Sponseret indhold

Teledata styrker planlægningen af fremtidens trafik

Af:

Teledata fra vores mobiltelefoner spiller en stor rolle, når konsulentvirksomheden Via Trafik Rådgivning skal understøtte byplanlægning og ny infrastruktur med sine modeller for fremtidens trafikflow.

Trafikvaner handler om adfærd, og da vi har vores mobiltelefoner med overalt, har teledata skabt nye muligheder for trafikplanlæggere, der løser opgaver for kommunale, regionale og statslige myndigheder og private kunder som transportoperatører og ejendomsudviklere.

”Med teledata får vi ret præcise informationer om, hvordan folk bevæger sig, og da mobilselskaber i Danmark dækker en stor population, er der tale om meget signifikante datasæt, der gør os i stand til at løfte større og mere detaljerede projekter til gavn for vores kunder og ofte også til gavn for borgerne selv,” siger Morten Stenberg.

Han er trafikplanlægger og markedschef i konsulenthuset Via Trafik Rådgivning, som løser trafikplanlægningsopgaver for private og offentlige kunder, der i forbindelse med et byggeri, et anlægsprojekt eller anden planlægning har brug for at vide, hvordan folk bevæger sig i et givent område eller på en given strækning – og kan forventes at gøre det i fremtiden. Projekterne spænder fra større infrastrukturudvikling til planlægning af vejnet, urbanisering og offentlig transport. Via Trafik påtager sig primært projekter i Danmark, men tilbyder også tjenester på de nordiske og internationale markeder. 

Meget stærkere datagrundlag
Via Trafik får sine teledata via Telias service Telia Crowd Insights. Telia ejer og driver den største digitale infrastruktur i Norden og Baltikum. En enkelt mobilenhed, der har forbindelse til en mast, genererer op til 200-400 netværkshændelser om dagen pr. bruger. Når disse data er blevet ekstrapoleret i forhold til Telias lokale markedsandel, giver de nøjagtig, lokationsspecifik indsigt, som sammenholdt med andre tilgængelige datakilder som eksempelvis trafiktællinger og transportvaneundersøgelser danner grundlag for analyser, Via Trafiks kunder kan have tillid til og bruge i deres planlægning.

”Det særlige ved Via Trafik er vores kombination af datasæt. Det er meget sjældent, at data fra henholdsvis trafik- og byplanlægning er helt tilstrækkelige i sig selv, men når de bliver kombineret, er de rigtig stærke. For eksempel ved at projicere data om, hvor meget folk rejser med cykel, bil og tog over på teledata – og omvendt,” siger Morten Stenberg.

Hvor kører vores borgere hen?
Eksemplerne på, hvordan teledata er med til at kvalificere trafikplanlægning, er mange og meget forskellige. Eksempelvis har Via Trafik for en kommunal kunde brugt teledata til at analysere, hvor mange borgere, der tager fra de små bysamfund i landdistriktet ind til hovedbyen, og hvor mange, der kører til den store by i nabokommunen.

”Kunden ønskede at se, hvor mange borgere, der foretrak andre kommuner, for at kunne målrette nye trafiktiltag mod dem, for eksempel ved at forbedre cykelstier og den offentlige trafik i området.”

Teledata fanger alle trafikanter
Når man laver trafikmodeller, der forudsiger, hvad der kommer til at ske i fremtiden på kommunalt, regionalt og nationalt niveau, er det essentielt at vide, hvem og hvor mange der i dag bevæger sig fra A til B. DTU’s årlige, interviewbaserede transportvaneundersøgelse er ifølge Morten Stenberg et godt redskab i mange sammenhænge, men i yderområder er der ofte for få målepunkter, til at der kan baseres trafikmodeller på dem med kvalificerede data.

”Måske er det blot en enkelt person, der giver svaret for en lille landsby. Med teledata får vi derimod mange flere data om bevægelser rundt i landet at arbejde med. De to datasæt sat sammen gør udgangspunktet langt bedre”

Teledata gør det også nemmere at undersøge passagerpotentialer i den offentlige trafik, fordi teledata både fanger dem på cykel, i bil og kollektiv trafik og ikke kun dem, der allerede benytter den busrute, som er i fokus. I et andet projekt har Via Trafik således undersøgt passagerpotentialet for kollektive rejser mellem udvalgte områder i en korridor vest for København. Her blev teledata brugt til at se på, hvor mange der i dag rejser mellem de pågældende lokaliteter, og resultaterne blev sammenlignet med mængden af ture med Rejsekort og en trafikmodel for Hovedstadsområdet.

Pilotprojekt om CO2-udledning
Datasæt, der på denne måde gør gavn i trafikplanlægning, kan måske også hjælpe os i vores arbejde for at begrænse vores CO2-udledning. Det er Via Trafik med til at undersøge i et aktuelt pilotprojekt.

”Når vi ved, hvor mange der bevæger sig fra A til B, og kan se det over en længere periode, kan vi observere en eventuel ændring af adfærd. Den viden kan vi så sammenstille med information fra en trafikmodel og andre modeller for at finde ud af om folk tager flere korte eller lange ture, og hvordan det påvirker CO2-udledningen. Det er kun fantasien, der sætter grænser,” siger Morten Stenberg.

Via Trafik er specialist inden for alle trafikale analyser, prognoser for trafik og vurderinger af konsekvenser for trafikmiljø og fremkommelighed.

Se mere på www.viatrafik.dk

Med teledata får vi ret præcise informationer om, hvordan folk bevæger sig, og da mobilselskaber i Danmark dækker en stor population, er der tale om meget signifikante datasæt, der gør os i stand til at løfte større og mere detaljerede projekter

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...