Nyt EU-projekt giver Smart Cities luft under vingerne

Morten Kristiansen, chefkonsulent Dansk Industri

Af:

Danmark er forhåbentligt på vej til at tage et stort skridt mod realiseringen af Smart Cities. Et dansk konsortium har lagt billet ind på et EU-projekt om et test- og forsøgscenter for digitale løsninger til Smart City – også kaldet TEF.

Skrevet af; Morten Kristiansen, chefkonsulent Dansk Industri 


Danmark er ansøger om en stor pulje EU-midler øremærket til test af kunstig intelligens. Formålet er at give danske virksomheder mulighed for at afprøve fysiske produkter, der er baseret på kunstig intelligens i et tæt-på-virkeligheden by-lignende miljø – så vi er sikre på, de virker efter hensigten. 

EU-projektet – og hvad der ender med at blive et test- og forsøgscenter – kaldes også for TEF. En blå-stempling fra en TEF bliver f.eks. vigtig, når en kommune skal indkøbe selvkørende græsslåmaskiner, adaptiv trafikregulering, droneovervågning og meget andet. For en kommune kan der være et naturligt forbehold i forhold til at slippe kunstig intelligens løs i et by-miljø med risiko for mange uforudsete hændelser. En TEF vil være en vigtig facilitet i forhold til at rydde forbehold og barrierer for kommunerne væk, så vi kan komme endnu mere i gang med Smart City. 

Kommunerne har taget TEF’er til sig
En TEF gavner ikke bare kommunerne men også erhvervslivet, som i stort omfang har taget løsningerne til sig. 21% benytter allerede IoT-løsninger ifølge DI’s virksomhedspanel 2021. Men da teknologierne kan bruges i alle brancher er der stadig et betydeligt potentiale for en meget større anvendelse. Et blå-stempel fra en TEF kan også fremme denne udvikling. 

Men en TEF kan ikke stå alene om at fremme udviklingen. DI vurderer, det er  oplagt, at man i regi af regeringens aktuelle digitaliseringsstrategi ser på at fremme IoT-anvendelsen i erhvervslivet såvel som i den offentlige sektor. DI foreslår konkret, at afsætte midler til virksomheder, der vil lave testforsøg med avanceret digital omstilling, navnlig 5G og IoT. 

Bag det danske konsortium står ikke bare DI, men også andre stærke kræfter i form af DTU og We Build Denmark. Tilknyttet projektet er desuden en lang række organisationer, der både repræsenter kommuner og erhvervsliv. Men vi er ikke i mål endnu. Nu indsendes ansøgningen og så vil EU-Kommissionen efter sommer vurdere om den danske ansøgning er købt eller solgt. 

Danmark bliver et digitalt centrum i EU
Da der er tale om et EU-projekt, skal virksomheder fra andre lande også kunne bruge faciliteterne, ligesom den danske TEF organiserer et samarbejde med TEF-centre i andre lande. Det er med andre ord et ægte europæisk projekt med stærk repræsentation i flere lande – med Danmark som centrum. 

Visionen er, at Danmark med denne placering kan blive et omdrejningspunkt for udvikling og afprøvning af kunstig intelligens, IoT, robotter mv. Et sådan økosystem inden for avanceret digital omstilling er et vigtigt konkurrenceparameter for danske virksomheder, som førende i både udvikling og anvendelse af digitale løsninger. Det er jo i anvendelsen af de digitale løsninger at værdien skabes. 

En dansk TEF giver og fordrer digital omstilling
Hvis en dansk TED skal skabe grobund for et bedre dansk økosystem, så skal en TEF være målrettet virksomhederne med klare tilbud, som skaber reel værdi. Derfor er DI gået med i det danske konsortium for at sikre, at der er klar erhvervsvinkel og reel værdiskabelse. Det er i øvrigt intentionen, at det skal være uden omkostninger for SMV’ere at få testet deres løsninger. Det kræver også, at kommunerne er parate til at tage løsningerne til sig. Sidste år lavede DI en undersøgelse over paratheden af danske kommuner i forhold til Smart City.

 Den viser at kommunerne er i gang, men at der er en del forskelle i tilgangen. De aktuelle kommunalforhandlinger kunne  være et relevant sted at tage emnet op. Under alle omstændigheder er kommunerne aktivt med I TEF’en og det tilsikrer et vigtigt engagement. I DI håber vi på, at danske virksomheder vil tage godt imod muligheden for at kunne teste deres AI/IoT-løsninger, når TEF’en forhåbentligt kommer til Danmark og bliver klar 1. januar 2023.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...