af spildevandet i dag bliver renset.

FAKTA

Den nye virkomhed ”Dryp”, som fremmer samarbejde mellem private og offentlige aktører skal sikre, at sensor-teknologien og brug af data hurtigere når ud til flere vandselskaber og give potentiale til besparelser i millionklassen på deres vandinfrastruktur

Se mere på dryp.global

De færreste tænker på regnvand, kloakrør og spildevand, indtil der er toiletpapir i baghaven, kloakvand i kælderen, eller havnebadet lukkes, når det løber over

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 8336 web
Biotek-dna gør FUJIFILM i Hillerød til ombejlet CDMO

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...